Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Pell
#644334 Download Đề án Thị trường tái bảo hiểm Việt Nam miễn phíMục lục
I.Tổng quan về tái bảo hiểm và thị trường tái bảo hiểm 2
1.1.Khái niệm,bản chất,vai trò của tái bảo hiểm 2
1.2. So sánh bảo hiểm,đồng bảo hiểm và tái bảo hiểm. 5
1.3. Hợp đồng tái bảo hiểm 9
1.4. Các cách tái bảo hiểm. 14
1.4.1 Tái bảo hiểm theo tỷ lệ. 14
1.4.2 Tái bảo hiểm phi tỷ lệ. 17
1.5.Thị trường tái bảo hiểm. 20
1.5.1.Khái niệm và đặc điểm của thị trường tái bảo hiểm 20
1.5.2.Các bên tham gia thị trường tái bảo hiểm. 21
II.Thị trường tái bảo hiểm ở Việt Nam 24
2.1.Thị trường tái bảo hiểm ở Việt Nam trước khi gia nhập WTO 24
2.2.Thị trường tái bảo hiểm Việt Nam sau khi gia nhập WTO 30
III.Giải pháp phát triển thị trường tái bảo hiểm Việt Nam. 32
3.1. Đối với các cơ quan chức năng. 32
3.2. Đối với bản thân những chủ thể tham gia thị trường tái bảo hiểm. 33
PHẦN 3:KẾT LUẬN. 35
Trong cuộc sống hằng ngày cũng như trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh,con người luôn gặp phải những rủi ro bất thường không thể lường trước được,những rủi ro này thường gây hậu quả thiệt hại về mặt tài chính.Và để đối phó được với những rủi ro này,từ trước đến nay con người đã áp dụng rất nhiều các biện pháp như tự tích luỹ, đi vay,hình thành các quỹ tương hỗ…Tuy nhiên các biện pháp này không thể khắc phục được những hậu quả thiệt hại. Để khắc phục được hậu quả thiệt hại,ngày nay các cá nhân ,các doanh nghiệp,các tập đoàn kinh tế thường chuyển giao rủi ro bằng cách mua bảo hiểm. Điều nay có nghĩa họ đã chuyển giao rủi ro của họ cho nhà bảo hiểm,thay vào đó họ phải trả cho nhà bảo hiểm một khoản tiền nhất định phù hợp với những rủi ro mà họ có thể gặp phải.Là một doanh nghiệp trên thị trường,doanh nghiệp bảo hiểm cũng có thể gặp phải những rủi ro tương tự. Để bảo vệ mình,các doanh nghiệp bảo hiểm đã chọn giải pháp an toàn là đồng bảo hiểm ,tái bảo hiểm…Nhưng biện pháp hiệu quả và hay được sử dụng hiện nay là tái bảo hiểm.Tái bảo hiểm là hoạt động rộng lớn,mang tính chất quốc tế.Thông qua hoạt động tái bảo hiểm rủi ro không chỉ được san sẽ giữa những người tham gia trong một quốc gia mà nó còn được san sẻ bởi rất nhiều người ở rất nhiều quốc gia khác nhau.Vì vậy mà tái bảo hiểm là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn,nhân đạo sâu sắc.Thị trường tái bảo hiểm đã được phát triển ở rất nhiều quốc gia,nhưng ở Việt Nam nó mới chỉ là thị trường sơ khai manh mun.Tuy vậy,thị trường bảo hiểm,tái bảo hiểm Việt Nam được đánh giá là thị trường đầy tiềm năng.Chính vì vậy mà em đã chọn đề tài “thị trường tái bảo hiểm Việt Nam” làm đề tài cho đề án môn học.


PHẦN 2:NỘI DUNG

I.Tổng quan về tái bảo hiểm và thị trường tái bảo hiểm
1.1.Khái niệm,bản chất,vai trò của tái bảo hiểm
* Khái niệm:
-Tái bảo hiểm là hoạt động bảo hiểm cho các công ty bảo hiểm .
-Tái bảo hiểm là hình thức mà thông qua đó công ty bảo hiểm tăng khả năng nhận tái bảo hiểm và bảo vệ mình khỏi những tổn thất nghiêm trọng.
-Tái bảo hiểm là một cách bảo hiểm,bảo hiểm cho một công ty bảo hiểm(công ty bảo hiểm gốc).Thông qua hình thức này khoản tiền tái bảo hiểm sẽ được bồi thường cho thiệt hại theo các đơn bảo hiểm do công ty nhượng tái bảo hiểm cấp.
 Tái bảo hiểm là việc một công ty bảo hiểm có thể bảo vệ cho chính mình chống lại các rủi ro tổn thất bằng việc chuyển giao rủi ro cho một công ty khác.Nói cách khác,tái bảo hiểm là việc cung cấp các dịch vụ bảo hiểm cho một công ty bảo hiểm.
* Bản chất:
Bảo hiểm là một phạm trù kinh tế mà mục đích chủ yếu là góp phần ổn định kinh tế cho người tham gia từ đó khôi phục và phát triển sản xuất, đời sống , đồng thời tạo nguồn vốn cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước.Thực chất của hoạt động bảo hiểm là quá trình phân phối lại tổng sản phẩm trong nước giữa những người tham gia nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính phát sinh khi tai nạn rủi ro bất ngờ xảy ra gây tổn thất đổi với người tham gia bảo hiểm.Chính vì vậy mà bảo hiểm có sự đóng góp nhất định vào việc đảm bảo tính liên tục,sự ổn định và hiệu quả của quá trình sản xuất,lưu thông và tiêu dùng của xã hội.
Mọi thành viên trong xã hội đều có thể được bảo vệ về mặt tài chính bởi mạng lưới bảo hiểm,còn các công ty bảo hiểm thì sao?Họ nhận lấy những rủi ro mà các thành viên trong xã hội chuyển giao cho,nhưng đến lượt nó,nó cũng có thể gặp phải những rủi ro bất thường không thể lường trước được.Nhu cầu được bảo hiểm của các công ty bảo hiểm lúc này cũng phát sinh và một trong những giải pháp hữu hiệu để bảo đảm duy trì hoạt động kinh doanh của họ chính là tái bảo hiểm.
Về bản chất tái bảo hiểm là bảo hiểm cho người bảo hiểm.Nhiệm vụ chủ yếu của tái bảo hiểm phân chia các rủi ro đã được bảo hiểm của các công ty bảo hiểm gốc cho một tập thể các công ty tái bảo hiểm và thông qua đó sẽ tận dụng một cách tối ưu
các quy luật thống kê.Với nhiệm vụ trên tái bảo hiểm ổn định kinh doanh cho các công ty bảo hiểm gốc và tạo điều kiện cho các công ty này có thể nhận bảo hiểm cho những rủi ro vượt quá khả năng tài chính của mình.
Nhưng dù thế nào thì bản chất của tái bảo hiểm cũng được thể hiện ở những nội dung sau:
+ Tái bảo hiểm là sự phân tán rủi ro cho nhà bảo hiểm,thay vì một nhà bảo hiểm gánh chịu tất cả các tổn thất xảy ra với đối tượng bảo hiểm thì sẽ có nhiều nhà bảo hiểm khác cùng chia sẻ tổn thất đó với họ.Vì vậy giá trị tổn thất mà mỗi nhà bảo hiểm gánh chịu được giảm đi nhiều lần.
+ Hoạt động tái bảo hiểm không cung cấp lợi nhuận cho các doanh nghiệp bảo hiểm gốc nhưng đảm bảo sự ổn định trong kinh doanh cho họ.
+ Tái bảo hiểm hoạt động trên cơ sở số lớn nhằm phân chia rủi ro giữa những nhà bảo hiểm với nhau.
+ Hoạt động tái bảo hiểm có tính chất quốc tế cao:Một hợp đồng bảo hiểm gốc trong nước có thể được tái bảo hiểm sang các công ty bảo hiểm khác ở nước ngoài.
* Vai trò của tái bảo hiểm:
Tái bảo hiểm có vai trò to lớn đối với các doanh nghiệp bảo hiểm, đối với cả những người tham gia bảo hiểm.Vai trò của tái bảo hiểm được thể hiện:
- Phân tán rủi ro,góp phần ổn định tài chính cho công ty bảo hiểm gốc, đặc biệt là trong những trường hợp xảy ra các sự cố thảm họa hay tích luỹ rủi ro.
- Nâng cao khả năng nhận bảo hiểm của công ty bảo hiểm gốc đối với những rủi ro vượt quá khả năng tài chính của nó.Thường xảy ra đối với các hợp đồng bảo hiểm có số tiền bảo hiểm lớn,mức trách nhiệm cao liên quan đến khả năng nhận bảo hiểm của công ty bảo hiểm gốc với người tham gia bảo hiểm.Nhờ có tái bảo hiểm mà các công ty bảo hiểm có thể nhận được những hợp đồng bảo hiểm lớn,vừa đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về biên khả năng thanh toán,vừa không phải từ chối khách hàng.
-Phòng ngừa thảm hoạ.Khi các rủi ro bất thường,rủi ro mang tính thảm hoạ(bão, động đất,khủng bố,dịch bệnh…)xảy ra sẽ ảnh hưởng đến khả năng bồi thường của công ty bảo hiểm gốc.Tái bảo hiểm cho phép các công ty bảo hiểm gốc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình đối với khách hàng bất chấp các rủi ro đó xảy ra.
- Tái bảo hiểm là một công cụ quản trị rủi ro hữu hiệu của những nhà bảo hiểm trong việc dàn trải rủi ro và tổn thất.
- Thông qua hoạt động tái bảo hiểm,công ty bảo hiểm gốc được hỗ trợ về mặt tài chính nhờ khoản hoa hồng tái bảo hiểm,hỗ trợ về mặt kĩ thuật…
- Đối với khách hàng tham gia bảo hiểm: Do bảo hiểm là một hoạt động dịch vụ đặc thù,cung cấp sự cam kết bồi thường trên cơ sở phí bảo hiểm đóng trước nên có thể nói tái bảo hiểm là công cụ giúp cho khách hàng yên tâm hơn trong việc đảm bảo khả năng thanh toán của các công ty bảo hiểm gốc.Nhờ có tái bảo hiểm mà khách hàng có thể nhận được bồi thường chình xác,đầy đủ và kịp thời.
- Đối với nền kinh tế và xã hội: Tái bảo hiểm không chỉ là sự phân tán rủi ro cho những nhà bảo hiểm mà còn là sự phân tán rủi ro giữa các quốc gia với nhau vì vậy những tổn thất lớn hoàn toàn có thể được chia sẻ với số lượng đông người tham gia bảo hiểm.Nhờ đó góp phần thúc đẩy và phát triển quan hệ kinh tế quốc tế giữa các nước bởi tái bảo hiểm là hoạt động mang tính chất quốc tế : các hoạt động nhân tái
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By GiangXu
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#962119 LInk download đã update, bạn xem ở phía trên nhé
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement