Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By quangloc1953
#644365

Download Đề tài Nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe cơ giới ở PJICO và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác khiếu nại ở PJICO miễn phí

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
NỘI DUNG
CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM XE CƠ GIỚI. 3
I - KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM XE CƠ GIỚI. 3
1. Sự cần thiết khách quan của bảo hiểm xe cơ giới 3
2.Tác dụng của bảo hiểm xe cơ giới 6
2.1.Đối với cá nhân và doanh nghiệp 6
2.2.Đối với xã hội 6
2.3.Đối với Nhà nước 7
II - NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE CƠ GIỚI. 7
1. Đối tượng và phạm vi bảo hiểm. 7
1.1. Đối tượng bảo hiểm 8
1.2. Phạm vi bảo hiểm 8
2. Giá trị bảo hiểm và số tiền bảo hiểm 9
3. Phí bảo hiểm 10
4.Giám định và bồi thường. 13
4.1.Tai nạn và giám định 13
4.2.Hồ sơ bồi thường. 13
4.3.Nguyên tắc bồi thường tổn thất 14
III - GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI ĐỐI VỚI NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE CƠ GIỚI. 17
1. Vai trò của công tác giải quyết khiếu nại 17
2.Giám định tổn thất. 18
2.1.Yêu cầu của công tác giám định. 18
2.2.Quy trình giám định tổn thất 18
3. Bồi thường và chi trả tiền bảo hiểm. 21
3.1.Mở hồ sơ khách hàng 21
3.2.Xác định số tiền bồi thường 21
3.3.Thông báo bồi thường 21
3.4.Truy đòi người thứ ba 21
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE CƠ GIỚI VÀ CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI NGHIỆP VỤ NÀY TẠI PJICO. 22
I - VÀI NÉT VỀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY PJICO. 22
1. Sự ra đời của công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex 22
2.Cơ cấu tổ chức của Pjico 24
3.Các nghiệp vụ triển khai 26
4.Những thành công đã đạt được của PJICO trong thời gian gần đây 26
5.Tình hình chi bồi thường của PJICO trong những năm qua 28
II. NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE CƠ GIỚI CỦA CÔNG TY PJICO. 29
1.Quy tắc bảo hiểm 29
2.Tình hình triển khai nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe cơ giới của PJICO qua các năm. 35
2.1.Tình hình khai thác nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới 35
2.2.Tình hình khai thác nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe cơ giới của PJICO 36
III.TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI. 37
1.Yêu cầu của công tác giải quyết khiếu nại 37
2.Những yếu tố tác động đến việc giải quyết khiếu nại. 38
2.1.Thuận lợi 38
2.2.Khó khăn 38
3.Thực trạng của việc thực hiện công tác giải quyết khiếu nại. 39
3.1.Quy trình giải quyết khiếu nại 39
3.2.Tình hình giải quyêt khiếu nại 42
CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI ĐỐI VỚI NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE CƠ GIỚI Ở PJICO. 45
I.MỘT SỐ GIẢI PHÁP CÔNG TY CẦN THỰC HIỆN. 45
1.Hoàn hiện hơn nữa quy trình giải quyết khiếu nại 45
2. Giải pháp đối với công tác giám định 46
2.1. Giải pháp để công tác giám định nhanh và hiệu quả hơn. 46
2.2.Biện pháp phát hiện và tránh hiện tượng trục lợi 47
3.Giải pháp đối với công tác bồi thường 48
4. Một số biện pháp khác 49
II - MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 50
1. Về phía Nhà nước. 50
1.1.Hoàn thiện hành lang pháp lý cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm ở
Việt Nam 50
1.2. Có những biện pháp xử lý nghiêm minh đối với những trường hợp trục lợi bảo hiểm 51
2.Về phía công ty 51
KẾT LUẬN 52
TÀI LIỆU THAM KHẢO 54
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

tai nạn
Các thông tin về xe gặp nạn : biển số xe, tên, chủ xe
Số giấy chứng nhận bảo hiểm, nơi cấp bảo hiểm.
Thời hạn bảo hiểm, loại hình bảo hiểm tham gia.
Bước 2: Dự kiến phương án và chuẩn bị giám định :
Các giám định viên sau khi nhận được thông tin và xử lý các thông tin sẽ lựa chọn các phương án giám định phù hợp để chuẩn bị cho quá trình tiến hành giám định. Đồng thời nhà bảo hiểm hướng dẫn giúp đỡ chủ xe thu nhập và hoàn thành hồ sơ khiếu nại.
Bước 3: Tiến hành giám định:
Đây là khâu quan trọng nhất nhằm xác định mức độ tổn thất của xe gặp tai nạn. Chủ xe có nghĩa vụ bảo vệ xe nhằm hạn chế thiệt hại nếu có tổn thất phát sinh thêm do các nguyên nhân khách quan, người được bảo hiểm phải thông báo chính xác, cụ thể cho Công ty Bảo hiểm biết.
Việc tiến hành giám định được giám định viên thoả thuận trước với người được bảo hiểm về thời gian và địa điểm giám định. Quá trình giám định phải có mặt của chủ xe, người điều khiển xe, hay người thay mặt hợp pháp của họ.
Việc giám định phải được lập biên bản giám định, xác định các bộ phận tổn thất, mức độ tổn thất và dự trù các phương pháp xử lý thiệt hại. Đối với những xe bị tổn thất có nhiều chi tiết cấu thành, cần tiến hành giám định và lập biên bản giám định riêng cho các bộ phận cấu thành. Đồng thời quá trình giám định phải chụp ảnh về các bộ phận tổn thất để phục vụ cho quá trình đánh giá thiệt hại, chứng minh cho tổn thất và nguyên nhân gây ra tổn thất.
- Chụp ảnh: Phải chụp ảnh cả tổng thể và chi tiết trong đó chụp cả biển số xe, số máy, số khung, hiện trường xảy ra tổn thất, ảnh các chi tiết gãy hỏng bên trong. Ảnh chụp phải bộc lộ rõ thiệt hại. Có thể chụp ảnh những chi tiết nhằm chứng minh nguyên nhân tai nạn.Sau khi chụp ảnh cần đưa ảnh vào hồ sơ giám định trong đó phải ghi rõ tên người chụp, chú thích…
- Lập biên bản giám định: Đây là một khâu công việc quan trọng đòi hỏi tỉ mỉ, không bỏ sót, phải liệt kê chính xác được những thiệt hại và đồng thời cũng phải thể hiện được mối quan hệ nhân quả và hậu quả thiệt hại. Biên bản giám định có thể được thực hiện một hay nhiều lần tuỳ mức độ phức tạp. Nội dung biên bản giám định gồm:
+ Thời gian giám định;
+ Họ tên, chức vụ, cơ quan của người tham gia giám định;
+ Biển số xe, số khung, số máy, nhãn hiệu, loại xe, trọng tải của xe bị tai nạn;
+ Tên chủ xe, tên người lái xe.
Các nội dung khác về tổn thất như bộ phận bị thiệt hại, mức độ, kích thước (kèm ảnh chụp liên quan). Nếu như hư hỏng nhiều bộ phận thì có thể sử dụng bản phụ lục kèm theo (mẫu sau)
Bản phụ lục giám định
Số TT
Bộ phận hư hỏng
Mức độ
hư hỏng
Đề xuất giám định
Ghi chú
Sửa
Thay
3. Bồi thường và chi trả tiền bảo hiểm.
3.1.Mở hồ sơ khách hàng.
Khi nhận được biên bản giám định tổn thất và các giấy tờ có liên quan, bộ phận giải quyết bội thường phải mỏ hồ sơ khách hàng và ghi lại theo thứ tự hồ sơ (số hợp đồng) và thời gian. Sau đó, đối chiếu với bản hợp đồng gốc về các thông tin liên quan đến bản kê khai tổn thất. Tiếp theo phải thông báo cho khách hàng là đã nhận được đầy đủ giấy tờ cần thiết, thiếu loại giấy tờ nào cũng phải thông báo cho khách hàng để nhanh chóng bổ sung để hoàn thiện hồ sơ.
3.2.Xác định số tiền bồi thường.
Sau khi hoàn tất hồ sơ bồi thường, bộ phận giải quyêt bồi thường phải tính toán số tiền bồi thường trên cơ sở khiếu nại của người được bảo hiểm. Căn cứ xác định số tiền bồi thường:
- Biên bản giám định tổn thất và bản kê khai tổn thất;
- Điều khoản, điều kiện của hợp đồng bảo hiểm;
- Bảng theo dõi số phí bảo hiểm đã nộp;

3.3.Thông báo bồi thường.
Sau khi số tiền bồi thường được xác định, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ thông báo chấp nhận bồi thường và đề xuất các hình thức bồi thường.
3.4.Truy đòi người thứ ba.
Cuối cùng, bộ phận thanh toán bồi thường phải áp dụng các biện pháp để tiến hành truy đòi người thứ ba nếu họ có trách nhiệm trong trường hợp tổn thất xảy ra hay với các nhà bảo hiểm khác trên thị trường tái bảo hiểm.
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE CƠ GIỚI VÀ CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI NGHIỆP VỤ NÀY TẠI PJICO.
I - VÀI NÉT VỀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY PJICO.
1. Sự ra đời của công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex.
Ngày 27/05/1995, Công ty đã được Bộ Tài Chính cấp giấy chứng nhận số 06-TC/GCN công nhận đủ tiêu chuẩn và điều kiện kinh doanh bảo hiểm. Ngày 08/06/1995, Công ty được UBND thành phố Hà Nội cấp giấy phép thành lập số 183/GP-UB và ngày 15/06/1995, Uỷ ban kế hoạch (nay là Sở Kế hoạch - đầu tư) cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:
- Tên gọi đầy đủ: Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex
- Tên giao dịch quốc tế: Petrolimex Join-stock Insurance Company
- Tên viết tắt: PJICO
- Hình thức hoạt động: Công ty cổ phần
- Vốn điều lệ khi thành lập: 55 tỷ đồng (VND)
- Thời gian hoạt động: 25 năm
- Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ
Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex được thành lập bởi 7 cổ đông sáng lập là Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam, Ngân hàng ngoại thương Việt Nam, Tổng công ty Thép Việt Nam, Công ty Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam, Công ty vật tư và thiết bị toàn bộ, Công ty điện tử Hà Nội, Công ty Thiết bị An toàn và 1.251 cổ đông thể nhân.
Bảng 3: Cơ cấu vốn đăng ký ban đầu của các cổ đông:
TT
Đơn vị
Vốn góp
(Triệu đồng)
Tỷ trọng
(%)
Số
cổ phiếu
1
Tcty Xăng dầu Việt Nam
(PETROLIMEX)
28.050
51
14.025
2
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VIETCOMBANK)
5.500
10
2.750
3
Cty TBH Quốc gia Việt Nam (VINARE)
4.400
8
2.200
4
Tcty Thép Việt Nam
(VSC)
3.300
6
1.650
5
Cty vật tư thiết bị toàn bộ (MATEXIM)
1.650
3
825
6
Cty Điện tử Hà Nội
(HANEL)
1.100
2
550
7
Công ty thiết bị an toàn
(A-T)
275
0,5
138
8
Thể nhân
10.275
19,5
5.362
Tổng cộng
55.000
100
27.500
Bảy cổ đông sáng lập trên đều là các doanh nghiệp nhà nước, với số vốn góp chiếm 80,5% tổng số vốn góp khi thành lập, trong đó TCT Xăng dầu Việt Nam là cổ đông có vốn góp cao nhất (51%). Số còn lại là của các cá thể và phần lớn là của cán bộ công nhân viên của các cổ đông sáng lập.
Xuất phát từ nhu cầu sử dụng vốn trong thực tế, khi thành lập Công ty chỉ huy động 31,2 tỷ đồng vốn cổ phần, đảm bảo cao hơn vốn pháp định quy định trong nghị định 100/C P ngày 18/03/1994.
Đến ngày 15/04/2004, PJICO đã tăng mức vốn điều lệ của mình lên 70 tỷ đồng (theo giấy phép số 06/GPDC-12/KDBH), đáp ứng đúng yêu cầu về mức vốn pháp định và thời gian điều chỉnh vốn được quy định trong Luật Kinh doanh bảo hiểm có hiệu lực ngày 01/04/2001. Kể từ đây, PJICO bắt đầu bước sang một thời kỳ mới trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm.
Pjico ra đời là hoàn toàn phù hợp với xu thế phát triển chung của nền kinh tế và ngành bảo hiểm nói riêng. Là công ty cổ phần đầu tiên hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, trong những ngày ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement