Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By nhock_tap_jeu_em
#644257

Download Bài giảng Hình học 8 - Tiết 49: Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông miễn phí

Nếu cạnh huyền và một cạnh góc vuông của tam giác vuông này tỉ lệ với cạnh huyền và cạnh góc vuông của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó đồng dạng
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

Bài 1: Cho ABC vuông tại A, lấy điểm M trên cạnh AB, vẽ MH  BC ( H BC) Chứng minh ABC HBM S Xét ABC và HBM có : (gt)  ABC HBM (g.g) S A = H = 900 B chung Bài 2: Cho hình vẽ. Em hãy Chứng minh ABC HBM S Chứng minh: Chứng minh: Xét ABC và DEF có : (gt) Dựa vào bài tập 1 ở phần kiểm tra bài cũ ta thấy hai tam giác vuông chỉ cần có thêm 1 điều kiện gì thì hai tam giác vuông đó đồng dạng? Tam giác vuông này có một góc nhọn bằng góc nhọn của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó đồng dạng hay Dựa vào bài tập 2 ở phần kiểm tra bài cũ ta thấy hai tam giác vuông chỉ cần có thêm 1 điều kiện gì thì hai tam giác vuông đó đồng dạng? Tam giác vuông này có hai cạnh góc vuông tỉ lệ với hai canh góc vuông của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó đồng dạng 1.Trường hợp đồng dạng thứ nhất: ( góc nhọn) 2.Trường hợp đồng dạng thứ hai: ( Hai cạnh góc vuông) GT KL ABC, DEF ABC DEF S GT KL ABC, DEF ABC DEF S Bài tập: Cho hình vẽ: Câu a: Tính A’C’ và AC Câu b: Chứng minh A’B’C’ ABC S 4 8 A’B’C’ có nên theo định lí Pitago suy ra Tương tự đối với ABC ta tính được AC = 8 => A’C’ = 4 Xét A’B’C’ và ABC có:  A’B’C’ ABC (2 cạnh góc vuông) S Bài tập: Cho hình vẽ: 4 8 A’B’C’ ABC (2 cạnh góc vuông) S Em hãy so sánh 2 tỉ số và Dựa vào bài tập trên ta thấy hai tam giác vuông chỉ cần có thêm điều kiện gì thì hai tam giác vuông đó đồng dạng? Nếu cạnh huyền và một cạnh góc vuông của tam giác vuông này tỉ lệ với cạnh huyền và cạnh góc vuông của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó đồng dạng 1.Trường hợp đồng dạng thứ nhất: ( góc nhọn) 2.Trường hợp đồng dạng thứ hai: ( Hai cạnh góc vuông) GT KL ABC, A’B’C’; A’B’C’ ABC S 3.Trường hợp đồng dạng thứ ba: ( Cạnh huyền – cạnh góc vuông) Định lí: SGK BC2 - AB2 = AC2 A’B’C’ ABC s B’C’2 - A’B’2 = A’C’2 GT B’C’ BC A’B’ AB = ABC, A’B’C’, = = 900 A’B’C’ ABC KL S (c.c.c) A B C A’ C’ B’ 1.Trường hợp đồng dạng thứ nhất: ( góc nhọn) 2.Trường hợp đồng dạng thứ hai: ( Hai cạnh góc vuông) GT KL ABC, A’B’C’; A’B’C’ ABC S 3.Trường hợp đồng dạng thứ ba: ( Cạnh huyền – cạnh góc vuông) Chứng minh định lí: SGK Định lí: SGK Bài 48(Tr.84. SGK) A H B Bóng của một cột điện trên mặt đất có độ dài là 4,5 m. 4,5m Cùng thời điểm đó, một thanh sắt cao 2,1m cắm vuông góc với mặt đất có bóng dài 0,6m 0,6m Tính chiều cao của cột điện? ? 2,1m Bài 48(Tr.84. SGK) Bóng của một cột điện trên mặt đất có độ dài là 4,5 m. Cùng thời điểm đó, một thanh sắt cao 2,1m cắm vuông góc với mặt đất có bóng dài 0,6m Tính chiều cao của cột điện? Xét ABH và A’B’H’ Giải Ta có:  ABH A’B’H’ ( góc nhọn) S 4,5m 0,6m 2,1m    Nắm vững các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông. Làm bài tập 46, 49, 50/84 SGK. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement