Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By tuyen_vd
#644462 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Bài 1 : ( 2 điểm ) : Cho A = -
a)Tìm điều kiện để biểu thức A có nghĩa .
b)Chứng minh rằng biểu thức A không phụ thuộc vào x .
Bài 2 : ( 2 điểm ) Cho hai số a , b thoả mãn điều kiện 2a + 3b = 5 .
Chứng minh rằng 2a + 3b 5
Bài 3 : ( 2 điểm ) Cho hàm số y = 2mx – 2m –1 ( m 0 )
a) Xác định m để đồ thị hàm số đi qua gốc toạ độ O .
b) Gọi A , B lần lượt là giao điểm của đồ thị hàm số với các trục Ox , Oy . Xác định m để diện tích tam giác AOB bằng 4 ( đvdt )
c) Chứng minh rằng đồ thị hàm số luôn đi qua một điểm cố định .
Bài 4 : Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức sau :
A = +
Bài 5 ( 2 điểm ) Chứng minh rằng : 4 nếu 2
+ =
2 nếu m>6
Bài 6 : ( 2 điểm ) Giải phương trình sau :
x + = 1
Bài 7 : ( 2 điểm ) Cho biểu thức :
S = a + b + c + d + ac + bd trong đó ab – bc = 1
a) Chứng minh rằng S
b) Tính giá trị của tổng ( a + b ) + ( b + d) khi biết S =
Bài 8 : ( 3 điểm ) Cho hai đường tròn ( O ; R ) và ( O’ ; r’ ) tiếp xúc ngoài tại A kẻ tiếp tuyến chung ngoài BC ( B (O) ; C (O’) )
a) Tính BC
b) Gọi D là giao điểm của CA với đường tròn tâm O ( D A ) . Chứng minh rằng ba điểm B , O , D thẳng hàng .
c) Tính BA biết R = 16 cm ; r’ = 9 cm .
Bài 9 : ( 2 điểm ) Cho tam giác nhọn ABC có BC = a , CA = b , BC = c .
Chứng minh rằng :
a) sin .
b) sin . sin . sin
Bài 10 : ( 1 điểm ) Cho ABC vuông tại A có AB = c , AC = b và đường phân giác trong góc A là AD = d . Chứng minh rằng : = +

UBND HUYỆN KRÔNG NÔ
PHÒNG GIÁO DỤC
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement