Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By haybentoi_vitoiluonobenban
#644422

Download Luận văn Thực trạng kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm mô tô, xe máy tại công ty cổ phần bảo hiểm AAA và một số kiến nghị miễn phí

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 4
CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ BẢO HIỂM MÔ TÔ, XE MÁY 6
1.1 Sự cần thiết và tác dụng của bảo hiểm xe cơ giới 6
1.1.1 Khái niệm, đặc điểm xe cơ giới 6
1.1.2 Tai nạn giao thông đường bộ và tác dụng của bảo hiểm xe cơ giới 7
1.1.3 Phân loại bảo hiểm mô tô/xe máy 9
1.2 Nội dung cơ bản của bảo hiểm mô tô/xe máy 9
1.2.1 Đối tượng và phạm vi bảo hiểm 9
1.2.2 Giá trị bảo hiểm, số tiền bảo hiểm và phí bảo hiểm 12
1.2.3 Công tác giám định và bồi thường tổn thất 15
1.2.4 Công tác đề phòng, hạn chế tổn thất 25
1.3 Các chỉ tiêu đánh giá kết quả và hiệu quả kinh doanh của nghiệp vụ 26
1.3.1 Chỉ tiêu đánh giá kết quả kinh doanh 26
1.3.2 Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm 27
CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI BẢO HIỂM MÔ TÔ, XE MÁY TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM AAA 31
2.1 Giới thiệu về Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm AAA 31
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển 31
2.1.2 Tổng quan về hoạt động kinh doanh 33
2.1.3 Phương hướng và chiến lược phát triển 37
2.2 Tình hình triển khai nghiệp vụ bảo hiểm mô tô/xe máy tại Công ty AAA 38
2.2.1 Giới thiệu các nghiệp vụ bảo hiểm mô tô/xe máy tại AAA 38
2.2.2 Kết quả khai thác Bảo hiểm mô tô/xe máy tại Công ty AAA 45
2.2.3 Tình hình giám định và bồi thường 51
2.2.4 Tình hình đề phòng và hạn chế tổn thất 56
2.2.5 Kết quả và hiệu quả kinh doanh 58
CHƯƠNG III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ PHÁT TRIỂN NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM MÔ TÔ/XE MÁY TẠI CÔNG TY BẢO HIỂM AAA 64
3.1 Phương hướng 64
3.2 Đề xuất với công ty AAA 64
3.2.1 Trong khâu khai thác 64
3.2.2 Trong công tác giám định và bồi thường 68
3.2.3 Trong khâu đề phòng và hạn chế tổn thất 73
3.2.4 Phòng chống trục lợi bảo hiểm 74
3.3 Kiến nghị với Nhà nước 76
KẾT LUẬN 79
TÀI LIỆU THAM KHẢO 80
 
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

ỷ đồng lên hơn 27,2 tỷ đồng.
- Lợi nhuận thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng xấp xỉ 5 lần từ 4,3 tỷ lên 19,6 tỷ đồng.
Bảng 2.1: Kết quả kinh doanh bảo hiểm qua các năm 2005, 2006
(Đơn vị: đồng)
Chỉ tiêu
Năm 2005
Năm 2006
Doanh thu phí bảo hiểm gốc
5.080.510.379
48.576.240.474
Doanh thu phí nhận tái bảo hiểm
268.125.996
2.812.964.358
Doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm
2.053.924.272
27.213.155.442
Tổng chi trực tiếp hoạt động kinh doanh bảo hiểm
2.040.100.198
17.406.883.638
Lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh bảo hiểm
463.824.074
9.806.271.804
Lợi nhuận chiu thuế thu nhập doanh nghiệp
4.350.609.317
19.608.578.155
(Nguồn: Báo cáo tài chính qua các năm của Công ty AAA)
Đầu năm 2007
Bước sang năm thứ ba hoạt động kinh doanh bảo hiểm được triển khai, với sự tăng trưởng mạnh mẽ của năm 2006, trên đà phát triển đó trong 6 tháng đầu năm 2007 kết quả đạt được của hoạt động kinh doanh đã vượt qua cả năm 2006. Cụ thể:
- Tổng số nghiệp vụ bảo hiểm được triển khai là 46 nghiệp vụ;
- Thu phí bảo hiểm gốc đạt hơn 58 tỷ đồng tăng xấp xỉ 10 tỷ đồng so cuối năm 2006;
- Doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm là: 37.533.974.279 đồng tăng 10 tỷ đồng so cuối năm 2006;
- Lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh bảo hiểm: 14.692.822.111 đồng;
Sau gần 3 năm hoạt động, những gì AAA đạt được rất đáng ghi nhận. Nó phản ánh tiềm năng phát triển của Công ty.
2.1.3 Phương hướng và chiến lược phát triển
a/ Phương hướng
Công ty hướng đến mở rộng hoạt động kinh doanh thông qua mạng lưới các chi nhánh , đại lý của công ty tại các tỉnh, thành phố có tiềm năng trên thị trường Bảo hiểm Việt Nam. Tăng cường hợp tác, phối hợp với các bạn hàng qua trao đổi kinh nghiệm, thông tin khách hàng, đồng bảo hiểm, tái và nhận tái bảo hiểm trên thị trường Việt Nam.
Công ty hướng đến là một tập đoàn tài chính năng động nhất Việt Nam chuyên cung cấp các dịch vụ Bảo hiểm phi nhân thọ và các dịch vụ tài chính khác. Đóng góp vào việc mang lại ý nghĩa tốt đẹp cho từ “Bảo hiểm” ở Việt Nam đúng với phương châm “Nhanh - Đúng - Đủ”.
b/ Chiến lược kinh doanh
Ra đời trong bối cảnh thị trường bảo hiểm Việt Nam đã phát triển một cách khá toàn diện đem lại cho AAA những thách thức không nhỏ, đặc biệt là sức ép cạnh tranh. Trước thực tế đó, công ty đã xây dựng cho mình những phương hướng, chiến lược kinh doanh phù hợp để từng bước khẳng định vị thế của mình. Những định hướng chiến lược cơ bản gồm:
Xây dựng một đội ngũ cán bộ quản lý kinh doanh, kỹ thuật chuyên nghiệp;
Cung cấp dịch vụ, khai thác một cách đúng đắn và hiệu quả nhất cho khách hàng;
Xây dựng hệ thống công nghệ thông tin hiện đại để tạo ra bước phát triển nhanh chóng nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý khách hàng, cấp đơn bảo hiểm, thống kê quản lý rủi ro và quản trị tài chính kế toán trong giai đoạn trước mắt cũng như trong vòng 10 năm tới;
Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm AAA sẽ giành thế mạnh chủ đạo trong một số nhóm loại nghiệp vụ bảo hiểm như: bảo hiểm kỹ thuật, bảo hiểm cháy nổ, boả hiểm trách nhiệm;
Tăng cường quảng bá thông tin tuyên truyền quảng cáo hình ảnh công ty;
Công ty đặc biệt chú trọng vào việc tăng cường đào tạo chuyên môn, phong cách làm việc chuyên nghiệp cho cán bộ, nhân viên của công ty từ đó mang lại cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ hoàn hảo. Hơn nữa là mạnh dạn áp dụng hệ thống công nghệ thông tin đạt chất lượng quốc tế để đáp ứng nhu cầu phục vụ khách hàng và quản lý của công ty.
2.2 Tình hình triển khai nghiệp vụ bảo hiểm mô tô/xe máy tại Công ty AAA
2.2.1 Giới thiệu các nghiệp vụ bảo hiểm mô tô/xe máy tại AAA
Hiện nay trong bảo hiểm mô tô, xe máy, công ty đang triển khai kết hợp 3 nghiệp vụ:
Bảo hiểm TNDS của chủ xe cơ giới đối với người thứ 3;
Bảo hiểm tai nạn lái xe và người ngồi trên xe;
Bảo hiểm tổn thất toàn bộ/mất cắp mô tô, xe máy.
Trong đó “Bảo hiểm tổn thất toàn bộ, mất cắp mô tô, xe máy” là sản phẩm mới của công ty, sản phầm này lần đầu tiên có mặt trên thị trường bảo hiểm Việt Nam.
a/ Bảo hiểm TNDS của chủ xe cơ giới đối với người thứ 3
Đây là một sản phẩm bắt buộc đối với chủ xe cơ giới nói chung, mô tô/xe máy nói riêng đều phải tham gia theo quy định của Bộ Tài chính.
+ Đối tượng bảo hiểm: là phần TNDS được xác định bằng tiền theo quy định của pháp luật và sự phán quyết của tòa án mà chủ xe phải gánh chịu do sự lưu hành xe của mình gây thiệt hại cho người thứ 3.
Người thứ ba là những người bị thiệt hại về thân thể và/hay tài sản do việc sử dụng xe cơ giới gây ra, trừ: lái xe, người trên chính chiếc xe đó, chủ sở hữu xe trừ trường hợp chủ sở hữu đã giao cho người khác chiếm hữu, sử dụng chiếc xe đó.
Nghiệp vụ này ở Việt Nam được thực hiện dưới hình thức bắt buộc vì hai lý do cơ bản sau:
Trước hết, nhằm góp phần đảm bảo tính công bằng xã hội và đảm bảo quyền lợi của mọi công dân. Nó đảm bảo cho những người dân không may bị tai nạn mà chủ xe không có khả năng bồi thường được hưởng quyền lợi bồi thường chính đáng của mình. Đồng thời góp phần giảm thiểu những chi phí, gánh nặng tinh thần cho chủ xe khi gây ra tai nạn, giúp chủ xe nhanh chóng ổn định tài chính, tình thần tiếp tục làm việc, ổn định cuộc sống.
Hơn nữa, nó còn góp phần nâng cao tinh thần trách nghiệm và ý thức chấp hành luật giao thông của mọi người dân, đặc biệt là chủ phương tiện giao thông. Việc triển khai sản phẩm bảo hiểm này cùng với quá trình vận động, tuyên truyền mọi người dân tham gia sẽ giúp nhân dân hiểu biết hơn về luật an toàn giao thông, ý thức được những mối nguy hiểm có thể xảy ra trong quá trình lưu thông và những thiệt hại về con người, tài sản từ những tai nạn từ đó có ý thức tự bảo vệ bản thân, ý thức chấp hành luật giao thông cao hơn.
Hiện nay, do là nghiệp vụ bắt buộc nên biểu phí và mức trách nhiệm được thực hiện theo Quyết định 23/2007/QĐ – BTC như sau:
+ Mức trách nhiệm và phí bảo hiểm: theo biểu phí và mức trách nhiệm tối thiểu của Bộ Tài chính thì:
- Mức trách nhiệm tối thiểu là: 30 triệu đồng/người/vụ & 30 triệu đồng/tài sản.
- Phí bảo hiểm:
Xe từ 50cc trở xuống: 55.000/xe (10% VAT)
Xe từ 50cc trở lên : 60.500/xe (10% VAT)
Ngoài ra công ty còn triển khai loại hình này với mức trách nhiệm cao hơn đáp ứng nhu cầu khách hàng muốn mua với mức trách nhiệm cao hơn mức trách nhiệm tối thiểu do Bộ Tài chính quy định, cụ thể xem tại bảng 2.2:
Bảng 2.2: Mức trách nhiệm và biểu phí tự nguyện Bảo hiểm TNDS chủ mô tô/xe máy tại Cty AAA
(Đơn vị: đồng)
Mức TN
Loại xe
Phí bảo hiểm/năm
Phí BH thuần
VAT (10%)
Tổng cộng
- Về người: 30 triệu đồng/người/vụ
- Về tài sản: 80 triệu đồng/vụ
- Từ 50cc trở xuống
63.636
6.364
70.000
- Từ 50cc trở lên
81.818
8.182
90.000
- Về người: 40 triệu đồng/người/vụ
- Về TS: 80 triệu đồng/vụ
- Từ 50cc trở xuống
78.636
7.864
86.500
- Từ 50cc trở lên
96.818
9.682
106.500
Về người: 50 triệu đồng/người/vụ
- Về TS: 80 triệu đồng/vụ
- Từ 50cc trở xuống
93.636
9.3...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement