Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By cobehayquay246
#644389

Download Báo cáo Thực tập tại công ty bảo hiểm Bảo Minh (TP HCM) miễn phí

MỤC LỤC
 
I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH 1
1.QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 1
2.MỤC ĐÍCH KINH DOANH VÀ LĨNH VỰC KINH DOANH CỦA BẢO MINH 2
2.1 Mục đích kinh doanh 2
2.2.Lĩnh vực kinh doanh của Bảo Minh 3
3.HỆ THỐNG TỔ CHỨC, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CÁC PHÒNG BAN TỔ CHỨC CỦA BẢO MINH 4
3.1. Hệ thống tổ chức, sơ dồ tổ chức bộ máy của công ty4
3.2.Chức năng của các phòng ban, bộ phận trực thuộc của Bảo Minh Hà Nội 5
4.CHỨC NĂNG KINH DOANH VÀ CÁC NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM CỦA BẢO MINH 6
4.1. Hoạt động kinh doanh bảo hiểm 6
4.2 Kinh doanh tái bảo hiểm 11
4.4. Các dịch vụ có liên quan 13
II. THỰC TRẠNG KINH DOANH Ở BẢO MINH HÀ NỘI 13
1. KẾT QUẢ KINH DOANH 13
2. NHỮNG THÀNH CÔNG VÀ HẠN CHẾ TRONG QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BẢO MINH HÀ NỘI 13
2.1. Những thuận lợi và khó khăn của công ty trong thời gian qua 13
2.2 Những thành công mà công ty đã đạt được 14
2.3 Phương hướng, biện pháp thực hiện trong thời gian tới 15
 
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

ng ty hóa chất Việt Nam
2%
7
Tổng công ty thuốc lá Việt Nam
2%
8
Tổng công ty XNK Xây dựng Việt Nam
2%
9
Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam
1%
10
Tổng công ty Thành An
1%
11
Tổng công ty Vật tư nông nghiệp
1%
12
Cán bộ viên chức của Bảo Minh
1,744%
13
Các cổ đông khác
10%
Trong lộ trình tăng vốn từ nay đến năm 2010, dự kiến sẽ giảm tỷ lệ sở hữu nhà nước xuống còn 60% vào năm 2007 và 51% vào năm 2010.
2.MỤC ĐÍCH KINH DOANH VÀ LĨNH VỰC KINH DOANH CỦA BẢO MINH:
2.1 Mục đích kinh doanh:
-Bảo Minh là doanh nghiệp bảo hiểm đầu tiên tại Việt Nam được cấp giấy Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 và cũng là doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên áp dụng giải pháp phần mềm tích hợp doanh nghiệp (EPR) thuộc hàng tiên tiến nhất thế giới của hãng SAP. Sau 10 năm xây dựng và phát triển Bảo Minh đã vinh dự được Chính phủ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam tặng thưởng huân chương Lao Động Hạng ba (11/1999) và huân chương lao động hạng hai (10/2004).
Trong những năm tới, để đáp ứng được yêu cầu phát triển của ngành Bảo hiểm Việt Nam theo quyết định số 175/2003/QĐ-TTG ngày 29/08/2003 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam từ năm 2003 đến năm 2010, Bảo Minh xác định rõ các định hướng chiến lược như sau:
-Phát triển Bảo Minh thành một doanh nghiệp bảo hiểm có thương hiệu, có uy tín và có thị phần lớn trên thị trường.
-Phương châm hoạt động của Bảo Minh là hướng tới mọi hoạt động của mình tới khách hàng với khẩu hiệu “Bảo Minh-Tận tình phục vụ”. Phát triển bền vững trên nguyên tắc: “Hiệu quả, tăng trưởng và đổi mới”.
-Mô hình tổ chức hoạt động kinh doanh thực hiện theo hướng: “Quản lý tập trung, hành động thống nhất và dịch vụ theo địa bàn”; đồng thời chú trọng đến việc đầu tư và phát triển kinh doanh tại các địa bàn trọng tâm, trọng điểm.
-Đầu tư và phát trỉên ứng dụng công nghệ thông tin; coi thông tin là đòn bẩy trong việc tổ chức, quản lý và điều hành doanh nghiệp cũng như đối với việc phục vụ khách hàng.
-Xây dựng văn hóa riêng của Bảo Minh theo hướng: Nội bộ đoàn kết, trình độ chuyên nghiệp cao, tác phong làm việc hiện đại chính quy và phục vụ khách hàng chu đáo tận tình theo đúng các quy định thống nhất.
Với tôn chỉ hành động : “Sự an toàn, hạnh phúc, thành đạt của khách hàng và xã hội là mục tiêu hoạt động của chúng tôi” và phương châm hoạt động “Bảo Minh- Tận tình phục vụ” Bảo Mnh sẽ luôn bên cạnh các bạn trong con đường hướng tới tương lai.
2.2.Lĩnh vực kinh doanh của Bảo Minh:
Bảo Minh kinh doanh các loại hình nghiệp vụ:
1.Bảo hiểm y tế tự nguyện và tai nạn con người
2.Bảo hiểm xe cơ giới
3.Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển
4.Bảo hiểm hàng không
5.Bảo hiểm trách nhiệm
6.Bảo hiểm tài sản
7.Bảo hiểm kỹ thuật
8.Bảo hiểm tàu thủy.
9.Các loại nghiệp vụ bảo hiểm khác
3.HỆ THỐNG TỔ CHỨC, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CÁC PHÒNG BAN TỔ CHỨC CỦA BẢO MINH :
3.1. Hệ thống tổ chức, sơ dồ tổ chức bộ máy của công ty:
Tổng công ty được tổ chức theo hình thức công ty cổ phần và hoạt động theo luật doanh nghiệp và theo điều lệ của Bảo Minh.
TGĐ
Sơ đồ bộ máy quản lý của Bảo Minh được tổ chức theo cơ cấu trực tuyến chức năng:
PTGĐ
PTGĐ
PTGĐ
PTGĐ
PTGĐ
Phòng BH xe cơ giới
Phòng Đầu tư vốn
Phòng Kế hoạch thống kê
Phòng Kiểm tra
Phòng BH CN
Phòng hỗ trợ và phát triển đại lý
`
Phòng Tài sản kỹ thuật
Phòng Quản trị
Phòng Tái bảo hiểm
Phòng giám định & bồi thường
Phòng BH hàng hải
Phòng Tổ chức nhân sự
Phòng Tài chính kế toán
Phòng Tổng hợp
Các Văn phòng đại diện, các chi nhánh trực thuộc tại các tỉnh và các đại lý trong cả nước.
Bảo Minh Hà Nội là một trong số 44 chi nhánh thuộc Tổng công ty cổ phần Bảo Minh trong cả nước.
Giám đốc
KV3
Phòng TS-KT
KV4
KV5
KV2
Phòng hàng hải
Phó GĐ
Phó GĐ
Phòng phi hàng hải
Phòng kế toán
Phòng tổ chức
Phòng quản lý đại lý
KV9
KV6
KV7
KV8
Theo cơ cấu này các phòng sẽ thực hiện chức năng chuyên môn của mình một cách hiệu quả nhất đồng thời hỗ trợ cho nhau để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các phòng cũng đóng vai trò trực tiếp tham mưu cố vấn kinh doanh cho giám đốc.
3.2.Chức năng của các phòng ban, bộ phận trực thuộc của Bảo Minh Hà Nội:
3.2.1 Phòng tổ chức tổng hợp:
Phòng tổ chức tổng hợp( tổ chức cán bộ, lao động, tiền lương, đào tạo, pháp chế thanh tra, hành chính quản trị tổng hợp…) thuộc bộ máy của công ry Bảo Minh Hà Nội có chức năng và nhiệm vụ là:
-Tham mưu giúp cho giám đốc xây dựng được mô hình tổ chức hoạt động kinh doanh của công ty phù hợp với sự phát triển của thị trường bảo hiểm. Đề suất các phương án tuyển chọn, đào tạo và bố trí cán bộ đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ của công ty.
-Tư vấn về pháp luật của Giám đốc soạn thảo quản lý thống nhất các văn bản có tính pháp quy thuộc quyền của giám đốc.
-Tổ chức chỉ đạo theo dõi kiểm tra, thực hiện các chế độ chính sách pháp luật của Nhà nước, điều lệ của công ty về tổ chức cán bộ và công tác bảo vệ trong toàn bộ công ty.
3.2.2 Phòng kế toán:
-Tổ chức hạch toán kịp thời đầy đủ và chính xác các hoạt động tài chính của công ty. Hạch toán chính xác kết quả kinh doanh với từng nghiệp vụ, tình hình tài sản nguồn vốn của công ty.
-Giám sát hoạt động tài chính của công ty theo điều lệ của công ty và chế độ tài chính hiện hành.
-Tổ chức và hướng dẫn bộ phận kế toán của các chi nhánh khu vực làm tốt chức năng nhiệm vụ trong công tác kế toán, thống kê theo phân cấp của công ty.
3.2.3. Phòng tài sản kỹ thuật:
-Tiến hành kinh doanh các nghiệp vụ bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu, hàng hoá vận chuyển nội địa, bảo hiểm cháy nổ, xây dựng-lắp đặt, bảo hiểm kỹ thuật, bảo hiểm trách nhiệm, bảo hiểm phi hàng hải.
-Thực hiện hướng dẫn chỉ đao, kiểm tra các nghiệp vụ đối với chi nhánh khu vực.
3.2.4 Phòng bảo hiểm hàng hải:
-Tiến hành kinh doanh các nghiệp vụ bảo hiểm hàng hải bao gồm hàng hóa xuất nhập khẩu, hàng hóa vận chuyển nội địa, bảo hiểm thân tàu, thuyền và trách nhiệm dân sự của chủ tàu thuyền hoạt động trong và ngoài phạm vi lãnh thổ Việt Nam.
-Thực hiện hướng dẫn chỉ đạo, kiểm tra các nghiệp vụ bảo hiểm hàng hải đối với chi nhánh khu vực và đại lý dưới quyền.
3.2.5. Phòng bảo hiểm phi hàng hải:
-Bảo hiểm phương tiện đường sắt, đường bộ và đường hàng không.
-Bảo hiểm con người bao gồm cả trong nước và ngoài nước tại Việt Nam.
3.2.6 Phòng quản lý đại lý:
-Tổ chức mạng lưới, theo dõi và quản lý hoạt động của tất cả các đại lý.
-Tiến hành hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra các nghiệp vụ bảo hiểm của các đại lý đang triển khai trong toàn công ty.
-Khai thác tất cả các nghiệp vụ mà công ty đang triển khai theo kế hoạch.
4.CHỨC NĂNG KINH DOANH VÀ CÁC NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM CỦA BẢO MINH:
Bảo Minh được phép hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ trong phạm vi cả nước. Các hoạt động kinh doanh cụ thể là:
4.1. Hoạt động kinh doanh bảo hiểm:
4...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement