Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By domdom67
#644254

Download Bài giảng Hình học 8 - Bài 5: Diện tích hình thoi miễn phí

Để tính diện tích hình thoi MENG ta cần biết gì?
MN và EG.
MN là đường trung bình của hình thang.
EG là đường cao của hình thang ABCD.++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

Tuần 19 Tiết 34 Bài 5 Lâm Vũ Dũng Giáo viên Trường THCS Phan Bội Châu Thành Phố Cao Lãnh – Tỉnh Đông Tháp 1. Cách tính diện tích của một tứ giác có hai đường chéo vuông góc với nhau ?1 Hãy tính diện tích của tứ giác ABCD theo AC, BD , biết AC BD tại H SABC = SADC = SABCD = AC.BH AC.DH AC.BH + AC.DH = AC(BH + DH) = AC.BD 2. Công thức tính diện tích hình thoi : ?2. Hãy viết công thức tính diện tích hình thoi theo hai đường chéo. S = d1.d2 Diện tích hình thoi bằng nửa tích hai đường chéo ?3. Hãy tính diện tích hình thoi theo theo cách khác ? 3. Ví dụ SABCD = 800m2 a) Tứ giác MENG là hình gì ? b) Tính diện tích bồn hoa ? Nhắc lại tính chất đường trung bình của tam giác a) ME // BD và ME = BD GN // BD và GN = BD ME // GN và ME = GN MENG là hình bình hành mà ME = EN ( vì AC = BD) Vậy MENG là hình thoi b) Tính diện tích bồn hoa : Để tính diện tích hình thoi MENG ta cần biết gì ? MN và EG MN là đường trung bình của hình thang nên MN = = 40(m) EG là đường cao của hình thang ABCD Nên MN . EG = 800 EG = 800 : 40 = 20(m) SABCD = MN.EG = 40.20 = 400 m2 Bài tập 32 trang 128sgk  3,6m 6m S = ? 3,6.6 =10,8m2 Bài tập 33 trang 128sgk  Bài tập 34 trang 128sgk A B C D     M N P Q  MNPQ là hình thoi vì có 4 cạnh bằng nhau SMNPQ= MP.NQ = AB.BC = SABCD Bài tập 35 trang 128sgk 600 6m A B C D H  Tam giác vuông ABH là nửa tam giác đều Nên BH = SABCD = BH.AD = .6 = 18. (cm2) Bài tập 36 trang 128sgk h H Giả sử hình thoi ABCD và hình vuông MNPQ có cùng chu vi là 4a Ta có SMNPQ = a2 SABCD = a . h  Vì h < a ( đường vuông góc nhỏ hơn đường xiên) Nên a. h < a2 Vậy SABCD < SMNPQ ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement