Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By zumilove_faithful
#644438

Download Bài tập luyện tập Hình học 9 miễn phí

Cho đường tròn (O) bán kính OA. Dây CD là trung trực của OA.
a) Tứ giác OCAD là hình gì? Vì sao? Chứng minh tứ giác BMDN là hình bình hành
b) Kẻ tiếp tuyến với đường tròn tại C, tiếp tuyến này cắt đường thẳng OA tại I, tính độ dài CI biết OA = R
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
7. Đề số 3/129/ Đề KTT9
Cho hình vuông ABCD. Trên đường chéo BD lấy BH = BA ( H nằm giữa hai điểm B và D). Qua H kẻ đường thẳng vuông góc với BD cắt AD tại O.
So sánh OA, OH và HD
Hãy xác định vị trí tương đối của đường thẳng BD với đường tròn (O; OA)
8. Bài 1/98/ Thực hành T9
Cho đường tròn (O) có đường kính AB. C là điểm bất kỳ trên (O) (C khác A và B). tuyến tại A của (O) cắt BC tại D, gọi M là trung điểm của AD
Chứng minh MC là tiếp tuyến của (O)
OM cắt AC tại I, chứng tỏ khi C di chuyển trên đường tròn(O) , I thuộc một đường tròn cố định
Bài làm
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
9. Đề số 4/130/ Đề KTT9
Cho ABC cân tại A, đường cao AH và BK cắt nhau tại I. Chứng minh rằng HK là tiếp tuyến của đường tròn đường kính AI
Bài làm
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement