Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By copecodon_1411
#644293

Download Giáo án giảng dạy môn Hóa học Lớp 9 miễn phí

I.MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Nắm vững tính chất hóa học của bazơ và muối.
2. Kĩ năng: Viết PTHH, các thao tác thí nghiệm
3.Thái độ tình cảm: HS yêu thích môn học có lòng tin vào khoa học.
II CHUẨN BỊ:
• Dụng cụ: Ống nghiệm( 10 ), kẹp gỗ ( 5 ), giá ống nghiệm ( 2 ), Cốc thủy tinh 250 ml ( 2), ống hút ( 5 ).
• Hóa chất: các dung dịch: CuSO4, NaOH, FeCl3, BaCl2, Na2SO4, HCl, H2SO4.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động 1: Ổn định lớp.
Điểm danh sĩ số các nhóm.
Kiểm tra phiếu học tập.
Kiểm tra công cụ hóa chất.
Hoạt động 2: Kiểm tra bài cũ:
HS1: Viết sơ đồ thể hiện tính chất hóa học của bazơ tan và bazơ không tan?
HS2: Viết sơ đồ thể hiện tính chất hóa học của muối ?
HS2: Nêu điều kiện xảy ra của phản ứng trao đổi?
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

kim loại:
Kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất là ……………., thấp nhất là…………, .
Cứng nhất trong tất cả các kim loại là ……………...........
Mềm nhất trong tất cả các kim loại là ……………............
Nhẹ nhất trong tất cả các kim loại là ……………..............
Dẻo nhất trong tất cả các kim loại là ……………..............
Dẫn điện tốt nhất trong tất cả các kim loại là ……………
Tuần 11 tiết 22:
BÀI 16 TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA KIM LOẠI
I.MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: HS hiểu được tính chất hóa học của kim loại.
2. Kĩ năng: Làm thí nghiệm quan sát rút ra kết luận từ hiện tượng quan sát được
Viết PTHH.
3.Thái độ tình cảm:
II CHUẨN BỊ: Lá đồng, kẽm viên, Mg, CuSO4, HCl, ống nghiệm, kẹp gỗ, giá ống nghiệm.
HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động 1: Tìm hiểu phản ứng của kim loại với phi kim.
Hỏi :
Quan sát hình 2.3/ tr49 và mô tả hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm sắt cháy rong khí oxi?
Kết luận về TCHH của kim loại ?
Viết PTHH của phản ứng giữa các Kim loại với khí oxi:
Al + O2 K + O2
Zn + O2 Mg + O2
Cu + O2 Na + O2
4)Quan sát hình 2.4 cho biết :
Kim loại Na có màu gì ?
Màu của khí clo ?
Phản ứng giữa Na với Cl2 xảy ra trong đk nào?
Hiện tượng xảy ra trong TN ?
Sản phẩm tạo thành là chất gì? ở trạng thái gì? màu sắc như thế nào ?
Viết PTHH xảy ra giữa các cặp chất sau:
Fe + S Na + S Al + S Mg + S
Cu + S Fe + Cl2 Na + Cl2 Al + Cl2
Mg + Cl2 Cu + Cl2
Trả lời và ghi bài :
I/ Tác dụng với phi kim :
a/ Với oxit oxit bazơ
3Fe + 2O2 Fe3O4
4Na + O2 2 Na2O
b/ Với kim loại khác muối
Hoạt động 2: Tìm hiểu phản ứng của kim loại với dung dịch axit.
Hỏi :
Hiện tượng gì xảy ra khi :
Thả lá kẽm vào dung dịch HCl
Thả lá đồng vào dung dịch HCl
Viết PTHH thể hiện phản ứng xảy ra giữa Zn + HCl ?
Nêu kết luận về tchh của kim loại ?
Viết PTHH của phản ứng giữa các kim loại với các dung dịch axit cho dưới đây:
Fe + H2SO4
Mg + H3PO4
Na + HCl
K + H2SO4
Làm TN-Trả lời và ghi bài
II Tác dụng với dung dịch axit .
Kim loại + dd axit muối + khí hiđrô
Zn + 2HCl ZnCl2 + H2
Một HS lên bảng viết PTHH.
Hoạt động 3: Tìm hiểu phản ứng giữa kim loại với dung dịch muối.
Hỏi
1/ Viết sản phẩm tạo thành giữa các kim loại với các dung dịch muối cho đây:
Fe + CuSO4
Zn + CuSO4
Al + FeCO3
2/ Nêu hiện tượng xảy ra trong mỗi phản ứng ở trên ?
Yêu cầu HS làm thí nghiệm :
Bước 1: nhỏ dung dịch CuSO4 và dung dịch FeCl3 vào hai ống nghiệm 1 và 2.
Bước 2:
Nhúng đinh sắt vào dung dịch CuSO4
Nhúng lá nhôm vào dung dịch FeCl3
Hỏi :
Nêu và giải thích hiện tượng quan sát được?
Nêu kết luận về tính chất hóa học của kim loại?
Một HS lên bảng viết PTHH.
Các nhóm làm TN.
Trả lời.
Hoạt động 4: Vận dụng -Giải BT sgk tr 51.
Bài 1: Ghép cột (I) với cột (II) sao cho phù hợp với tính chất của kim loại
Cột A
Cột B
Na
Tan được trong dung dịch axit và dung dịch kiềm
Al
Tác dụng mạnh với nước ở nhiệt độ thường
Fe
Đẩy được Cu ra khỏi muối đồng
Cu
Tác dụng dể dàng với oxi tao ra oxit có dạng chung MO
Bài 2: 8g hỗn hợp kim loại Mg và Fe tác dụng hết với dung dịch HCl thoát ra 5,6l H2 đktc. Khối lượng muối tạo ra trong dung dịch là:
A. 22,25 g B. 22,75g C. 24,45 g D. 25,75g
Tuần 11 tiết 22:
BÀI 16 DÃY HOẠT ĐỘNG HÓA HỌC CỦA KIM LOẠI
I.MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: HS hiểu được ý nghĩa dãy hoạt động hóa học của kim loại
2. Kĩ năng: Viết PTHH, làm TN ,đoán hiện tượng TN.
3.Thái độ tình cảm: HS tin vào khoa học, có hứng thú học tập.
II CHUẨN BỊ: Đinh sắt mới, bột sắt, lá đồng, dd HCl, CuSO4, FeCl3, H2O, dd phenolphtalein, Na, ống nghiệm, phễu, giá ống nghiệm, kẹp gỗ,ống hút
HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động 1: Tìm hiểu dãy hoạt động hóa học được xây dựng như thế nào ?
Yêu cầu HS làm TN 1.
1a/ Nhúng đinh sắt vào dung dịch CuSO4.
1b/ Nhúng lá đồng vào dung dịch FeCl3.
Hỏi:
Mục đích của thí nghiệm 1 ?
Hiện tượng nào chứng tỏ Fe phản ứng được với muối đồng ?
Lí do nào mà Cu không phản ứng được với muối sắt ?
Yêu câu HS làm TN 2:
2a. Nhúng lá đồng vào dung dịch AgNO3.
2b. Nhỏ dung dịch CuSO4 vào ống nghiệm chứa sẵn Ag ( điều chế bằng phản ứng tráng gương).
Hỏi:
Mục đích của thí nghiệm 2 ?
Hiện tượng nào chứng tỏ Cu phản ứng được với muối bạc ?
So sánh độ hoạt động hóa học giữa hai kim loại đồng và bạc?
Yêu câu HS làm TN 3:
3a. Thả đinh sắt vào dd HCl.
3b. Thả lá đồng vào dd HCl.
Hỏi:
Mục đích của thí nghiệm 3 ?
Nêu và giải thích hiện tượng xảy ra?
Viết PTHH minh họa?
So sánh độ hoạt động hóa học của sắt, đồng với hiđro?
Yêu câu HS làm TN 4:
Rót nước cất vào 2 cốc thủy tinh, thêm vài giọt dd phenolphtalein.
4a :Thả mẫu Na vào cốc 1 rồi đậy phễu thủy tinh lên cốc .
4b. Nhúng đinh sắt vào cốc 2.
Hỏi:
Mục đích của thí nghiệm 34?
Nêu và giải thích hiện tượng xảy ra?
Viết PTHH minh họa?
So sánh độ hoạt động hóa học của sắt, với natri?
Các nhóm làm TN 1.
Trả lời và ghi bài .
TN1:
Fe + CuSO4 FeSO4 + Cu
Cu + FeCl3 pư không xảy ra
Fe hoạt động hóa học mạnh hơn Cu.
Các nhóm làm TN 2.
Trả lời và ghi bài
TN2:
2a / Cu +2AgNO3 Cu(NO3)2
2b/ Ag + CuSO4 pư không xảy ra
Cu hoạt động hóa học mạnh hơn Ag.
Các nhóm làm TN 3.
Trả lời và ghi bài.
TN3:
3a/ Fe + HCl FeCl2 + H2
Lục nhạt
3b/ Cu + HCl pư không xảy ra
Các nhóm làm TN 3.
TN 4 : ở đk thường
2Na + 2H2O 2NaOH + H2
Fe + H2O pư không xảy ra
Hoạt động 2 Tìm hiểu ý nghĩa dãy HĐHH của kim loại.
Cho HS ghi dãy hđhh vào vở.
Tổ chức trò chơi “ Truy tìm cặp chất”
Đưa ra lần lượt các cặp chất sau :
Zn + ddHCl
Cu + ddHCl
Mg + ddAlCl3
K + H2O
Na + dd CuSO4
Ag + CuCl2
Al + MgCl2
Cu + H2O
K + dd AgNO3
Ag +dd H2SO4
Ag +dd H2SO4
HS chọn và xếp vào các cột tương ứng , mỗi đội xếp 5 cặp ,mỗi cặp chọn đúng ghi 10 điểm.
A (có pư)
B (không xảy ra pư)
Cho HS ghi ý nghĩa dãy HĐHH của kim loại.
Ghi bài:
Dãy hoạt động hóa học của kim loại:
K Na Mg Al Zn Fe Pb H Cu Ag Au.
Đọc thông tin SGK 2’ sau đó tham gia trò chơi.
SGK tr 54
Hoạt động 3 :Vận dụng- BT sgk tr 54.
Bài tập về nhà: Cho 3,9 g k tác dụng với 101,8 gnước thu được dung dịch KOH ,D = 1,056g/ml, nồng độ % của dd KOH là :
A. 5,1% B. 5,2% C.5,3% D.5,4%
Tuần 12tiết 24:
BÀI 18 NHÔM
I.MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Biết được những tính chất vật lí của kim loại nhôm
Hiểu được tính chất hóa học của nhôm
2. Kĩ năng: Viết PTHH
Làm TN, quan sát TN, nêu hiện tượng thí nghiệm , viết PTHH và kết luận về tính chất hóa học của chất
3.Thái độ tình cảm:
II CHUẨN BỊ: Bột nhôm, đèn cồn, ống hút, quẹt, nhôm lá, dd CuSO4 , dd CuCl2 , NaOH , ống nghiệm, giá ống nghiệm, kẹp gỗ.
HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động 1: Tìm hiểu tính chất vật lí của nhôm
Hỏi
Có 3 thanh kim loại Al, Cu, Pb, có kích cỡ bằng nhau,bằng tính chất vật lí nào có thể phân biệt được nhôm với 2 kim loại kia ?
Làm thế nào để xác định được nhôm có dẫn điện hay không ?
Cho biết nhiệt độ nóng chảy của nhôm?
Vì sao chủ yếu các dây điện được làm bằng nhôm mặc dù độ dẫn điện của nhôm chỉ bằng 1/3 của đồng ?
Dựa trên tính chất nào có thể dát mỏng nhôm thành tấm, kéo sợi,gò thành nồi?
Nêu những tính chất vật lí của nhôm?
Trả lời và ghi bài :
I/ Tính chất vật lí :
SGK/Tr 55
Hoạt động 2: Tìm hiểu tính ch...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement