Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By strange_person2710
#644509

Download Chuyên đề Bồi dưỡng học sinh giỏi Casio 9 - Đại số học miễn phí

Có 100 người trong đó có đàn ông, đàn bà và học sinh đắp đoạn đê dài 60 mét. Nhóm đàn ông đắp mỗi người 5 mét, nhóm đàn bà đắp mỗi người 3 mét, nhóm học sinh đắp mỗi người 0,2 mét. Tính số đàn ông, đàn bà và số học sinh ?++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

PHẦN THỨ NHẤT: ĐA THỨC
+ Kiến thức bổ trợ:
Định lý Bezuot ( Bơ-du) và hệ quả:
Số dư của phép chia f(x) cho x – a là f(a) è f(x) chia hết cho ( x – a ).
Lược đồ Hoocner:
+ Bài tập:
Bài 1/ Cho phương trình : ( 1 ).
a/ Tìm nghiệm nguyên của phương trình (1).
b/ Tìm các nghiệm của phương trình (1).
Đáp số: a/
b/ Chỉ có 2 nghiệm :
Bài 2/ Cho đa thức: . Biết rằng khi x lần lượt nhận các giá trị 1. 2, 3, 4 thì giá trị tương ứng của f (x) lần lượt là 8, 11, 14, 17. Tính giá trị của f (x) với x = 11, 12, 13, 14, 15.
Gợi ý: Chọn R (x) = 3x + 5 è f(11) = 27775428; f (12) = 43655081;
f (13) = 65494484; f (14 ) = 94620287; f (15) = 132492410.
Bài 3/ Cho đa thức .
a/ Tìm các hệ số a, b, c của đa thức P (x) , biết rằng khi x nhận các giá trị tương ứng là: 1,2 ; 2,5; 3,7 thì P (x) có các giá trị tương ứng là : 1994,728 ; 2060,625 ; 2173,653.
Đáp số: a = 10; b = 3 ; c = 1975.
b/ Tìm số dư r của phép chia đa thức P (x) cho 2x + 5.
Đáp số: r = 2014,375.
c/ Tìm các giá trị của x khi P (x) có giá trị là : 1989.
Đáp số: x1 = 1; x2 = -1,468871126 ; x3 = =9,531128874.
Bài 4/ Cho đa thức .
a/ Tính tổng các hệ số của đa thức sau khai triển theo nhị thức Newton.
b/ Tính tổng các hệ số bậc lẻ của x.
Đáp số: a/ 615 = 470184984566
b/
Bài 5/ Cho đa thức .
a/ Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của đa thức và các giá trị tương ứng của x.
b/ Gọi A(x1; max P) và B(x2; min P). Tính độ dài đoạn AB.
Đáp số: a/
b/
Bài 6/ Tính , ký hiệu đọc là phần nguyên của số M ( phần nguyên của số M là số nguyên không vượt quả M) biết rằng:
Đáp số: = 22055.
Bài 7/ Tìm x, biết:
Đáp số: Đặt ( t > 0 ). Giải phương trình
ta được t =
Tiếp tục giải phương trình: x2 + x + 0,1 – t 2 = 0 è x
Bài 8/ Tính với
Đáp số: Rút gọn A = x – 1 . Thế x = 4479063206 vào biểu thức: A = 4479063205.
Bài 9/ Tính
Đáp số: Xét dạng tổng quát của hiệu: è
Bài 10/ Tính tổng:
Đáp số:
Ta có:
nên
Với k = 0: ; Với k = 1:
… Với k = 200: . Vậy
Bài 11/ Tính tổng
Ta có:
Bài 12/ Cho a2 + a + 1 = 0 . Tính tổng

. Ta có: 2011 = 3.670 + 1 .
Vậy: .
Do đó:
Bài 13/ Tính giá trị của biểu thức
Đáp số: . Mặt khác:
Bài 14/ Khai triển biểu thức
Tính chính xác giá trị của biểu thức:
Đáp số: A = 205 891 132 094 649.
Bài 15/ Cho Tính
Đáp số: Đặt a = x1000 và b = y1000 è ( a + b )2 = a2 + b 2 + 2ab è ab =
Bài 16/ Tính
Đáp số:
Bài 17: Cho đa thức chia hết cho ( x – 2 ) và ( x – 3 ).
Hãy tìm giá trị của m, n và các nghiệm của đa thức.
Đáp số: m = 2; n = 172; x1 = 2; x2 = 3 ; x3 » 2,684658438; x4 » -9,684658438.
Bài 18/ Tìm tổng các hệ số của đa thức sau khi khai triển
Đáp số: Ta xét giá trị riêng x = 1 è P(x) = 0.
Bài 20/ Tìm số tự nhiên thoả mãn:
Đáp số: Cần chứng minh
Suy ra:
Bài 21/ Xác định các hệ số a, b, c sao cho đa thức chia hết cho ( x – 2 ) và khi chia cho ( x2 – 1 ) được dư là x.
Đáp số: Dùng phương pháp xét giá trị riêng.
Bài 22/ Giả sử đa thức có 5 nghiệm x1 ; x2 ;x3 ;x4 ;x5 .
Đặt . Tính tích :
Đáp số: Đa thức có 5 nghiệm x1 ; x2 ;x3 ;x4 ;x5 nên
.
Bài 23/ Cho các biểu thức
;
Tính .Đáp số: + Tử số của A gấp 1006 lần mẫu.+ Mẫu số của B gấp 2012 lần tử.
Tử của A là:
Mẫu của B là:
Bài 24/ Hệ số của x2 và x3 trong khai triển nhị thức tương ứng là a và b. Hãy tính tỉ số ? Đáp số:
Bài 25/ Khai triển biểu thức
Hãy xác định a và b ?
Đáp số:
Ta có:
PHẦN THỨ 2: HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ
Bài 1: Cho hai đường thẳng và cắt nhau tại điểm A.Một đường thẳng (d) đi qua điểm và song song với trục tung Oy lần lượt cắt (1) và (2) theo thứ tự tại B và C.
a/ Vẽ trên cùng một hệ trục toạ độ đồ thị của các hàm số trên.
b/ Tìm toạ độ các điểm A, B, C bằng phân số.
c/ Tính diện tích tam giác ABC ( viết dưới dạng phân số )
d/ Tính số đo mỗi góc của tam giác ABC ( chính xác đến phút ).
Đáp số:
Bài 2: Tính gần đúng toạ độ giao điểm của đường thẳng với
Elíp
Đáp số:
Bài 3 : Cho hai đường tròn có phương trình tương ứng là
a/ Viết phương trình đường thẳng đi qua tâm của hai đường tròn
b/ Tính toạ độ giao điểm của đường thẳng nói trên với đường tròn (C1)
Đáp số:
Bài 4: Tính giá trị gần đúng toạ độ các giao điểm của Hyperbol và đường thẳng
Đáp số:
Bài 5: Cho tam giác ABC có các đỉnh
a/ Tính gần đúng độ dài 3 cạnh và diện tích tam giác ABC
b/ Tính gần đúng ( độ, phút, giây ) số đo của góc A.
Đáp số:
Bài 6: Tính gần đúng toạ độ giao điểm của các đồ thị hàm số
Đáp số:
Bài 7: Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho các điểm
Xác định tâm I và bán kính R của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.
Đáp số:
PHẦN THỨ 3: PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH
Bài 1:
Giải hệ phương trình
Đáp số: Từ phương trình (1) ta có x khác 0 thế vào (2)
Hệ phương trình có hai nghiệm là:
Bài 2: Tính x của phương trình sau theo a, b dương
Đáp số:
Bài 3: Giải phương trình
Đáp số:
Bài 4: Giải hệ phương trình sau
Đáp số: Giải phương trình (1) được x = 2008 thế vào phương trình (2) tính y.
Bài 5: Giải phương trình
Đáp số: Đặt biến số phụ: với a, b, c ³ 0
Suy ra:
Bài 6: Tìm nghiệm nguyên dương của hệ phương trình sau
Đáp số: ; ;
Bài 7: Cho tam giác ABC có .
a/ Viết biểu thức tính AB theo BC và AC.
b/ Biết 3 cạnh của tam giác là ba số tự nhiên liên tiếp. Tính diện tích tam giác ABC ?
Đáp số:
a/ Ta có: lớn nhất.
Trên BC lấy điểm D sao cho đồng dạng.
. Mà CD = AC
b/ Ta có: BC > AB; BC > AC.
Gọi n – 1 ; n ; n + 1 là độ dài 3 cạnh của tam giác. Suy ra: BC = n + 1.
+ Nếu AB = n; AC = n – 1: ( vô nghiệm )
+ Nếu AB = n – 1 ; AC = n:
Do đó 3 cạnh của tam giác là 2; 3; 4.Dùng công thức Herong tính S .
Bài 8: Có 100 người trong đó có đàn ông, đàn bà và học sinh đắp đoạn đê dài 60 mét. Nhóm đàn ông đắp mỗi người 5 mét, nhóm đàn bà đắp mỗi người 3 mét, nhóm học sinh đắp mỗi người 0,2 mét. Tính số đàn ông, đàn bà và số học sinh ?
Đáp số:
Bài 9: Giải hệ phương trình
Đáp số: Chia 2 vế của phương trình (1) cho . Ta có:
Đặt :
Bài 10: Tính nghiệm gần đúng của hệ phương trình
Đáp số:
Bài 11:
Tìm cặp số ( x; y ) nguyên dương thoả mãn phương trình
Đáp số:
Bài 12: Giải phương trình và hệ phương trình sau:
a/
b/
Bài 13: Giải hệ phương trình sau:
a/
Đặt x = 2k, y = 3k, z = 6k .Suy ra: k = 11/6 nên ( x, y, z ) = ( 11/3; 11/2; 11 )
Bài 14: Giải các phương trình nghiệm nguyên sau:
Bài 15: Giải các hệ phương trình sau:
a/ b/
Bài 16: Giải các phương trình:
a/ ; b/
PHẦN 4: LÃI SUẤT VÀ TĂNG TRƯỞNG
Công thức:
+ Dân số: trong đó A là số dân sau n năm; a số dân gốc; r là tỉ lệ tăng dân số trung bình hằng năm; n là số năm
+ Lãi kép dạng I: trong đó A là số tiền nhận được sau n tháng;
a số tiền gốc; r là lãi suất của ngân hàng hàng tháng ; n là số tháng
+ Lãi kép dạng II: trong đó A là số tiền nhận được sau n tháng; a số tiền đóng của mỗi tháng ( như nhau ) ; r là lãi suất của ngân hàng hàng tháng ; n là số tháng
Bài 1:
a/ Một số tiền 10 000 000 đồng được gởi vào ngân hàng theo lãi kép với lãi suất
0,7%/ tháng. Hỏi sau 2 năm thì rút về cả vốn lẫn lãi là bao nhiêu ?
Đáp số: 11 822 444,76 đồng
b/ Muốn có 100 000 000 đồng sau 1 năm thì phải gởi ngân hàng mỗi tháng một số tiền bằng nhau là bao nhiêu nếu lãi suất là 0,6%/ tháng ?
Đáp số: 8 013 814,456 đồng
Bài 2: Dân số...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement