Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By meocat1986
#644463

Download Đề khảo sát học sinh giỏi tỉnh Kiên Giang môn Toán 9 (Kèm đáp án) miễn phí

Đội A và đội B thi đấu cờ với nhau. Mỗi đấu thủ của đội A phải đấu một ván cờ với mỗi đấu thủ của đội B. Biết rằng tổng số ván cờ đã đấu bằng bình phương số đấu thủ của đội A cộng với hai lần số đấu thủ của đội B. Hỏi mỗi đội có bao nhiêu đấu thủ biết rằng số đấu thủ của đội A không ít hơn 5 người?++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

ĐỀ KS HỌC SINH GIỎI KIEN GIANG
MÔN TOÁN 9
NĂM HỌC 2011-2012
Thời gian làm bài: 150 phút
Bài 1 (4 điểm):
a)Cho a; b; c là các số dương thoả mãn: a + b + c + = 4
Tính Q = -
b) Giải phương trình
Bài 2 (4 điểm):
a) Cho ba số a, b, c dương thỏa mãn
Chứng minh rằng : abc <
b) Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:
Bài 3 (4 điểm):
a) Chứng minh nếu với
thì
b) Giải phương trình:
Bài 4 (2 điểm):
Đội A và đội B thi đấu cờ với nhau. Mỗi đấu thủ của đội A phải đấu một ván cờ với mỗi đấu thủ của đội B. Biết rằng tổng số ván cờ đã đấu bằng bình phương số đấu thủ của đội A cộng với hai lần số đấu thủ của đội B. Hỏi mỗi đội có bao nhiêu đấu thủ biết rằng số đấu thủ của đội A không ít hơn 5 người?
Bài 5 (6 điểm):
Cho hình vuông ABCD cạnh a và điểm N trên cạnh AB. Gọi E là giao điểm của CN và DA. Kẻ tia Cx vuông góc với CE cắt AB tại F, M là trung điểm của đoạn thẳng EF.
1. Chứng minh rằng:
a) CE = CF
b)
c) Khi điểm N di chuyển trên cạnh AB ( N không trùng với A và B) thì M chuyển động trên một đường thẳng cố định.
2. Đặt BN = x
a) Tính diện tích tứ giác ACFE theo a và x.
b) Xác định vị trí của điểm N trên cạnh AB sao cho diện tích tứ giác ACFE gấp 3 lần diện tích hình vuông ABCD.
ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN
MÔN TOÁN 9 NĂM HỌC 2011-2012
Bài 1 (4 điểm)
Xét =
Từ giả thiết a + b + c + = 4 =>16- 4b - 4c = 4a + 4
Do đó =
= == = 2a +
Tương tự = 2b + ;
= 2c +
Vậy Q = 2(a + b + c - ) = 8
Bài 2: (4 điểm)
a) Từ (0,5 điểm)
Do a, b, c dương, áp dụng BĐT Cô-si ta có:
(0,25 điểm)
Đặt = t > 0 Þ abc =
(*)
(do > 0, "t > 0)
(0,75 điểm)
b) Với điều kiện ta có:
M = (0,25 điểm)
Áp dụng bất đẳng thức Cô-si cho hai số không âm 1 và x - 1, ta có:
(vì ) (0,25 điểm)
Chứng minh tương tự ta có:
(vì ) (0,25 điểm)
Þ M = (0,25 điểm)
Vậy Max M = x = 2, y = 8 (0,5 điểm)
Bài 3 (4 điểm)
a) Với . Từ gt ta có:
(0,25 điểm)
(vì )
(0,75 điểm)
(vì ) (0,25 điểm)
(0,25 điểm)
b) (2)
Điều kiện xác định: (0,25 điểm)
(2) (0,25 điểm)
(loại) hay (TMĐK) (0,75 điểm)
Vậy phương trình đã cho có một nghiệm (0,25 điểm)
Bài 4 (2 điểm)
Gọi số đấu thủ của đội A và đội B lần lượt là x và y (x, y ; x ≥ 5) (0,5 điểm)
Tổng số ván cờ đã đấu là xy (ván cờ)
Theo đề bài ta có phương trình: xy = x2 + 2y (0,75 điểm)
Û y(x-2) = x2 Û y = (0,75 điểm)
Để x, y nguyên dương thì 4 mà x – 2 > 3 (do x > 5) nên x – 2 = 4 Þ x = 6
Khi đó y (TMĐK) (0,75 điểm)
Vậy đội A có 6 người, đội B có 9 người. (0,25 điểm)
Bài 5 (6 điểm)
Vẽ hình đúng đến phần 1 (0,5 điểm)
1.a) (1 điểm)
b) cân tại C Þ CM là phân giác

(1 điểm)
c) DAEF vuông tại A có AM là trung tuyến
DCEF vuông tại C có CM là trung tuyến
M thuộc đường trung trực của đoạn thẳng AC
hay M thuộc BD cố định. (1 điểm)
2.a) Có BN = x Þ AN = a – x (0,25 điểm)
SACFE = SACE + SCEF = (0,25 điểm)
Xét DADC có AE//BC
(Hệ quả định lí Ta-lét) (0,25 điểm)
DEDC có (0,25 điểm)
Þ SACFE = (0,5 điểm)
b) SACFE = 3.SABCD
(0,25 điểm)
Do x > 0; a > 0 Þ 3x + a > 0 N là trung điểm của cạnh AB
(0,5 điểm)
Vậy để àACFE có diện tích gấp 3 lần diện tích hình vuông ABCD thì điểm N là trung điểm cạnh AB. (0,25 điểm)
...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement