Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By akira_oni268
#644592 Download 500 câu hỏi trắc nghiệm cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán miễn phíCâu 231: Lệnh dừng để mua được đưa ra:
a. Với giá cao hơn giá thị trường hiện hành
b. Với giá thấp hơn giá thị trường hiện hành
Câu 232: Một trái phiếu có mệnh giá 1.000 USD, có lãi suất danh nghĩa là 8%/năm, đang được bán với giá 950 USD. Lãi suất hiện hành của trái phiếu này là:
a. 8%
b. 8,42%
c. 10,37%
d. 10%
Câu 233: Công ty X phát hành thêm đợt cổ phiếu phổ thông mới để tăng vốn bằng cách cung ứng các đặc quyền ngắn hạn với tỷ lệ 4 quyền được mua một cổ phiếu mới theo giá 75 USD, giá tham chiếu của cổ phiếu X sau khi tăng vốn là 90 USD.Vậy giá của quyền là:
a. 2.5 USD
b. 3 USD c. 3.75 USD
d. 1 5 USD

a. Môi giới và tư vấn đầu tư chứng khoán.
b. Môi giới tư vấn đầu tư chứng khoán và bảo hành phát hành.
c. Quản lý doanh mục và tự doanh
d. Cả b và c có đủ vốn pháp định theo từng loại hình kinh doanh
Câu 220: Mệnh giá trái phiếu phát hành ra công chúng ở Việt Nam là:
a. 10.000 đồng
b. Tối thiểu là 100.000 đồng và bội số của 100.000 đồng
c. 100.000 đồng
d. 200.000 đồng
Câu 221: Mệnh giá trái phiếu phát hành ra công chúng ở Việt Nam là:
a. Tối thiểu là 100.000 đồng và bội số của 100.000 đồng
b. 100.000 đồng
c 10.000 đồng
d. 20.000 đồng
Câu 222: Những đối tượng nào sau đây được phép phát hành trái phiếu
a. Công ty cổ phần
b. Công ty TNHH
c. Doanh nghiệp tư nhân
d. Cả a và b
Câu 223: Giá cổ phiếu A trên bảng giao dịch điện tử của công ty chứng khoán có màu đỏ có nghĩa là:
a. Biểu thị cổ phiếu A giảm giá
b. Biểu thị cổ phiếu A tăng giá
c Biểu thị cổ phiếu A vẫn giữ nguyên giá.
d. Không câu nào đúng
Câu 224: Nhà phát hành định phát hành 2 loại trái phiếu: trái phiếu X có thời hạn là 5 năm và trái phiếu Y có thời hạn 20 năm. Như vậy, nhà phát hành phải định mức lãi suất cho 2 trái phiếu như thế nào?
a. Lãi suất trái phiếu X > lãi suất trái phiếu Y
b. Lãi suất trái phiếu X = lãi suất trái phiếu Y
c. Lãi suất trái phiếu X < lãi suất trái phiếu Y
d. Còn tùy trường hợp cụ thể.
Câu 225: Thời hạn thanh toán giao dịch chứng khoán được quy định trên thị trường chứng khoán Việt Nam là:
a. T + 1
b. T + 2
c. T + 3
d. T + 0
Câu 226: Các phiên giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam được thực hiện vào:
a. Buổi sáng các ngày thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ.
b. Tất cả các ngày trong tuần trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ.
c Buổi chiều các ngày trong tuần trừ thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ.
d. Tất cả các ngày trong tuần.
Câu 227: Ủy ban chứng khoán nhà nước thuộc:
a. Quốc hội
b. Chính phủ
c. Bộ tài chính
d. Ngân hàng nhà nước Việt Nam
Câu 228: Văn bản pháp luật cao nhất điều chỉnh các hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay là:
a. Luật chứng khoán.
b. Nghị định 48/1998/NĐ-CP ngày 11/7//998 của Chính phủ
c Nghị định 144/2003/NĐ-CP ngày 27/1 1/2003 của Chính phủ
d. Tất cả các câu trên.
Câu 229: Ưu tiên trong giao dịch chứng khoán treo cách khớp lệnh ở thị trường chứng khoán Việt Nam là:
a. Giá
b. Thời gian
c. Số lượng
d. Chỉ có a và b
Câu 230: Giá của trái phiếu giảm khí:
a. Lãi suất thị trường tưng
b. Lãi suất thị trường giảm
c. Lãi suất thị trường không thay đổi
d. Giá của trái phiếu không phụ thuộc vào lãi suất của thị trường
Câu 231: Lệnh dừng để mua được đưa ra:
a. Với giá cao hơn giá thị trường hiện hành
b. Với giá thấp hơn giá thị trường hiện hành
Câu 232: Một trái phiếu có mệnh giá 1.000 USD, có lãi suất danh nghĩa là 8%/năm, đang được bán với giá 950 USD. Lãi suất hiện hành của trái phiếu này là:
a. 8%
b. 8,42%
c. 10,37%
d. 10%
Câu 233: Công ty X phát hành thêm đợt cổ phiếu phổ thông mới để tăng vốn bằng cách cung ứng các đặc quyền ngắn hạn với tỷ lệ 4 quyền được mua một cổ phiếu mới theo giá 75 USD, giá tham chiếu của cổ phiếu X sau khi tăng vốn là 90 USD.Vậy giá của quyền là:
a. 2.5 USD
b. 3 USD
c. 3.75 USD
d. 1 5 USD
Câu 234: Công ty X phát hành cổ phiếu mới giá thực hiện theo quyền là 30 USD. Giá tham chiếu của cổ phiếu sau đợt phát hành trên thị trường là 40 USD. Giá trị của một quyền là 2 USD. Vậy số quyền để mua một cổ phiếu là:
a. 5
b. 3
c. 4
d. 6
Câu 235: Công ty A cung ứng 300.000 cổ phiếu ra công chúng với giá 15 USD / cổ phiếu, lệ phí cho nhà quản lý là 0,15 USD / cổ phiếu, lệ phí cho nhà bao tiêu 0,2 USD / cổ phiếu, hoa hồng cho nhóm bán là 0,65 USD / cổ phiếu. Vậy tổng số tiền mà công ty phát hành nhận được là:
a. 4.000.000 USD
b. 4.200.000 USD
c. 4.500.000 USD
d. 5.000.000 USD
Câu 236: Một trái phiếu có lãi suất 5%/năm được phát hành theo mệnh giá là 1000 USD. Hiện tại trái phiếu đang được bán với giá là 900 USD và có thể được thu hồi theo mệnh giá. Vậy số lãi hàng năm mà nhà đầu tư thu được là:
a. 20 USD
b. 50 USD
c. 500 USD
d. 5.000 USD
Câu 237: Khi chào bán ra công chúng với giá 12 USD một cổ phiếu, chênh lệch bảo lãnh là 2 USD. Vậy tổ chức phát hành nhận được bao nhiêu USD cho 10.000 cổ phiếu.
a. 100.000 USD
b. 120.000 USD
c. 140.000 USD
d. 20.000 USD
Cầu 238: Nếu giá cổ phiếu X trên thị trường là 23.800đ. Với số tiền là 24 triệu, phí môi giới là 0,5% nhà đầu tư có thể mua tối đa bao. nhiêu cổ phiếu X:
a. 1003
b. 1000
c. 1010
d. 1005
Câu 239: Ông X vừa bán 10 cổ phiếu của công ty A với giá 40 USD / cổ phiếu. Ông ta mua cổ phiếu đó một năm trước đây với giá 30 USD / cổ phiếu, năm vừa qua ông ta có nhận cổ tức 2 USD / cổ phiếu. Vậy thu nhập trước thuế của ông từ 100 cổ phiếu A là:
a. 1 000 USD
c 1300 USD
d. Tất cả đều sai.
Câu 240: Một trái phiếu có mệnh giá là 1000 USD, lãi suất hiện hành là 12% năm, đang được mua bán với giá 1600 USD. Vậy lãi suất danh nghĩa của nó là bao nhiêu.
a. 13%.
b. 15%
c 19,2%
d. 19%
Câu 241: Một trái phiếu có thể chuyển đổi được mua theo mệnh giá là 1000 USD, giá chuyển đổi là 125 USD. Vậy tỷ lệ chuyển đổi là:
a. 2
b. 8
c 12
d. 20
Câu 242: Hiện tại giá cổ phiếu KHA trên thị trường chứng khoán Việt Nam là 45.700 đồng/ cổ phiếu, biên độ giao động đối với cổ phiếu quy định là + - 5%, đơn vị yết giá là 100 đồng. Trong phiên giao dịch tiếp theo, giá nào mà nhà đầu tư đưa ra dưới đây là hợp lệ.
a. 43.415 đồng
b. 47.100 đồng
c. 46.150 đồng
d. 48.100 đồng
Câu 243: Công ty X được phép phát hành 1 triệu cổ phiếu thường, công ty đã phát hành được 600.000 cổ phiếu, vừa qua công ty đã mua lại 40.000 cổ phiếu thường. Như vậy công ty X có bao nhiêu cổ phiếu thường đang lưu hành.
a. 40.000
b. 560.000
c. 600.000
d. 1.000.000
Câu 244: Phiên đóng cửa tuần n của thị trường chứng khoán Việt Nam, VN - Index là 237.78 điểm, tăng 2,64 điểm so với phiên đóng của tuần n -1, tức là mức tăng tương đương với:
a. 1,12%
b. 1,11%
c. 1%
d. 1,2%
Câu 245: Tại sở giao địch, trong phiên giao dịch sau khi tập hợp được các lệnh mua và bán cổ phiếu X nhận thấy như sau:
I. Ở mức giá 275 có: khối lượng đặt mua là 720 cổ phiếu, và khối lượng đặt là bán 1.560 cổ phiếu.
II. Ở mức giá 274 có : khối lượng đặt mua là 900 cổ phiếu, và khối lượng đặt là bán 1 440 cổ phiếu.
III. Ở mức giá 273 có: Khối lượng đặt mua là 1200 cổ phiếu, và khối lượng đặt mua là bán 1300 cổ phiếu.
IV. Ở mức giá 272 có: Khối lượng đặt mua là 1400 cổ phiếu, và khối lượng đặt là bán 640 cổ phiếu.
Vậy giá được xác định cho phiên giao dịch này của cổ phiếu X sẽ là:
a.272
b. 273
c. 274
d. 275
Cầu 246: Tại sở giao dịch, trong phiên giao địch sau khi tập hợp được các lệnh mua và bán cổ phiếu X nhận thấy như sau:
I. Ở mức giá 275 có: Khối lượng đạt mua là 720 cổ phiếu, và khối lượng đặt là bán 1.560 cổ phiếu.
II. Ở mức giá 274 có: Khối lượng đặt mua là 900 cổ phiếu, và khối lượng đặt là bán 1.440 cổ phiếu.
III. Ở mức giá 273 có: Khối lượng đặt mua là 1200 cổ phiếu, và khối lượng đạt là bán 900 cổ phiếu.
IV. Ở mức giá 272 có: Khối lượng đặt mua là 1400


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By ngotrang
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#996634 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement