Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Jennis
#644402

Download Khóa luận Hoàn thiện công tác giám định và bồi thường tổn thất nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex miễn phí

MỤC LỤC
 
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ BẢO HIỂM 3
VẬT CHẤT XE CƠ GIỚI. 3
1. Sự cần thiết khách quan của bảo hiểm vật chất xe cơ giới. 3
2. Tác dụng của bảo hiểm vật chất xe cơ giới. 6
2.1 Góp phần ổn định tài chính cho chủ phương tiện khi gặp rủi ro tai nạn giao thông 6
2.2 Góp phần ngăn ngừa và đề phòng hạn chế tổn thất do tai nạn giao thông gây ra. 7
2.3 Góp phần tăng thu cho ngân sách nhà nước và tạo thêm việc làm cho người lao động. 7
3. Nội dung cơ bản của bảo hiểm vật chất xe cơ giới. 8
3.1 Đối tượng bảo hiểm 8
3.2. Phạm vi bảo hiểm 10
3.3. Số tiền bảo hiểm và giá trị bảo hiểm 12
3.4. Phí bảo hiểm 15
4. Hoạt động giám định và bồi thường thiệt hại trong bảo hiểm vật chất xe cơ giới 19
4.1 Vai trò của công tác giám định và bồi thường 19
4.2 Mục tiêu của công tác giám định bồi thường 20
4.3 Nguyên tắc chung trong công tác giám định bồi thường 21
4.4 Giám định viên 22
4.5 Quy trình giám định tổn thất. 24
4.6. Quy trình bồi thường tổn thất. 25
CHƯƠNG II: 27
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC GIÁM ĐỊNH VÀ BỒI THƯỜNG TỔN THẤT TRONG BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE CƠ GIỚI TẠI PJICO 27
1. Giới thiệu về Công ty cổ phần bảo hiểm PETROLIMEX (PJICO). 27
1.1 Quá trình hình thành và phát triển. 27
1.2 Cơ cấu tổ chức quản lý của PJICO. 31
1.3 Chức năng và nhiệm vụ của PJICO. 33
1.4 Kết quả hoạt động kinh doanh của PJICO trong những năm vừa qua. 35
2. Tình hình triển khai bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại PJICO. 39
3. Thực trạng công tác giám định và bồi thường tổn thất nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại PJICO. 42
3.1 Quy trình giám định bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại PJICO. 42
3.2 Quy trình bồi thường bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại PJICO. 48
3.3 Kết quả công tác giám định - bồi thường bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại PJICO. 54
3.4 Tình hình trục lợi bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại PJICO, 2003-2007. 55
3.5 Một số vấn đề còn tồn tại trong công tác giám định bồi thường nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại PJICO 59
CHƯƠNG III: 63
MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC GIÁM ĐỊNH VÀ BỒI THƯỜNG TỔN THẤT TRONG BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE CƠ GIỚI TẠI PJICO 63
1. Mục tiêu phát triển nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới của PJICO 63
2. Những thuận lợi và khó khăn liên quan đến việc triển khai các nghiệp vụ BH xe cơ giới tại PJICO 64
2.1 Những thuận lợi 64
2.2 Những khó khăn 66
3. Một số kiến nghị 69
3.1 Đối với Nhà nước 69
3.2 Đối với Công ty 70
4. Giải pháp hoàn thiện công tác giám định bồi thường tổn thất trong bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại PJICO 72
4.1 Nâng cao trình độ chuyên môn của giám định viên 72
4.2 Thực hiện nghiêm túc các biện pháp đề phòng hạn chế tổn thất 73
4.3 Bồi thường kịp thời và đầy đủ cho người thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm 74
4.4 Nhanh chóng phát hiện và xử lý các trường hợp trục lợi bảo hiểm 75
4.5 Thiết lập đường dây nóng 77
KẾT LUẬN 78
 
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

ơ giới của PJICO đã được thực hiện trên diện rộng, đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng. Nghiệp vụ này mang lại cho PJICO mức doanh thu cao và ổn định. Để có được những thành công như trên PJICO đã phải cố gắng nỗ lực sáng tạo không ngừng. Phương châm của công ty là: ”ổn định, an toàn tài chính của khách hàng là trên hết”, phương châm này cũng chính là mong muốn của khách hàng. Với những phương hướng hoạt động của mình, chắc chắn trong một tương lai không xa PJICO sẽ còn thành công hơn nữa.
3. Thực trạng công tác giám định và bồi thường tổn thất nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại PJICO.
Công tác giám định và bồi thường là khâu rất quan trọng trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Giám định chính xác là cơ sở để giải quyết bồi thường đúng, đủ và kịp thời. Bồi thường bảo hiểm nhằm bù đắp lại những thiệt hại do tai nạn rủi ro xảy ra đối với khách hàng tham gia bảo hiểm; giúp họ sớm ổn định về mặt tài chính, bảo toàn và phát triển kinh doanh. Nếu khi không may gặp phải sự cố thì DNBH phải là chỗ dựa đáng tin cậy cho chủ xe, sớm giúp họ nhanh chóng vượt qua khó khăn về mặt tài chính, ổn định cuộc sống và tiếp tục hoạt động của mình.
3.1 Quy trình giám định bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại PJICO.
Hiện nay, tất cả các nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới trong toàn hệ thống Công ty PJICO đều áp dụng thống nhất trình tự tiến hành giám định theo Quy trình như được mô tả trong sơ đồ trang bên.
Sơ đồ 2: Quy trình giám định bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại PJICO
Thuê giám định độc lập
Thông báo
tái bảo hiểm
Xử lý thông tin
tai nạn
Nhận thông tin về tổn thất
Tiến hành
giám định
Báo cáo công tác giám định
Đề xuất và phê duyệt phương án sửa chữa
Hoàn thiện hồ sơ
Bước 1: Nhận thông tin về tổn thất.
Tất cả các thông tin tai nạn đều phải báo về bộ phận tiếp nhận thông tin tai nạn, thông tin tai nạn có thể được khách hàng báo cho cán bộ khai thác, đại lý, GĐV...
Cán bộ tiếp nhận thông tin tai nạn có trách nhiệm nhận thông tin tai nạn và phải vào sổ tiếp nhận thông tin tai nạn theo biểu mẫu 01 (BM-01). Trong trường hợp GĐV đang giám định ngoài hiện trường, khi nhận được thông tin tai nạn, phải hướng dẫn khách hàng các xử lý ban đầu và báo ngay về bộ phận tiếp nhận thông tin tai nạn tại Phòng nghiệp vụ để vào sổ tiếp nhận thông tin tai nạn.
Cán bộ tiếp nhận thông tin/GĐV phải nắm được các thông tin quy định trong biểu mẫu BM-01 và thông báo cho bộ phận tiếp nhận thông tin của đơn vị mình biết để vào sổ tiếp nhận thông tin tai nạn và hướng dẫn xử lý ban đầu. Trong trường hợp cần thiết có thể hướng dẫn xử lý theo nội dung bước 2 dưới đây, sau đó bảo cho bộ phận tiếp nhậnt hong tin tai nạn.
Thời gian thực hiện: Ngay sau khi nhận được thông tin tai nạn.
Bước 2: Xử lý thông tin tai nạn.
Cán bộ tiếp nhận thông tin/GĐV nhận định sơ bộ về phạm vi bảo hiểm theo các loại hình bảo hiểm mà chủ xe đã/hay có thể tham gia thuộc phạm vi bảo hiểm để xử lý hay hướng dẫn khách hàng xử lý ngay một hay nhiều công việc như sau:
Nhanh chóng cứu hộ đưa người bị nạn đi cấp cứu (Nếu có).
Bảo vệ hiện trường, tài sản; hạn chế thiệt hại phát sinh; khai báo Công an giao thông nơi gần nhất về vụ tai nạn.
Cán bộ giám định thống nhất với chủ xe hay thay mặt hợp pháp của chủ xe về thời gian, địa điểm giám định.
Hướng dẫn chủ xe, lái xe hay người ủy quyền hợp pháp kê khai bằng văn bản vào mẫu thông báo tổn thất và yêu cầu bồi thường (BM-02). Trường hợp nhận thông tin qua điện thoại phải yêu cầu phía chủ xe hoàn thiện văn bản này và gửi cho PJICO chậm nhất sau 5 ngày kể từ ngày xảy ra tai nạn.
Tất cả các GĐV đều phải có Sổ nhật ký giám định (BM-10) ghi lại các thông tin về vụ tai nạn đang giám định nhằm nâng cao chất lượng giám định của các GĐV, tránh tình trạng các GĐV chỉ ghi chép các thiệt hại tại biên bản giám định.
c. Thời gian thực hiện: Trong vòng 1 ngày.
Trong những trường hợp có tổn thất nghiêm trọng hay tính chất vụ việc phức tạp, cán bộ giám định phải nhanh chóng báo cáo Lãnh đạo để xử lý thông tin ban đầu và phân công giám định. Khi tổn thất của vụ tai nạn ở mức độ trên phân cấp, các đơn vị báo cáo Tổng Giám Đốc và Phòng Giám định - Bồi thường ngay từ khi nhận được thông tin báo tổn thất hay sau khi đã giám định sơ bộ, qua mạng nội bộ (E-mail) hay bằng Fax.
Bước 3: Tiến hành giám định và lập biên bản giám định.
GĐV khi nhận được phân công giám định có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:
Vào sổ nhật ký giám định (BM-10): thông tin tai nạn, Biển kiểm soát, Tên lái xe, chủ xe, Thời gian, địa điểm, điện thoại liên hệ...
Tiến hành giám định:
Chụp ảnh hiện trường.
Ghi chép các dấu vết hiện trường vào sổ giám định.
Ghi chép lời khai của các nhân chứng (Nếu có).
Lập biên bản giám định theo mẫu (BM-03).
Quá trình giám định phải có mặt của các bên liên quan đến tai nạn (lái xe, chủ xe, thay mặt hợp pháp của chủ xe, chủ tài sản bị thiệt hại...) và thực hiện theo hướng dẫn giám định. Biên bản giám định phải ghi nhận chính xác, trung thực, đầy đủ các mục theo mẫu Biên bản giám định (BM-03). Mỗi biên bản giám định được lập phải hoàn thành tại chỗ ngay sau khi giám định và ghi lại các yêu cầu kiến nghị của các bên (Nếu có).
Thời gian thực hiện: Trong vòng 1 ngày.
Bước 4: Báo cáo giám định và thông qua báo cáo giám định.
GĐV sau khi hoàn tất công tác giám định phải báo cáo Trưởng BPGĐ để thông qua báo cáo giám định. Trong trường hợp xe tham gia bảo hiểm có giá trị lớn nằm trong quy định về tái bảo hiểm, GĐV thực hiện việc thông báo cho bộ phận tái bảo hiểm.
Đối với những vụ tai nạn lớn, phức tạp, đòi hỏi sự giám định chính xác, chi tiết, GĐV có thể làm đề xuất chuyển chuyển cho công ty giám định độc lập.
Thông qua báo cáo giám định giữa các bên sau khi nhận kết quả giám định từ GĐV và các bộ phận như Công ty giám định độc lập hay hồ sơ từ bộ phận xác minh và của khách hàng. Trường hợp cần xác định nguyên nhân tổn thất thì trưng cầu kết luận điều tra (BM-05).
Các báo cáo giám định đều được lập theo mẫu thống nhất toàn Công ty. Tuy nhiên, về mặt thời gian, việc thực hiện báo cáo giám định trong thời gian bao lâu sẽ phụ thuộc vào vụ tổn thất thuộc loại phức tạp hay đơn giản.
Bước 5: Đề xuất và phê duyệt phương án sửa chữa.
GĐV có trách nhiệm:
Lập và báo cáo phương án sửa chữa theo hướng dẫn trong biểu mẫu báo cáo giám định và đề xuất phương án sửa chữa (BM-04).
Báo cáo đề xuất phương án sửa chữa với Trưởng BPGĐ và chịu trách nhiệm về báo cáo đề xuất của mình.
Trưởng BPGĐ có trách nhiệm:
Xem xét, phê duyệt phương án sửa chữa do GĐV đã đề xuất.
Trường hợp vượt mức phân cấp của Trưởng BPGĐ và trong phân cấp của đơn vị thì trình Giám đốc đơn vị thông qua trước khi chuyển hoàn thiện hồ sơ.
Thực hiện việc sửa chữa khắc phục thiệt hại:
Sau khi phương án sửa chữa đã được người có thẩm quyền phê duyệt, GĐV có t...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement