Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By bigsun2007
#644434 Download Các bài thực hành Vật lý 9 miễn phí
- Bước 5 : Tính giá trị công suất trung bình của quạt điện.
- Bước 6 : Rút ra nhận xét : Công suất của quạt điện không thay đổi khi hiệu điện thế không thay đổi.
- Bước 7 : Đối chiếu, so sánh với các kiến thức đã học. ( có thể Oát kế để đo trực tiếp công suất của các công cụ điện khi đang hoạt động.)
Tóm tắt nội dung:CÁC BÀI THỰC HÀNH VẬT LÝ 9.
Bài 1: Thực hành xác định điện trở của một dây dẫn bằng ampe kế và vôn kế.
Mục tiêu :
Nêu được cách xác định điện trở từ công thức tính điện trở.
Mô tả được cách bố trí và tiến hành được TN xác định điện trở của một dây dẫn bằng ampe kế và vôn kế.
Chấp hành nghiêm túc quy tắc sử dụng các thiết bị điện trong thí nghiệm.
II. Chuẩn bị công cụ : Các công cụ gồm có :
01 dây dẫn có điện trở chưa biết giá trị.
01 nguồn điện có thể điều chỉnh được các giá trị hiệu điện thế từ 0 đến 12V một cách liên tục.
01 ampe kế có GHĐ 1,5A và ĐCNN 0,01A.
01 vôn kế có GHĐ 12V và ĐCNN 0,1V.
01 công tắc điện.
7 đoạn dây nối, mỗi đoạn dài khoảng 30cm.
Chuẩn bị mẫu báo cáo thực hành.
Các bước tiến hành :
R
Bước 1: Vẽ sơ đồ mạch điện để đo điện trở của một dây dẫn bằng vôn kế và ampe kế, đánh dấu chốt (+) và (-) của ampe kế và vôn kế.
Bước 2 : Mắc mạch điện theo sơ đồ đã vẽ.
K
Bước 3 : Lần lượt đặt các giá trị hiệu điện thế khác nhau tăng dần từ 0 đến 12V cụ thể như sau :
+ Lần 1 đặt nguồn điện có HĐT 3V, đóng khóa K, đọc số chỉ của vôn kế và ampe kế và ghi vào bảng báo cáo thực hành. Tính và ghi giá trị điện trở vừa tính vào bảng báo cáo.
+ Lần 2 đặt nguồn điện có HĐT 6V, đóng khóa K, đọc số chỉ của vôn kế và ampe kế và ghi vào bảng báo cáo thực hành. Tính và ghi giá trị điện trở vừa tính vào bảng báo cáo.
+ Lần 3 đặt nguồn điện có HĐT 9V, đóng khóa K, đọc số chỉ của vôn kế và ampe kế và ghi vào bảng báo cáo thực hành. Tính và ghi giá trị điện trở vừa tính vào bảng báo cáo.
+ Lần 4 đặt nguồn điện có HĐT 12V, đóng khóa K, đọc số chỉ của vôn kế và ampe kế và ghi vào bảng báo cáo thực hành. Tính và ghi giá trị điện trở vừa tính vào bảng báo cáo.
Kết quả đo
Lần đo
Hiệu điện thế
(V)
Cường độ dòng điện (A)
Điện trở
()
1
2
3
Bước 5 : Tính giá trị trung bình cộng của điện trở. ( nếu xác định nhiều lần thì sai số càng nhỏ)
Bước 6 : Rút ra nhận xét.
Rx
Rmẫu
Bước 7 : Đối chiếu, so sánh với các kiến thức đã học. Có thể xác định điện trở bằng ôm kế hay sử dụng mạch cầu như hình vẽ :
A
Điều chỉnh con chạy C sao cho ampe kế chỉ số 0. Khi đó mạch cầu cân bằng.Ta có hệ thức:
C
B
A
(Rx / Rmẫu) = (l1 /l2) từ đó suy ra Rx và dùng thước đo giá trị l1 và l2 ta tính được Rx
l1
l2
Một số đề thi
I/- Lý thuyết:
1/- Có 5 bóng đèn loại 6V – 0,5A ( đèn A), một bóng đèn 6V – 3,5A (đèn B), một biến trở 12W - 4A, một nguồn điện không đổi 12V, các dây nối. Hãy vẽ các sơ đồ mạch điện có dùng biến trở để các đèn đều sáng bình thường.
2/- Có 3 bóng đèn: Đ1(110V-100W), Đ2 và Đ3 (110V-50W).
a. Có thể mắc 3 bóng vào vào lưới điện 220V theo sơ đồ nào để các bóng đều sáng bình thường. Tính cường độ qua mỗi bóng.
b. Muốn mắc 3 bóng đèn song song nhau vào cùng mạng điện 220V thì phải mắc thêm một điện trở phụ R theo sơ đồ nào để chúng sáng bình thường ? Tính điện trở phụ R.
3/- Cho hai sơ đồ mạch điện sau:
R1
R1 R2
A A
R2
Hiệu điện thế đặt vào hai đầu mạch của 2 sơ đồ không đổi và có giá trị là 120V. Trong một sơ đồ Ampe kế chỉ 3A, sơ đồ còn lại Ampe kế chỉ 16A. Tính R1, R2.
4/- Cho sơ đồ mạch điện như hình vẽ: R1 R3
Biết: UAB = 12V, R1 = 3W, R2 = 1,5W,
R3 = 2W, R4 = 6W. R2
Tính cường độ qua các điện trở. R4
5/- Trình bày phương pháp xác định giá trị một điện trở bất kỳ ( có sử dụng biến trở ).
Nêu các đại lượng cần đo và tính toán.
6/- Có hai bóng đèn: Bóng I ghi (6V-0,5A), bóng II ghi (12V-3W). Hãy cho biết:
a. Ý nghĩa của các con số ghi trên đèn.
b. Hai bóng nầy có gì giống và khác nhau.
7/- Cho hai bóng đèn loại: (110V-100W) và (110V-10W). Có thể mắc 2 bóng với nhau rồi mắc vào nguồn điện 220V được không ? Hai bóng có sáng như mức bình thường không ? Tại sao ?
8/- Nêu các công thức xác định công suất tiêu thụ của một bóng đèn. Trình bày phương pháp xác định điện trở và công suất tiêu thụ của một bóng đèn bằng V-kế và A-kế.
( Cấp TP 98 - câu 7,8 thi cấp Tỉnh 99 )
9/- Có hai loại điện trở 3W và 5W. Phải cần mỗi loại bao nhiêu điện trở để khi mắc nối tiếp chúng ta được điện trở tương đương của mạch là 55W.
10/- Ghép nối tiếp hai điện trở R1, R2 vào hai cực nguồn điện 6V thì mạch tiêu thụ công suất 6W. Nếu mắc song song hai điêïn trở nầy cũng vào nguồn điện trên thì công suất là 27W. Tính giá trị các điện trở .
11/- Thế nào là mắc song song các điện trở ? Nêu các kết luận về cường độ, hiệu điện thế, điện trở tương đương của đoạn mạch gồm n điện trở khác nhau mắc song song.
12/- Cho mạch điện như hình vẽ.
Bỏ qua các điện trở của Ampe kế. Biết: R2 R1 R3
R1 = R2 = 4W, R3 = 6W.
Ampe A3 kế chỉ 1,2A. + A1
a. Hỏi số chỉ của các Ampe kế A1 , A2. U
b. Tính hiệu điện thế U giữa hai đầu mạch. A2 - A3
II/- Thực hành:
+Đề 1: Xác định điện trở: ( Cấp Tỉnh năm 2000 )
1/- Sử dụng nguồn điện một chiều 12Vvà các công cụ cần thiết, vẽ sơ đồ và tiến hành bôù trí thí nghiệm để xác định điện trở X bất kỳ.
2/- Lần lượt thay đổi hiệu điện thế đặt vào hai đầu điện trở X từ 6V đến 12V. Đo các đại lượng cần thiết để xác định giá trị điện trở. Tính toán và trình bày kết quả vào bảng sau:
Lần đo
1
2
3
3/- Dựa vào sơ đồ mạch điện sau, không dùng
Vôn kế, chỉ sử dụng Ampe kế, hãy trình bày cách R
tiến hành thí nghiệm để xác định giá trị điện trở X,
nếu biết giá trị của biến trở R ( Giá trị của biến trở
được đo theo phương pháp câu 1 ) X
4/-Lắp ráp mạch điện để xác định điện trở X theo phương pháp câu 3. Đo các đại lượng cần thiết để xác định giá trị điện trở. Tính toán và trình bày lết quả vào bảng:
5/- Nhận xét kết quả đo được của điện trở X theo hai phương pháp.
Bài 2 : Xác định công suất của các công cụ điện bằng vôn kế và ampe kế.
Xác định công suất của bóng đèn pin.
Mục tiêu :
Xác định được công suất của đèn điện bằng vôn kế và ampe kế.
Vận dụng được công thức P = U.I
Chuẩn bị :
Một nguồn diện 6V.
1 công tắc.
9 đoạn dây nối, mỗi đoạn dài 30cm.
1 ampe kế có GHĐ 500mA và ĐCNN 10mA.
1 vôn kế có GHĐ 5V và ĐCNN 0,1V,
1 bóng đèn pin 2,5V – 1W
1 biến trở con chạy có điện trở lớn nhất là 20W và chịu được cường độ dòng điện lớn nhất là 2A.
K
Chuẩn bị mẫu báo cáo thực hành.
C
Đ
Cách tiến hành :
-
+
A
X
Bước 1: Vẽ sơ đồ mạch điện như sau :
V
-
+
Bước 2 : Lắp mạch điện như hình vẽ và đặt biến trở có giá trị lớn nhất.
Bước 3: Đóng khóa K, điều chỉnh con chạy C để vôn kế có số chỉ U1 = 1V. Đọc và ghi số chỉ của I1 của ampe kế vào bảng báo cáo thực hành.
Bước 4 : Tiếp tục như trên nhưng điều chỉnh con chạy C để vôn kế có số chỉ lần lượt là U2 = 1,5V và U3 = 1,5V. Đọc và ghi số chỉ của I2 và I3 của ampe kế vào bảng báo cáo thực hành. Ngắt công tắc sau lần đo cuối cùng.
Giá trị đo
Lần đo
Hiệu điện thế
Link download:
Mã: Chọn tất cảhttp://cloud.liketly.com/O6Fx1I9aywlaW6Q


Nhớ thank mình nhé
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement