Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By anhkeen
#644640 Download Luận văn Xây dựng chính sách cổ tức cho các công ty cổ phần niêm yết tại Việt Nam miễn phíMỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪVIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU
DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒTHỊ
PHẦN MỞ ĐẦU
1. SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI.1
2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU.2
3. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU .2
4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU .2
5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .2
6. KẾT CẤU ĐỀTÀI.3
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN TỔNG QUAN CỦA ĐỀTÀI.4
1.1. CÁC KHÁI NIỆM .4
1.1.1. Cổtức.4
1.1.2. Chính sách cổtức.4
1.2. ĐO LƯỜNG CHÍNH SÁCH CỔTỨC.4
1.2.1. Tỷlệlợi nhuận trảcổtức.4
1.2.1. Tỷsuất cổtức.5
1.3. QUÁ TRÌNH TRẢCỔTỨC.6
1.4. CÁC CHÍNH SÁCH CHI TRẢCỔTỨC .7
1.4.1. Chính sách lợi nhuận giữlại thụ động.7
1.4.2. Chính sách cổtức tiền mặt ổn định.8
1.4.3. Các chính sách chi trảcổtức khác.9
1.5. CÁC PHƯƠNG THỨC TRẢCỔTỨC.9
1.5.1. Cổtức trảbằng tiền mặt.9
1.5.2. Cổtức trảbằng cổphiếu.10
1.5.3. Cổtức trảbằng tài sản.10
1.5.4. Mua lại cổphần.10
1.6. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LỰA CHỌN CHÍNH SÁCH CỔTỨC
CỦA DOANH NGHIỆP .11
1.6.1.Các hạn chế pháp lý.12
1.6.2. Các điều khoản hạn chế.13
1.6.3. Các ảnh hưởng của thuế.13
1.6.4. Nhu cầu thanh khoản.15
1.6.5. Khả năng vay và tiếp cận các thị trường vốn.16
1.6.6. Tính ổn định của lợi nhuận.16
1.6.7. Cáccơhội tăng trưởng vốn.16
1.6.8. Lạm phát.17
1.6.9. Các ưu tiên của cổ đông.18
1.6.10. Bảo vệ chốnglại loãng giá.18
1.7. CHÍNH SÁCH CỔTỨC VÀ GIÁ TRỊDOANH NGHIỆP .19
1.7.1.Các lập luận vềchính sách cổtức không tác động gì đến giá trịdoanh
nghiệp.19
1.7.2. Các lập luận vềchính sách cổtức tác động đến giá trịdoanh nghiệp.20
1.8. BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM TRONG NGHIÊN CỨU
CHÍNH SÁCH CỔ TỨC.22
1.8.1.Chính sách cổtức và những kết luận quan trọng.22
1.8.1.1.Cổtức thường đi đôi với lợi nhuận.22
1.8.1.2.Cổtức thường ổn định.23
1.8.1.3.Cổtức ít biến động hơn lợi nhuận.24
1.8.1.4. Chính sách cổtức có xu hướng tùy thuộc vào vòng đời của công ty.25
1.8.2. Chính sách cổtức và các phát hiện mới.26
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1. 29
CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH CỔ TỨC CỦA CÁC CÔNG TY
NIÊM YẾT TRÊN THỊTRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM HIỆN
NAY. 30
2.1. THỰC TRẠNG CHI TRẢCỔTỨC CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT
TRÊN THỊTRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM THỜI GIAN QUA.30
2.1.1. Vềkhung pháp lý và chính sách thuếtính trên cổtức.30
2.1.2. Tình hình chi trảcổtức của các công ty niêm yết thời gian qua.36
2.1.2.1.Số liệu cổ phiếu niêm yết qua các năm.36
2.1.2.2.Số liệu chi trả cổ tức qua các năm.36
2.1.2.3.Thống kê tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức qua các năm.39
2.1.2.4.Thống kê tỷ suất cổ tức qua các năm.42
2.1.3. cách chi trảcổtức của các công ty niêm yết thời gian qua.44
2.2. ĐÁNH GIÁ CHÍNH SÁCH CỔTỨC CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT
VIỆT NAM THỜI GIAN QUA.49
2.2.1.Giai đoạn trước năm 2004.49
2.2.2. Giai đoạn từnăm 2004 đến nay.53
2.3. PHÂN TÍCH NHỮNG BẤT CẬP TRONG VIỆC LỰA CHỌN CHÍNH
SÁCH CỔTỨC CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT VIỆT NAM THỜI GIAN
QUA.62
2.3.1.Sửdụng chính sách cổtức nhưmột công cụ đánh bóng hình ảnh công ty quá
mức.62
2.3.2.Chưa có quan điểm dài hạn trong xây dựng chính sách cổtức.64
2.3.3. Chưa có phương án sửdụng hiệu quảvốn tăng do chi trảcổtức bằng cổ
phiếu.66
2.3.4.Phát hành cổphiếu thưởng quá nhiều.68
2.3.5.Các vấn đề phát sinh khác.69
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2. 72
CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH CỔ TỨC CHO CÁC CÔNG TY
CỔPHẦN NIÊM YẾT TẠI VIỆT NAM. 73
3.1. XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH CỔTỨC DÀI HẠN PHÙ HỢP VỚI CHU KỲ
SỐNG CỦA DOANH NGHIỆP.73
3.1.1.Giai đoạn khởi sự.73
3.1.2.Giai đoạn tăng trưởng.74
3.1.3. Giai đoạn bão hòa.74
3.1.4.Giai đoạn suy thoái.75
3.2. XÂY DỰNG QUY TRÌNH RA QUYẾT ĐỊNH CHI TRẢCỔTỨC.78
3.3. TUÂN THỦMỘT SỐNGUYÊN TẮC CƠBẢN TRONG XÂY DỰNG
CHÍNH SÁCH CỔTỨC.83
3.4. XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH CỔTỨC CHO CÔNG TY CỔPHẦN GIAI
ĐOẠN SUY GIẢM KINH TẾ.85
3.5. CHÍNH SÁCH CỔTỨC TRONG MỐI QUAN HỆVỚI THUẾTHU NHẬP
.87
3.5.1. Quyết định chính sách cổtức trong mối quan hệvới thuếthu nhập.87
3.5.2. Đềxuất hoàn thiện luật thuếthu nhập.89
3.5.2.1.Chính sách thuếTNDN.90
3.5.2.2.Chính sách thuếTNCN.91
3.6. CÁC BIỆN PHÁP HỖTRỢ ĐỂXÂY DỰNG CHÍNH SÁCH CỔTỨC
HIỆU QUẢ.93
3.6.1.Nhận thức rõ vai trò của quản trịtài chính, và xác định mục tiêu hoạt động
của công ty trong điều kiện mới của nền kinh tếnước ta hiện nay.93
3.6.2. Đào tạo cán bộcó kiến thức chuyên môn, đặc biệt là kiến thức vềtài chính
và thịtrường chứng khoán.95
3.6.3.Hoàn thiện việc công bốthông tin vềcông ty.95
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3. 100
KẾT LUẬN. 101
Xây dựng chính sách cổ tức cho các công ty cổ phần niêm yết tại Việt Nam
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By trangdvk
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#990001 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement