Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By doanthong191
#644268

Download Bài giảng Địa lý 8 - Bài 22: Việt Nam đất nước, con người miễn phí

- Việt Nam gắn liền với Châu Á nằm trong khu vực Đông Nam Á.
- Việt Nam có biển Đông, là một bộ phận của đại dương Thái Bình Dương.
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

Gi¸o viªn: NguyÔn thÞ Th¶o Tr­êng thcs an sinh Phần 2:Địa lí Việt Nam Tiết 26- Bài 22: Việt Nam- Đất nước, con người. 1. Việt Nam trên bản đồ thế giới. BẢN Đồ CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI Nước CHXHCN Việt nam là một nước độc lập, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ bao gồm đất liền, các hải đảo, vùng biển và vùng trời. Quan sát lược đồ hình 17.1 - Việt Nam gắn liền với Châu Á nằm trong khu vực Đông Nam Á. Phần 2:Địa lí Việt Nam Tiết 26- Bài 22: Việt Nam- Đất nước, con người. 1. Việt Nam trên bản đồ thế giới. - Việt Nam có biển Đông, là một bộ phận của đại dương Thái Bình Dương. + Về tự nhiên: Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm + Về lịch sử: Việt Nam là lá cờ đầu của khu vực trong phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp, phát xít Nhật, đế quốc Mĩ giành độc lập dân tộc. + Về văn hoá: Việt Nam có nền văn minh lúa nước, tôn giáo, nghệ thuật, kiến trúc… gắn liền với các nước trong khu vực. 1. Việt Nam trên bản đồ thế giới. Phần 2:Địa lí Việt Nam Tiết 26- Bài 22: Việt Nam- Đất nước, con người. - Việt Nam gắn liền với Châu Á nằm trong khu vực Đông Nam Á. - Việt Nam có biển Đông, là một bộ phận của đại dương Thái Bình Dương. - Việt Nam tiêu biểu cho các nước trong khu vực Đông Nam Á về tự nhiên, lịch sử và văn hoá. Việt Nam gia nhập ASEAN ngày 25- 7- 1995. - Tận dụng thời cơ hợp tác với các nước trong khu vực cũng như các nước châu Á Thái Bình Dương. Tạo dựng quan hệ đối tác tin cậy với tất cả nước lớn, các khu vực quan trọng trên thế giới. Từ đó phát triển mọi mặt của đất nước. Năm 2010 Việt Nam đảm nhận chức chủ tịch ASEAN 1. Việt Nam trên bản đồ thế giới. Phần 2:Địa lí Việt Nam Tiết 26- Bài 22: Việt Nam- Đất nước, con người. 2. Việt Nam trên con đường xây dựng và phát triển - Việt Nam xây dựng đất nước từ xuất phát điểm thấp do chịu ảnh hưởng của ách thống trị thực dân , đế quốc trong một thời gian dài - Đảng phát động công cuộc đổi mới đã đưa đất nước ta thoát khỏi tình trạng đói cùng kiệt lạc hậu với những thành tựu vô cùng to lớn Nhóm 1: Nhận xét sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế qua bảng 22.1 SGK trang 79? Nhóm 2: Hãy cho biết một số thành tựu nổi bật của nền kinh tế- xã hội nước ta trong thời gian qua? Nhóm 3: Quê hương em đã có những tiến bộ như thế nào ? Lúa gạo Cà phê Cao su Hạt điều Thuỷ hải sản Chè Điện Giấy Dầu khí Than Xi măng Đường Thép H 22.1: Khai thác dầu mỏ ở Bạch Hổ * Các hoạt động dịch vụ (Giao thông vận tải,thương mại,viễnthông, du lịch….được phát triển mạnh) Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt nam Điện tử Hàng không Việt Nam Đường bộ Việt Nam Đường sắt Việt Nam Đường sắt Việt Nam Đường sắt Việt Nam 1. Việt Nam trên bản đồ thế giới. Phần 2:Địa lí Việt Nam Tiết 26- Bài 22: Việt Nam- Đất nước, con người. 2. Việt Nam trên con đường xây dựng và phát triển - Việt Nam xây dựng đất nước từ xuất phát điểm thấp do chịu ảnh hưởng của ách thống trị thực dân , đế quốc trong một thời gian dài - Đảng phát động công cuộc đổi mới đã đưa đất nước ta thoát khỏi tình trạng đói cùng kiệt lạc hậu với những thành tựu vô cùng to lớn + ChuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ theo h­íng c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ + ®êi sèng nh©n d©n ®­îc c¶i thiÖn ®¸ng kÓ. Phần 2:Địa lí Việt Nam Tiết 26- Bài 22: Việt Nam- Đất nước, con người. 1. Việt Nam trên bản đồ thế giới. 2. Việt Nam trên con đường xây dựng và phát triển 3.Học địa lí Việt Nam như thế nào? ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement