Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By betruclam2008
#644504

Download Bài giảng Lịch sử 9 - Bài 23: Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa miễn phí

Ngày 14 đến ngày 18/8 nhiều xã, huyện đã giành chính quyền.
Ngày 23/8 nhân dân Huế khởi nghĩa thắng lợi.
Ngày 25/8 nhân dân Sài Gòn khởi nghĩa thắng lợi.
Ngày 28/8 các tỉnh còn lại giành được chính quyền.
Ngày 30/8 vua Bảo Đại tuyên bố thoái vị.
Ngày 2/9/1945 chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

Trường THCS Nh­ Cè - GV N«ng ViÖt Dòng Bài cũ : Em hãy trình bày diễn biến cao trào kháng Nhật cứu nước ? Tiết 28 – Bài 23 TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM NĂM 1945 VÀ SỰ THÀNH LẬP NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Bài 23. Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa I. Lệnh Tổng khởi nghĩa được ban bố Lệnh Tổng Khởi nghĩa được ban bố trong hoàn cảnh lịch sử nào? 1, Hoàn cảnh lịch sử: Quốc tế: Chiến tranh thế giới hai đến hồi kết thúc, phát xít Nhật đầu hàng đồng minh vô điều kiện. Trong nước: + Quân Nhật hoang mang, chính phủ bù nhìn Trần Trọng Kim rệu rã + Quần chúng qua cao trào kháng nhật cứu nước đang sục sôi cách mạng => Như vậy, thời cơ ngàn năm có một để Tổng khởi nghĩa đã xuất hiện Bài 23. Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa I. Lệnh Tổng khởi nghĩa được ban bố 1. Hoàn cảnh lịch sử: 2. Chủ trương của Đảng: Trước tình hình đó Đảng đã có chủ trương gì? - Ngày 14 - 15/8/1945 Đảng cộng sản Đông Dương họp ở Tân Trào quyết định tổng khởi nghĩa trong cả nước. + Uỷ ban khởi nghĩa toàn quốc thành lập. + Ra quân lệnh số 1. - Ngày 16/8/1945 Quốc dân Đại hội họp ở Tân Trào. - Tán thành lệnh tổng khởi nghĩa. - Thông qua 10 chính sách của Việt Minh. - Lập Uỷ ban dân tộc giải phóng. Em có suy nghĩ gì về chủ trương của Đảng ? => Quyết định tổng khởi nghĩa nhanh chóng, kịp thời Bài 23. Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa §×nh T©n Trµo n¬i diÔn ra §¹i Héi Quèc d©n 16/8/45 Bài 23. Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa I. Lệnh Tổng khởi nghĩa được ban bố II. Giành chính quyền ở Hà Nội Từ khi Nhật đảo chính Pháp lực lượng cách mạng ở thủ đô Hà Nội như thế nào ? Khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội diễn ra như thế nào? - Sau ngày Nhật đảo chính không khí cách mạng rất sôi nổi Bài 23. Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa H39. Cuộc mít tinh tại nhà hát lớn Hà Nội (19-8-1945) Bài 23. Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa I. Lệnh Tổng khởi nghĩa được ban bố II. Giành chính quyền ở Hà Nội Cuộc khởi nghĩa ở Hà Nội thắng lợi có ý nghĩa gì ? - Sau ngày Nhật đảo chính không khí cách mạng rất sôi nổi - Ngày 19/08/1945, khởi nghĩa thắng lợi ở Hà Nội => Có ý nghĩa quyết định đến thắng lợi của cách mạng tháng Tám trong cả nước. Bài 23. Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa I. Lệnh Tổng khởi nghĩa được ban bố II. Giành chính quyền ở Hà Nội III. Giành chính quyền trong cả nước Em hãy tường thuật diễn biến của tổng khởi nghĩa dành chính quyền trong cả nước? - Ngày 2/9/1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. - Ngày 14 đến ngày 18/8 nhiều xã huyện đã giành chính quyền. - Ngày 23/8 nhân dân Huế khởi nghĩa thắng lợi. - Ngày 25/8 nhân dân Sài Gòn khởi nghĩa thắng lợi. - Ngày 28/8 các tỉnh còn lại giành được chính quyền. - Ngày 30/8 vua Bảo Đại tuyên bố thoái vị Bài 23. Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa Một số hình ảnh về cách mạng tháng Tám năm 1945 Ngọ Môn – Huế nơi vua Bảo Đại tuyên bố thoái vị chiều 30/08/1945 Bài 23. Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa Bài 23. Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa Một số hình ảnh về cách mạng tháng Tám năm 1945 Giành chính quyền ở Sài Gòn ngày 25/08/1945 Bài 23. Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên Ngôn Độc Lập (2/9/1945) Một số hình ảnh về cách mạng tháng Tám năm 1945 Bài 23. Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa Bài 23. Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa Một số hình ảnh về cách mạng tháng Tám năm 1945 Bài 23. Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa Bài 23. Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa Bài 23. Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa III. Giành chính quyền trong cả nước Bài Tập thảo luận: Em có nhận xét gì về cuộc tổng khởi nghĩa ? (Lực lượng, diễn biến) Đặc điểm của cách mạng tháng Tám: Khởi nghĩa từng phần tiến lên Tổng khởi nghĩa - Lực lượng chính trị là chủ yếu có lực lượng vũ trang hỗ trợ Bài 23. Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa III. Ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thành công của cách mạng tháng Tám Thảo luận nhóm: - Nhóm 1:Nêu những ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Tám năm 1945? - Nhóm 2: Nguyên nhân thành công của cách mạng tháng Tám? Nguyên nhân nào là quan trọng nhất? Bài 23. Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa III. Ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thành công của cách mạng tháng Tám Ý nghĩa lịch sử: a- Đối với trong nước: - Là một biến cố vĩ đại, đã phá tan xiềng xích nô lệ hơn 80 năm của Pháp - Nhật và lật nhào ngai vàng phong kiến tồn tại hàng ngàn năm. - Nước Việt Nam trở thành 1 quốc gia độc lập, từ thân phận nô lệ trở thành chủ nhân đất n­ớc. - Mở ra một kỷ nguyên mới của lịch sử dân tộc (Kỷ nguyên độc lập tự do) b- Đối với quốc tế: - Là thắng lợi đầu tiên của 1 dân tộc nhược tiểu tự giải phóng khỏi ách đế quốc thực dân. - Là nguồn cổ vũ đối với phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên thế giới. Bài 23. Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa III. Ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thành công của cách mạng tháng Tám 2. Nguyên nhân thành công: - Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam - Sự lãnh đạo kịp thời, sáng tạo của Đảng cộng sản Đông Dương và của lành tụ Hồ Chí minh (là nhân tố quyết định thắng lợi) - Có hoàn cảnh quốc tế thuận lợi Củng cố: Niên biểu sự kiện chính của cách mạng tháng Tám Bài tập: Sự lãnh đạo kịp thời, sáng tạo của Đảng cộng sản Đông Dương và lãnh tụ Hồ Chí Minh trong cách mạng tháng Tám thể hiện ở ngững điểm nào? ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement