Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
#644671

Download Luận văn Xác định mức độ ảnh hưởng của các yếu tố tác động đến giá đất và thực trạng sử dụng đất làm cơ sở cho việc định giá đất ở quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ miễn phí

MỤC LỤC
Trang
LỜI CAM ĐOAN . . . . vi
LỜI CẢM TẠ. . . . vii
TÓM LƯỢC . . . . viii
MỤC LỤC . . . . ix
DANH SÁCH KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT . . xiii
DANH SÁCH BẢNG . . . xiv
DANH SÁCH HÌNH . . . . xv
MỞ ĐẦU . . . . 1
CHƯƠNG 1: LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU . . . 2
1.1 Định nghĩa về đất đai và bất động sản . . . 2
1.1.1 Đất ở và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tạiđô thị . 2
1.1.1.1 Đất ở đô thị . . . 2
1.1.1.2 Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại đô thị . 2
1.1.2 Khái niệm về bất động sản . . . 2
1.2 Khái quát vềthị trường đất đai . . . 2
1.2.1 Khái niệm . . . . 2
1.2.2 Vai trò của thị trường đất đai. . . 3
1.2.3 Những đặc điểmcơ bản của thị trường đất đai. . 3
1.2.3.1 Thị trường đất đai là thị trường không hoàn hảo . 3
1.2.3.2Thị trường đất đai là thị trường cung độc quyền . 4
1.2.3.3 Thị trường đất đairất nhạy cảm đối với tăng trưởng kinh tế . 4
1.3 Khái quát về giá đất . . . . 5
1.3.1 Khái niệm về giá trị của đất, giá đất và giá trị quyền sử dụng đất . 5
1.3.1.1Giá trị của đất . . . 5
1.3.1.2 Giá đất . . . 5
1.3.2 Các đặc điểm của giá đất . . . 6
1.3.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị đất ở đô thị . . 7
1.3.3.1 Yếu tố vị trí . . . 7
1.3.3.2 Yếu tố hình thể lô đất . . . 7
1.3.3.3 Yếu tố cơ sở hạ tầng kỹthuật. . 7
1.3.3.4 Yếu tố cơ sở hạ tầng xã hội . . 8
1.3.3.5 Yếu tố môi trường . . . 8
1.3.3.6 Yếu tố an ninh xã hội . . . 8
1.3.3.7 Các yếu tố khác. . . 8
1.4 Công tác phân hạng định giá đất . . . 8
1.4.1 Khái niệm . . . . 8
1.4.1.1 Khái niệm về định giá . . . 8
1.4.1.2Khái niệm về định giá đất đai. . 9
1.4.2 Căn cứ và quy định trong phân hạng định giá đất . . 9
1.4.2.1 Căn cứ vào các yếu tố có tác động đến việc hình thành giá đất . 9
Căn cứ vào yếu tố tự nhiên. . 9
Căn cứ vào yếu tố kinh tế xã hội . . 9
1.4.2.2 Căn cứ vào chính sách và pháp luật nhà nước . 9
Tiêu chuẩn cán bộ trong công tác định giá đất . 9
Chức năng . . . 10
Thực trạng và công tác quản lý nhà nước đất đai . 10
Căn cứ phân loại đất . . . 10
Căn cứ nguồn thu tài chính về đất đai . . 11
Quy định về giá đất . . . 11
1.4.3 Nguyên tắc định giá đất . . . 11
1.4.4Các phương pháp định giá đất . . . 12
1.5 Một số nghiên cứu liên quan đến giá đất . . 13
1.6 Đặc điểm vùng nghiên cứu . . . 14
1.6.1 Đặc điểm tự nhiên. . . 14
1.6.2 Đặc điểm kinh tế xã hội . . . 14
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP. . 17
2.1 Phương tiện . . . . 17
2.2 Phương pháp thực hiện . . . 17
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ THẢO LUẬN . . 20
3.1 Thực trạng giá trị sử dụng đất và sự biến động của giá đất ở ÔMôn . 20
3.1.1 Tình hình chuyển nhượng quyền sử dụng đất của
Quận Ô Môn trong năm 2009 đến quí III năm 2010 . . 20
3.1.2. Đánh giá sự biến động giữa giá đất do nhà nước qui định và
giá đất thực tế trên thị trườngchuyển nhượng trong năm 2010 . 21
3.2 Phân tích và xác định mức độ ảnh hưởng của các yếu tố
đến giá đất quận Ô Môn . . . 24
3.2.1 Mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến giá đất quận Ô Môn . 24
3.2.2 So sánh và phân tích sự ảnh hưởng của từng yếu tố
đến giá đất giữa các phường . . . 26
3.2.2.1 Yếu tố loại đô thị. . . 26
3.2.2.2 Yếu tố vị trí . . . 28
3.2.2.3 Yếu tố điều kiện sinh lợi . . 29
3.2.2.4 Yếu tố hình thể lô đất . . . 30
3.2.2.5 Yếu tố cơ sở hạ tầng xã hội . . 31
3.2.2.6 Yếu tố cơ sở hạ tầng kỹthuật. . 32
3.2.2.7 Yếu tố môi trường . . . 33
3.2.2.8 Yếu tố an ninh xã hội . . . 34
3.2.2.9 Yếu tố quy hoạch sử dụng đất . . 35
3.2.3 Nhận xét chung về mức độ ảnh hưởng giữa các yếu tố
đến giá đất ở quận Ô Môn . . . 37
3.2.4Mối quan hệ giữa các yếu tố tác động đến giá đất . . 38
3.3 Thực trạng giá trị sử dụng đất, cơ sở hạ tầng, an ninh xã hội
và môi trường ở Ô Môn . . . 39
3.3.1 Cơ sở phân cấp và xác định trọng số điểm cho từng yếu tố . 39
3.3.1.1 Điều kiện sinh lợi . . . 39
3.3.1.2 Cơ sở hạ tầng kỹ thuật . . . 40
3.3.1.3 Cơ sở hạ tầng xã hội . . . 40
3.3.1.4 An ninh xã hội và môi trường . . 41
3.3.2 Thực trạng cơ sở hạ tầng kỹ thuật một số tuyến đường chính
trong quận Ô Môn . . . 41
3.3.3 Thực trạng cơ sở hạ tầng xã hộimột số tuyến đường chính
trong quận Ô Môn . . . 43
3.3.4 Thực trạng trạng môi trường và an ninh xã hội một số tuyến đường chính
trong quận Ô Môn . . . 44
3.3.5Hình thức sử dụng đất thực tế và đánh giá khả năng sinh lợi
trên một số tuyến đường chính của quận Ô Môn . . 46
3.4 So sánh thực trạng giá trị sử dụng đất giữa các tuyến đường
chính của quận Ô Môn . . . 48
CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . . 50
4.1 Kết luận . . . . 50
4.2 Kiến nghị . . . . 50
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . . 51
PHỤ LỤC . . . . 52++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

phố Cần
Thơ. Giao thông bộ có quốc lộ 91 nối liền với quốc lộ 1A từ Cần Thơ đi An Giang và
Kiên Giang. Giao thông thủy có sông Hậu, đoạn chảy qua quận Ô Môn dài 15 km, các
phương tiện trọng tải lớn đi có thể đi đến các tỉnh lận cận thành phố Hồ Chí Minh và
nước Campuchia một cách dễ dàng; ngoài ra còn có sông Ô Môn là đầu mối giao lưu
thuận tiện đến các tỉnh Kiên Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau và hệ
kênh rạch chằng chịt như: Rạch Tắc Ông Thục, Ba Rích, Cam My, Bà Sự, Tầm Vu,
Rạch Bằng Tăng, … rất thuận lợi việc đi lại, vận chuyển.
1.6.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội Quận Ô Môn
Trước mắt quận Ô Môn chia ra làm 7 cụm để đầu tư phát triển là:
- Công nghiệp: quy hoạch Trung tâm công nghiệp – công nghệ thông tin của quận với
diện tích 30,7 ha, mở rộng theo sông Hậu từ Phước Thới qua Thới An, Thới Long giáp
với huyện Thốt Nốt và dọc theo quốc lộ 91, 91B, tỉnh lộ 934, 934A. Đồng thời kêu gọi
và ưu tiên các dự án thu hút nhiều lao động trên địa bàn; dự án xây dựng trung tâm
đào tạo nghề, và các ngành chế biến nông sản - thực phẩm, cơ khí phục vụ ngành
nông nghiệp.
- Tiểu thủ công nghiệp: phát huy các làng nghề đã có của địa phương như đóng tàu,
thuyền, công cụ sinh hoạt bằng gỗ...
- Thương mại - dịch vụ: Xây dựng và mở rộng khu thương mại, dịch vụ ở phường
Châu Văn Liêm là trung tâm của quận, đi đôi với việc nâng cấp và mở rộng các chợ
của các phường. Phát triển mạnh ở các lĩnh vực như xây dựng, tin học, vệ tinh cho
khu công nghiệp Trà Nóc về chuyển giao công nghệ, tiêu thụ sản phẩm công nghiệp.
- Khu dân cư tập trung và khu tái định cư: quận sẽ bố trí 3 khu dân cư tập trung và tái
định cư ở phường Châu Văn Liêm 1 khu, phường Phước Thới 1 khu, phường Trường
Lạc 1 khu, gắn với các khu chức năng phục vụ cho sinh hoạt đời sống.
- Cụm các công trình văn hoá: sẽ xây dựng ở khu vực trung tâm quận.
- Cụm các công trình thể thao: xây dựng ở hướng Bắc quốc lộ 91.
- Các khu vực khác: các khu vực còn lại của phường Thới Long, Thới An, Trường Lạc
sẽ làm vành đai xanh, trồng lúa, màu, cây ăn trái chất lượng cao gắn với du lịch sinh
thái, đồng thời kêu gọi đầu tư phát triển du lịch.
Trong kế hoạch phát triển năng lượng của quốc gia, Ô Môn sẽ được xây dựng thành
Trung tâm nhiệt điện lớn nhất khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long. Sáng ngày 26-02-
15
2006, đã diễn ra lễ khởi công xây dựng Trung tâm nhiệt điện Ô Môn và Nhà máy
nhiệt điện Ô Môn I, công suất 600 MW. Ngày 09-10-2008, tổ máy số 1 Nhà máy Điện
Ô Môn I đã chính thức vận hành và hoà vào lưới điện quốc gia.
Sáng ngày 28-11-2009, lễ động thổ khởi công xây dựng đường ống dẫn khí lô B - Ô
Môn đã diễn ra tại phường Phước Thới, quận Ô Môn. Đây là công trình trọng điểm do
Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam làm chủ đầu tư với số vốn khoảng 1 tỉ đô la
Mỹ, nhằm vận chuyển khí tự nhiên từ các lô B và lô 48/95, lô 52/97 thuộc vùng biển
Tây Nam Việt Nam về cung cấp cho các nhà máy điện tại Trung tâm điện lực Ô Môn,
Trà Nóc (tổng công suất 3.000MW). Ngoài ra, một phần khí được cung cấp bổ sung
cho khu công nghiệp Khí Điện Đạm Cà Mau và các hộ tiêu thụ khác ở miền Tây Nam
Bộ.
Với điều kiện tự nhiên cộng với một chính sách phát triển, thì trong tương lai Quận Ô
Môn sẽ có một nền kinh tế phát triển vượt bậc.
16
Hình 1.1 Bản đồ giao thông Quận Ô Môn – thành phố Cần Thơ
17
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP
2.1 Phương tiện
2.1.1 Địa điểm thực hiện
- Quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ
- Bộ môn Tài nguyên đất đai, Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên, trường
Đại học Cần Thơ
2.1.2 Thời gian thực hiện
- Từ ngày 10/8/2010 – 10/11/ 2010
2.1.3 Tài liệu
- Bản đồ hành chính Quận Ô Môn.
- Luật đất đai 2003.
- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật
Đất đai năm 2003.
- Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp
xác định giá đất và khung giá các loại đất.
- Thông tư số 114/2004/TT- BTC của Bộ Tài Chính hướng dẫn chi tiết thực hiện
Nghị định 188/2004/NĐ- CP của chính phủ về phương pháp xác định giá và
khung giá các loại đất.
- Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/07/2007 của Chính phủ về sửa đổi, bổ
sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP về phương pháp xác định giá
đất và khung giá các loại đất.
- Đề án quy hoạch tổng thể các đơn vị hành chính dưới cấp tỉnh đến năm 2020 của
Thành phố cần Thơ.
- Bảng giá đất theo quy định của Uỷ ban nhân dân Thành phố Cần Thơ qua các năm
2009, 2010.
- Tài liệu Quản lý và phân tích thị trường nhà đất, 2003-Lê Quang Trí, Đại Học Cần
Thơ.
- Tài liệu Phân hạng định giá đất, 2008, Lê Tấn Lợi, Đại Học Cần Thơ.
2.2 Phương pháp thực hiện
2.2.1 Thu thập số liệu
2.2.1.1 Thu thập số liệu thứ cấp
18
- Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2009 của Quận.
- Số liệu chuyển nhượng quyền sử dụng đất năm 2009.
- Giá đất theo quy định của Uỷ ban nhân dân Thành phố Cần Thơ qua các năm 2008,
2009, 2010.
2.2.2.2 Số liệu phỏng vấn
- Số liệu phỏng vấn
- Tìm hiểu giá đất thực tế và khảo sát ý kiến người dân địa phương về mức độ ảnh
hưởng đến giá đất nơi đây của các yếu tố đối với các hộ gia đình nằm trên các con
đường chính của Phường bằng phiếu điều tra.
- Tham khảo ý kiến của địa chính phường và một số nhân viên môi giới nhà đất.
2.2.2 Phân tích, đánh giá số liệu
- Phân tích sự biến động giá nhà nước và giá trên thị trường. So sánh giá thị trường
với giá nhà nước.
- Xác định và phân tích các yếu tố chính ảnh hưởng đến giá đất ở địa phương.
- Phân tích mối quan hệ giữa các yếu tố tác động đến giá đất vừa xác định.
- Xác định trọng số điểm cho các yếu tố làm cơ sở cho đánh giá thực trạng giá trị sử
dụng đất
- Tổng hợp và đưa ra nhận xét chung mối quan hệ giữa các yếu tố tác động đến giá
đất, đưa ra giải pháp và định hướng trong tương lai.
2.2.3 Nội dung thực hiện
- Bước 1: Tham khảo các tài liệu có liên quan đến thị trường nhà đất, hội thảo về thị
trường bất động sản Việt Nam, tạp chí Địa Chính, các website có liên quan đến vấn đề
nghiên cứu...
- Bước 2: Điều tra thực tế
Tổng số phiếu điều tra là 100 phiếu, trong đó có 6 phiếu phỏng vấn cán bộ địa chính
Phường, 6 phiếu phỏng vấn nhân viên môi giới nhà đất tại địa bàn, còn lại là phỏng
vấn ngẫu nhiên người dân phân bố đều ở tất cả các con đường chính của Quận như:
Quốc lộ 91, đường 26/3, đường Trần Hưng Đạo, Võ Thị Sáu, Châu Văn Liêm... và ở
các phường như: Châu Văn Liêm, Thới An, Thới Long, Long Hưng, Trường Lạc,
Phước Thới.
- Bước 3: Phân tích đánh giá sự biến động trong những năm qua của giá Nhà Nước
theo số liệu thu thập được.
19
- Bước 4: Phân tích đánh giá sự biến động trong những năm qua của giá thị trường
theo số liệu điều tra, khảo sát.
- Bước 5: Phân tích đánh giá các yếu tố ảnh hưởng giá nhà đất tại địa phương và xác
định mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến gi...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement