Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By ngochai_tp1995
#644259

Download Bài giảng Đại số 8 - Tiết 28: Phép cộng các phân thức đại số miễn phí

*QUY TẮC : Muốn cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau , ta quy đồng mẫu thức rồi cộng các phân thức có cùng mẫu thức .++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

* Kiểm tra bài cũ: Quy đồng mẫu hai phân thức: * * Tiết 28 : §5. PHÉP CỘNG CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ LẠI CHẲNG KHÁC GÌ CỘNG HAI PHÂN SỐ QUY TẮC : Muốn cộng hai phân thức có cùng mẫu thức , ta cộng các tử thức với nhau và giữ nguyên mẫu . Ví dụ 1 : Cộng hai phân thức : Giải : I.CỘNG HAI PHÂN THỨC CÙNG MẪU : ?1Thực hiện phép cộng : b) c) d) a) Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 3 Nhóm 4 Giải ?1 a) b) c) d) II.CỘNG HAI PHÂN THỨC CÓ MẪU THỨC KHÁC NHAU ?2 Thực hiện phép cộng : Giải *QUY TẮC : Muốn cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau , ta quy đồng mẫu thức rồi cộng các phân thức có cùng mẫu thức . Ví dụ 2 : Làm tính cộng : Giải MTC : 2( x - 1)( x + 1) ?3. Thực hiện phép cộng : Giải ?3 MTC : 6y( y – 6 ) Chú ý : Phép cộng các phân thức cũng có các tính chất : 1)Giao hoán : 2)Kết hợp : ?4. Áp dụng các tính chất trên đây của phép cộng các phân thức để làm phép tính sau : Củng cố - Luyện tập : +Trình bày 2 quy tắc cộng phân thức ? +Áp dụng quy tắc đổi dấu để các phân thức có cùng mẫu thức rồi làm tính cộng phân thức : (bài tập 22/sgk ) b) a) GIẢI BÀI TẬP 22/T.46 SGK a) b) HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ +Học thuộc hai quy tắc và chú ý . +Biết vận dụng quy tắc để giải bài tập . Chú ý áp dụng quy tắc đổi dấu khi cần thiết để có mẫu thức chung hợp lý . +Bài tập về nhà : 21,23,24 trang 46 SGK +Đọc phần “Có thể em chưa biết “ Tr.47 SGK ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement