Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By thedevil_wearsprada62
#644264 Download Bài giảng miễn phí 1, Châu lục đông dân nhất thế giới.
- Dân số đông và tăng nhanh.
- Mật độ dân số cao.
- Phân bố không đều.
2, Dân cư thuộc nhiều chủng tộc.
Tóm tắt nội dung:Giáo viên : Nguyễn Thị Hằng Tổ : Sử-Địa-GDCD Trường : THCS Trần Quý Cáp 1. Một Châu lục đông dân nhất thế giới 1. Một châu lục đông dân nhất thế giới Bảng 5.1: Dân số các châu lục qua một số năm (triệu người) Dựa vào bảng 5.1 nhận xét về số dân của Châu Á so với các châu lục khác và so với thế giới? Châu Á có dân số đông nhất trên thế giới. 1. Một Châu lục đông dân nhất thế giới 1. Một châu lục đông dân nhất thế giới Kể tên các nước có số dân đông ở châu Á ? Tại sao Châu Á lại có số dân đông như vậy? - Vì Châu Á có : + Diện tích đồng bằng lớn. + Nền văn minh lúa nước từ lâu đời. + Sản xuất nông nghiệp trên các đồng bằng cần nhiều lao động. + Trong thời gian dài mô hình gia đình đông con được khuyến khích. Năm Cách tính: Quy ước tốc độ tăng dân số năm 1950 là 100% Vd: Tính tốc độ tăng dân số của Châu Á năm 2000 là: Số dân năm 2000/số dân năm 1950X100=3683/1402X100=262,7% 262,7 133,2 233,8 244,5 354,7 240,1 Nhận xét mức độ tăng dân của Châu Á so với các châu lục và thế giới ? Nhận xét tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên của châu Á so với các châu lục khác và thế giới ? ( số liệu 2002 ) Do những nguyên nhân nào mà từ một châu lục đông dân nhất ,hiện nay tỉ lệ gia tăng dân số châu Á vừa giảm đáng kể ? Do quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa diễn ra ở nhiều nước , cùng với việc thực hiện tốt chính sách kế hoạch hóa gia đình ở những nước đông dân . Hãy tính tốc độ tăng dân số của các châu lục và thế giới trong vòng 50 năm (1950-2000) 1. Một châu lục đông dân nhất thế giới 1. Một châu lục đông dân nhất thế giới - Dân số đông và tăng nhanh Dựa vào bảng trên hãy nhận xét mật độ dân số Châu Á - Mật độ dân số cao Quan sát lược đồ trên cho biết : Dân cư tập trung đông ở khu vực nào? Thưa thớt ở khu vực nào? Từ đó nhận xét sự phân bố dân cư của Châu Á - Dân cư đông ở : Đông Á, Đông Nam Á, Nam Á - Dân Cư thưa thớt ở : Bắc Á, Tây Nam Á và Trung Á ->Dân cư phân bố không đều Đông Á Nam Á Bắc Á Tây Nam Á Trung Á Đông Nam Á 1. Một châu lục đông dân nhất thế giới 1. Một châu lục đông dân nhất thế giới - Dân số đông và tăng nhanh - Mật độ dân số cao - Phân bố không đều 2. Dân cư thuộc nhiều chủng tộc 2. Dân cư thuộc nhiều chủng tộc Quan sát H5.1, em hãy cho biết dân cư châu Á thuộc những chủng tộc nào? Mỗi chủng tộc sống chủ yếu ở khu vực nào? Dựa vào kiến thức vừa học hãy so sánh thành phần chủng tộc của Châu Á và Châu Âu? 1. Một châu lục đông dân nhất thế giới 1. Một châu lục đông dân nhất thế giới - Dân số đông và tăng nhanh - Mật độ dân số cao - Phân bố không đều 2. Dân cư thuộc nhiều chủng tộc 2. Dân cư thuộc nhiều chủng tộc 3. Nơi ra đời của các tôn giao lớn 3. Nơi ra đời của các tôn giáo lớn Dân cư Châu Á có nhiều chủng tộc nhưng chủ yếu là chủng tộc Môn-gô-lô-ít, Ơ-rô-pê-ô-ít 1 / MỘT CHÂU LỤC ĐÔNG DÂN NHẤT THẾ GIỚI Châu Á có số dân đông nhất thế giới so với các châu lục khác Mật độ dân cư cao, phân bố không đều. Quan sát ảnh sau, em hãy cho biết châu Á có những tôn giáo nào? Dân cư châu Á thuộc nhiều chủng tộc chủ yếu là Môn-gô-lô-ít và Ơ-rô-pê-ô-ít 2/ DÂN CƯ THUỘC NHIỀU CHỦNG TỘC 3/ NƠI RA ĐỜI CỦA CÁC TÔN GIÁO LỚN Châu Á có nền văn hóa rất đa dạng. Châu Á là nơi ra đời của nhiều tôn giáo lớn: Phật giáo, Ki-tô-giáo, Hồi giáo, Ấn độ giáo. Ấn Độ giáo Đạo Hồi Ki-tô- giáo Phật Giáo Qua các hình ảnh vừa xem kết hợp với nội dung SGK , hãy trình bày : địa điểm , thời điểm ra đời các tôn giáo lớn ở châu Á : Tổ 1 Tổ 2 Tổ 3 Tổ4 Ấn độ giáo Hồi giáo Ki-tô giáo Phật giáo Ấn độ Ấn độ Palextin Ả rập-xêut 2500 Tr CN TK VII sau CN Đầu CN TK VI Tr CN Ấn độ Đông nam á Tây nam á In-đô-nê-xi-a Ma-lai-xi-a Phi –lip-pin Đông á Đông nam á Trình bày kết quả thảo luận vào bảng sau : Chùa Nhà thờ Hồi Giáo Nhà thờ Ấn Độ giáo Bà Chúa Kho Câu 1: Nguyên nhân chính làm cho Châu Á tập trung đông dân? Diện tích lãnh thổ lớn lớn Điều kiện tự nhiên thuận lợi Tỷ lệ dân số tăng cao Có nhiều đồng bằng lớn lớn Câu 2: Quê hương của Phật Giáo là: a. Ấn Độ b. Trung Quốc c. Thái Lan d. Arập-xê-út. Câu 3: Mức gia tăng của Châu Á hiện nay là? Thuộc loại cao nhất thế giới Thấp hơn mức bình quân thế giới Đã ngang mức bình quân của thế giới Cao hơn mức bình quân thế giới Củng cố Trả lời các câu hỏi và bài tập SGK Ôn lại : Đặc điểm địa hình , khí hậu , sông ngòi và cảnh quan tự nhiên châu Á , các yếu tố tự nhiên trên vừa ảnh hưởng đến sự phân bố dân cư như thế nào . Xem trước nội dung bài thực hành . XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN ...

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement