Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By zumilove_faithful
#644392 Download Đề tài Một số giải pháp hoàn thiện chiến lược marketing trong kinh doanh bảo hiểm xe cơ giới tại chi nhánh công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex Hưng Yên miễn phíMỤC LỤC
Trang
Lời nói đầu . . . . 1
Nội Dung . . . . 2
Chương I: Khái quát chung v ề nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới và marketing trong kinh
doanh bảo hiểm xe cơ giới. . 2
I . Khái quát chung về nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới. . 2
1. Sự cần thiết và tác dụng của bảo hiểm xe cơ giới . . 2
2. Các loại hình b ảo hiểm xe cơ giới . . . 4
2.1. Bảo hiểm vật chất . . . 4
2.1.1. Đối tượng và phạm vi bảo hiểm. . . 4
2.1.2. Giá trị bảo hiểm, số tiền bảo hiểm, phí bảo hiểm . . 6
2.1.3. Giám định và bồi thường tổn thất . . 7
2.2. Bảo hiểm trách nhiệm dân sự . 8
2.2.1. Đối tượng và phạm vi bảo hiểm. . . 8
2.2.2. Phí bảo hiểm . 10
2.2.3. Giám định và bồi thường tổn thất . . 11
2.3. Bảo hiểm tai nạn lái phụ xe và người ngồi trên xe . . 12
2.3.1. Đối tượng và phạm vi bảo hiểm. . 12
2.3.2. Phí bảo hiểm . 12
2.3.3. Trách nhiệm bồi thường bảo hiểm . 12
2.4. Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đôi với hàng hoá chở trên xe
. . . . 13
2.4.1. Đối tượng và phạm vi bảo hiểm. . 13
2.4.2. Giá trị bảo hiểm . 14
2.4.3. Phí bảo hiểm . 14
2.4.4. Giám định và bồi thường . 14
II: Chiến lược Marketing trong kinh doanh bảo hiểm xe cơ giới. 15
1. Khái quát về Marketing trong kinh doanh bảo hiểm xe cơ giới . 15
1.1. Khái niệm về Marketing . . . 15
2.2. Vai trò của marketing trong kinh doanh bảo hiểm . . 16
2. Các chiến l ược marketing trong kinh doanh bảo hiểm xe c ơ gi ới . 16
2.1. Chiến lược sản phẩm . . . 16
2.1.1.Quy ết định về nhãn hiệu. . . 17
2.1.2.Thiết kế sản phẩm mới . . . 17
2.1.3 Chu kỳ sống của sản phẩm. . . . 19
2.1.4.Quy ết định về dịch vụ . 21
2.2.Chiến lược giá . 21
2.2.1.Các yếu tố ảnh hưởng quyết định về giá . . 21
2.2.2. Xác định mức giá bán . . . 22
2.2.3. Các kiểu chiến lược giá . . . 22
2.3.Chiến lược phân phối. . . 23
2.4. Chiến lược xúc tiến hỗn hợp . 25
2.4.1. Quảng cáo . . . . 26
2.4.2. Xúc tiến bán . . 26
2.4.3. Tuyên truyền . . 27
2.4.4. Bán hàng cá nhân . . . 28
3. Một số chỉ tiêu đánh giá kết quả, hiệu quả của chiến lược marketing trong kinh
doanh bảo hiểm xe cơ giới. . . . 28
Chương II. Thực trạng triển khai hoạt động Marketing trong kinh doanh bảo hiểm xe cơ
giới tại Chi Nhánh Công ty Cổ Phần Bảo Hiểm Petrolimex Hưng Yên . 30
I.Khái quát chung về chi nhánh PJICO Hưng Yên . . 30
1.Quá trình hình thành và phát triển . . . 30
2.Cơ cấu tổ chức . . . . 31
3.Kết quả kinh doanh của Chi Nhánh PJICO Hưng Yên . . . 32
II. Thực trạng triển khai hoạt động marketing trong kinh doanh bảo hiểm xe cơ giới
tại Chi Nhánh PJICO Hưng Yên . . . 34
1. Chiến lược sản phẩm . 35
2. Chính sách giá cả. . . . 39
3. Chiến lược phân phối . . . 42
3.1.Kênh phân phối trực tiếp . 42
3.2.Kênh phân phối gián tiếp . . . 43
4. Chiến lược xúc tiến hỗn hợp . 44
4.1. Quảng cáo . . . 44
4.2. Xúc tiến bán . . . 46
4.3 Đánh giá hiệu quả của hoạt động xúc tiến hỗn hợp . . 47
III.Đánh giá hiệu quả chiến lược Marketing thông qua kết quả kinh doanh bảo hiểm
xe cơ giới. . . . . 48
1.Các kết quả đạt được . . . 48
2.Các tồn tại và hạn chế . . . 50
Chương III. Một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện chiến lược Marketing trong
kinh doanh bảo hiểm xe cơ giới tại Chi Nhánh PJICO Hưng Yên . 52
I.Những thuận lợi và khó khăn . 52
1.Thuận lợi . . . . 52
2. Khó khăn . . . . 53
II. Giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của chiến lược Marketing trong
kinh doanh bảo hiểm xe cơ giới . . . 54
1.Giải pháp . . . . 54
1.1.Vể sản phẩm. . 54
1.2.Vể giá cả . . . . 55
1.3.Về phân phối . . 56
1.4.Về xúc tiến hỗn hợp . . . 58
2. Kiến nghị . . . . 59
Kết luận. . . . 60

Lời nói đầu
Cùng với sự phát triển ngày càng cao của khoa hoc kỹ thuật, các phương
tiện sử dụng trong ngành giao thông vận tải cũng dược cải tiến và ngày càng phát
triển hơn. Với những phương tiện giao thông thô sơ từ xa xưa , đến nay các
phương tiện giao thông này ngày càng được cải tiến và trở nên hiện đại với tốc
độ hàng trăm km một giờ. Sự phát triển của ngành giao thông vận tải đã đóng
góp không nhỏ vào sự phát triển chung của xã hội loài người. Tuy nhiên bên
cạnh sự phát triển vượt bậc đó thì tình hình tai nạn giao thông có chiều hướng
ngày càng tăng và mức độ tổn thất ngày càng lớn, đôi khi có tính chất thảm hoạ.
Để bù đắp những tổn thất về người và tài sản do những rủi ro bất ngờ đó gây ra
cho chủ phương tiện và người tham gia giao thông, bảo hiểm xe cơ giới là một
trong những biện pháp hữu hiệu hiện nay.
Tham gia bảo hiểm xe cơ giới là góp phần giảm nhẹ gánh nặng cho chủ
phương tiện và người tham gia giao thông. Nhưng do tính trừu tượng và vô hình
của bảo hiểm mà người dân hiểu biết về bảo hiểm còn hạn chế. Tỷ lệ các xe cơ
giới tham gia bảo hiểm còn thấp. Đứng chân trên địa bàn Hưng Yên từ năm 2003
Chi Nhánh Công ty Cổ Phần Bảo Hiểm Petrolimex Hưng Yên( Chi Nhánh
PJICO Hưng Yên) thuộc Công ty Cổ Phần Bảo Hiểm Petrolimex ( PJICO) đã
thấy được những thuận lợi và khó khăn trong khâu tuyên truyền, giới thiệu cho
chủ phương tiện hiểu được bản chất của bảo hiểm xe cơ giới để có thể tự nguyện
tham gia. Chi nhánh đã đề ra chính sách, sách lược, chiến lược Marketing để
dành thị trường còn nhiều tiềm năng này.
Là sinh viên chuyên ngành kinh tế bảo hiểm đang thực tập tại Chi nhánh
PJICO Hưng Yên. Trong thời gian thực tâp, được tìm hiểu thực tế về chi nhánh,
thị trường bảo hiểm xe cơ giới tại Hưng Yên. Em mạnh dạn chọn đề tài: “ Một số
giải pháp hoàn thiện chiến lược Marketing trong kinh doanh bảo hiểm xe cơ
giới tại Chi Nhánh Công ty Cổ Phần Bảo Hiểm Petrolimex Hưng Yên”. Nội
dung của đề tài đi sâu vào chính sách Marketing nhằm nâng cao hiệu quả kinh
doanh bảo hiểm xe cơ giới. Đây là một trong những nghiệp vụ bảo hiểm chính
của Chi Nhánh.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By tuananh2341
#939087 Chào bạn. bạn có thể cho mình xin link của bải luận văn này được ko? Thank bạn rất nhiều.
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#939089
tuananh2341 đã viết:Chào bạn. bạn có thể cho mình xin link của bải luận văn này được ko? Thank bạn rất nhiều.Link mới update cho bạn đó
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement