Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By tuyen_vd
#644462

Download Đề thi học sinh giỏi cấp huyện môn Toán 9 miễn phí

Bài 8 : ( 3 điểm ) Cho hai đường tròn ( O ; R ) và ( O’ ; r’ ) tiếp xúc ngoài tại A kẻ tiếp tuyến chung ngoài BC ( B (O) ; C (O’) )
a) Tính BC
b) Gọi D là giao điểm của CA với đường tròn tâm O ( D A ) . Chứng minh rằng ba điểm B , O , D thẳng hàng .
c) Tính BA biết R = 16 cm ; r’ = 9 cm .
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

UBND HUYỆN KRÔNG NÔ
PHÒNG GIÁO DỤC ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC
Môn Thi : TOÁN
Thời gian : 120 phút ( không kể thời gian giao đề )
Bài 1 : ( 2 điểm ) : Cho A = -
a)Tìm điều kiện để biểu thức A có nghĩa .
b)Chứng minh rằng biểu thức A không phụ thuộc vào x .
Bài 2 : ( 2 điểm ) Cho hai số a , b thoả mãn điều kiện 2a + 3b = 5 .
Chứng minh rằng 2a + 3b 5
Bài 3 : ( 2 điểm ) Cho hàm số y = 2mx – 2m –1 ( m 0 )
Xác định m để đồ thị hàm số đi qua gốc toạ độ O .
Gọi A , B lần lượt là giao điểm của đồ thị hàm số với các trục Ox , Oy . Xác định m để diện tích tam giác AOB bằng 4 ( đvdt )
Chứng minh rằng đồ thị hàm số luôn đi qua một điểm cố định .
Bài 4 : Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức sau :
A = +
Bài 5 ( 2 điểm ) Chứng minh rằng : 4 nếu 2
+ =
2 nếu m>6
Bài 6 : ( 2 điểm ) Giải phương trình sau :
x + = 1
Bài 7 : ( 2 điểm ) Cho biểu thức :
S = a + b + c+ d + ac + bd trong đó ab – bc = 1
a) Chứng minh rằng S
b) Tính giá trị của tổng ( a + b ) + ( b + d) khi biết S =
Bài 8 : ( 3 điểm ) Cho hai đường tròn ( O ; R ) và ( O’ ; r’ ) tiếp xúc ngoài tại A kẻ tiếp tuyến chung ngoài BC ( B (O) ; C (O’) )
Tính BC
Gọi D là giao điểm của CA với đường tròn tâm O ( D A ) . Chứng minh rằng ba điểm B , O , D thẳng hàng .
Tính BA biết R = 16 cm ; r’ = 9 cm .
Bài 9 : ( 2 điểm ) Cho tam giác nhọn ABC có BC = a , CA = b , BC = c .
Chứng minh rằng :
sin .
sin . sin . sin
Bài 10 : ( 1 điểm ) Cho ABC vuông tại A có AB = c , AC = b và đường phân giác trong góc A là AD = d . Chứng minh rằng : = +
UBND HUYỆN KRÔNG NÔ
PHÒNG GIÁO DỤC ĐÁP ÁN
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2007 – 2008
Môn Thi : TOÁN
Thời gian : 120 phút ( không kể thời gian giao đề )
Bài 1 : ( 2 điểm ) :
a) tìm đúng điều kiện ( 0,75 điểm )
1-x 0
1+x 0 x 0
x 0 ( 0,25 điểm ) 1 (0,25 điểm ) x 0 ( 0,25 điểm)
x 1 -1 < 1
1 - x
b) 1,25 điểm
A = - = - 0,25điểm
A = - 0,25 điểm
A = - 0,25 điểm
A = = 1 0,25 điểm
Vậy biểu thức A không phụ thuộc vào x 0,25 điểm
Bài 2 : ( 2 điểm )
Aùp dụng bất đẳng thức Bu – nhi – a – cốp – Ski
(ax + by) ( a+ b) (x + y)
Ta có :
5= (2a + 3b ) = (. a + . b ) ( 2 + 3 ) ( 2a + 3b)
=> 2a + 3b
Dấu đẳng thức xảy ra =
2a + 3b= 5
a = b = 1
Bài 3 : ( 2 điểm )
Đồ thị đi qua gốc toạ độ suy ra x = 0 , y = 0 thay vào hàm số y = mx – 2m – 1 ta có :
-2m – 1 = 0 m = -
b) A là giao điểm của đồ thị với trục Ox ta có y = 0 thay vào hàm số ta được x =
B là giao điểm của đồ thị với trục Oy ta có y = 0 thay vào hàm số ta được y = -2m – 1
Vậy A ; 0 ; B ( 0 ; -2m-1 )
Diện tích tam giác là :
S = OA . OB = . = =
Ta có S = 4 ( 2m + 1 )= 8 ( 2m – 1 )= 0 m =
Giả sử đồ thị hàm số đi qua điểm M( x, y ) với mọi m . Ta có : y = mx-2m-1
y + 1 = m (x- 2 ) Với mọi m
x - 2 = 0
y + 1 = 0
x = 2
y = -1
Vậy đồ thị hàm số đi qua điểm cố định M ( 2 ; -1 )
Bài 4 : ( 2 điểm )
A = + = +
= +
Aùp dụng + . Dấu “=” xảy ra khi a.b 0
A = + = = 4
Vậy khi A = 4
Bài 5 : ( 2 điểm )
Điều kiện VT có nghĩa : m-2 0 => m2 (1).
Đặt t = => m = t+ 2
Hay VT = + 2 + .
Nếu - 2 => m . Kết hợp với (1) ta có :
VT = + 2 – ( - 2 ) = 4
Nếu -2 > 0 => m > 6 thì VT = 2
4 nếu
Tóm lại :VT =
2 nếu m>6
Bài 6 : ( 2 điểm ) Giải phương trình sau :
x + = 1 đk -< 1
x + = 1
x+ = 1
x + + = 1
x + + + = 1 = x + = => x = 0
Bài 7 : ( 2 điểm )
( ad – bc ) + ( ac + bd ) = ad+bc+ac+bd
= (a+b) (c+d)
Vì ab – bc = 1 Nên 1 + ( ac + bd )= (a+b) (c+d) (1)
Aùp dụng bất đẳng thức Cô Si cho hai vế không âm ta có :
a+b+ c+d
S (2)
Từ (1) và (2) suy ra S
Đặt x = ac + bd
Ta có : S = (1 + x) + 4x+4x + 3 = (+2x)+3
Từ đó : S+3 .
Do đó S .
b) S
a+b= c+d
+ 2x = 0
Từ +2x = 0 => x<0 ; = -2x
Tính được x = Vì x< 0 nên giá trị x = -
Bài 8 ( 2 điểm )
a) IO IO’ ( tia phân giác của hai góc kề bù )
Suy ra OIO’ = 90
Tam giác IOO’ vuông , đường cao AI . Suy ra AI= OA . O’A = R . r
Do đó BC = 2 . IA = 2
Các tam giác cân O’AC và OAD có các góc ở đáy bằng nhau suy ra
OD // O’C
Ta lại có OB // O’C
Vậy B , O , D thẳng hàng .
c) Xét tam giác vuông BDC theo hệ thức lượng ta có :
= + = + =
Suy ra BA = = = 1,92 cm
Bài 9 : ( 2 điểm )
A
B D C
Vẽ AD là đường phân giác của tam giác ABC . Vẽ BH là đường cao của tam giác ABD .
Tam giác ABC có AD là phân giác nên :
= => = =
Vậy = . Do đó BH vuông góc với AN nên BH BD
b) Tam giác HAB vuông tại H nên sin BAH = => sin = =
Tương tự ta có sin = , sin = .
Do đó sin . sin . sin
Theo bất đẳng thức Cô Si cho hai số dương ta có :
b +c 2 ; a+c ; b + a
Nên . Vậy sin . sin . sin .
Bài 10 : ( 2 điểm )
A
B C
D
Vẽ DE AB , DF AC ( EAB , F AC )
Tứ giác AFDE là hình chử nhật ( Vì = = F = 90 )
Có tia AD là phân giác của góc ADE
tứ giác AFDE là hình vuông
DE = DF = =
S + S = S
. DE .AB 6 + DF. AC = AB . AC
=> c + b = bc
=> = + .
...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online