Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By traitimtinhsi_ml1984
#644244

Download Kiểm tra 1 tiết môn Hóa học lớp 8 miễn phí

Câu 5: (0,5đ)
Cho biết công thức hóa học hợp chất của nguyên tố X với O và hợp chất của nguyên tố Y với H như sau (X,Y là những nguyên tố nào đó): XO, YH3
Hãy chọn công thức hóa học đúng (ở một chữ cái A hay B, C, D) cho hợp chất của X, Y (có hóa trị như trên)
A. XY3 B. X3Y C. X3Y2 D. X2Y3
Câu 6: (0,5đ)
Cho biết đâu là hiện tượng hóa học trong các hiện tượng sau:
a/ Cồn để trong lọ không kín bị bay hơi.
b/ Sắt để lâu trong không khí bị gỉ.
c/ Trong lò nung đá vôi, canxi cacbonat chuyển dần thành vôi sống (canxi oxit) và khí cacbon đioxit thoát ra ngoài.
A. b,c B. a,b,c C. a,c D. a,b
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

diễn biến phản ứng hóa học.
- Hiểu số nguyên tử của mỗi nguyên tố trong PƯHH.
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
3
1.5
15%
3
1.5
15%
Chủ đề 3: Phương trình hóa học
Nhận biết phương trình hóa học
Hiểu và biết cách viết PTHH
Hiểu PTHH
Hiểu cà lập được PTHH;
Hiểu ý nghĩa của PTHH
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
1
10%
1
1
10%
1
0.5
5%
1
2
20%
4
4.5
45%
Chủ đề 3: Định luật bảo toàn khối lượng
Nhận biết định luật bảo toàn khối lượng
Viết được công thức về khối lượng của phản ứng; tính được khối lượng chất còn lại.
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
1
10%
1
2
20%
2
3
30%
Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
4
3
30%
4
2.5
25%
2
2.5
25%
1
2
20%
Trường THCS Trần Quốc Toản KIỂM TRA 1 TIẾT - TIẾT 25
Lớp : 8 MÔN : HÓA HỌC 8.
Tên: .......................................... Thời gian: 45 phút
Điểm
Lời phê
Đề:
I/ Trắc nghiệm khách quan: (3 điểm)
Hãy khoanh tròn vào chữ cái A, B, C, hay D ở đầu câu trả lời đúng:
Câu 1: Hiện tượng nào sau đây là hiện tượng hóa học: (0.5đ)
Cồn để trong lọ không kín bị bay hơi.
Hòa tan đường vào nước ta được dung dịch đường.
Dây sắt được cắt nhỏ thành đoạn rồi tán thành đinh.
Sắt để lâu trong không khí bị gỉ (hợp chất có tên gọi sắt III oxit).
Câu 2: Hiện tượng nào sau đây là hiện tượng vật lí: (0.5đ)
Rượu để lâu trong không khí thường bị chua.
Mâm đồng để lâu ngày không chùi có một lớp màu xanh bám lên.
Đèn tín hiệu chuyển từ màu xanh sang màu đỏ.
Cháy rừng ô nhiễm lớn cho môi trường.
Câu 3: Câu khẳng định sau gồm hai ý: (0.5đ)
“ Trong phản ứng hóa học, chỉ diễn ra sự thay đổi liên kết giữa các nguyên tử (I), nên tổng khối lượng các chất phản ứng được bảo toàn (II)”.
(I) đúng, (II) sai. B. (I) và (II) đúng và (I) giải thích cho (II).
C. (I) sai, (II) đúng. D. (II) đúng nhưng (I) không giải thích cho (II).
Câu 4: Trong một phản ứng hóa học, các chất phản ứng và chất tạo thành phải chứa cùng : (0.5đ)
Số nguyên tử của mỗi nguyên tố. C. Số phân tử của mỗi chất.
Số nguyên tử trong mỗi chất. D. Số nguyên tố tạo ra chất.
Câu 5: cho sơ đồ phản ứng sau: (0.5đ)
Al(OH)y + H2SO4 ----> Alx(SO4)y + H2O.
Hãy chọn x, y bằng các chỉ số thích ho75pnao2 sau đây để lập được phương trình hóa học trên (biết x khác y):
x = 2, y =1. C. x = 4, y =3.
x = 3, y =4 D. x = 2, y =3.
Câu 6: Chép các câu sau đây với đầy đủ các từ và cụm từ thích hợp. (0.5đ)
Phản ứng hóa học là …………………………………………chất này thành chất khác.
II/ Tự luận: (7điểm)
Câu 7: (1đ) Phương trình hóa học biểu diễn gì? Gồm công thức hóa học của những chất nào?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 8: (1đ) Nêu định luật bảo toàn khối lượng?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 9: (1đ) Lập phương trình hóa học của phản ứng và cho biết tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử các chất trong phản ứng.
Biết rằng kim loại kẽm (Zn) tác dụng với axit sunfuric (H2SO4) tạo ra khí hiđro (H2) và chất kẽm sunfat (ZnSO4).
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 10: (2đ) Lập phương trình hóa học của phản ứng và cho biết tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử các chất trong phản ứng:
a/ Na + O2 ----> Na2O.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
b/ Al + CuSO4 ----> Al2(SO4)3 + Cu.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 11: (2đ) Cho khí cacbon oxit CO tác dụng với sắt (III) oxit Fe2O3 tạo thành cacbon đioxit CO2 và kim loại sắt Fe. Hãy:
a/ Viết công thức về khối lượng của phản ứng xảy ra?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b/ Tính khối lượng khí CO2 thu được khi cho 12,4g CO tác dụng hết với 18,6g Fe2O3 và có 15,2g Fe sinh ra?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM – Tiết 25.
TT
ĐÁP ÁN
TRẮC NGHIỆM:
BIỂU ĐIỂM
Câu 1.
Câu 2.
Câu 3.
Câu 4.
Câu 5.
Câu 6.
D.
C.
B.
A.
D.
Quá trình biến đổi chất này thành chất khác.
0.5 điểm
0.5 điểm
0.5 điểm
0.5 điểm
0.5 điểm
0.5 điểm
TỰ LUẬN:
Câu 7.
Phương trình hóa học biểu diễn ngắn gọn phản ứng hóa học.
Gồm công thức hóa học của những chất tham gia phản ứng và sản phẩm.
0.5 điểm
0.5 điểm
Câu 8.
Trong một phản ứng hóa học, tổng khối lượng của các chất tham gia phản ứng bằng tổng khối lượng của các sản phẩm.
1 điểm
Câu 9.
Zn + H2SO4 g ZnSO4 + H2
Số nguyên tử Zn: Số phân tử H2SO4 : Số phân tử ZnSO4
Số phân tử H2 = 1: 1: 1: 1
0.5 điểm
0.5 điểm
Câu 10.
a/ 4Na + O2 g 2Na2O
Số nguyên tử Na: Số phân tử O2 : Số phân tử Na2O = 4: 1:2
b/ 2Al + 3CuSO4 g Al2(SO4)3 + 3Cu.
Số nguyên tử Al : Số phân tử CuSO4 : Số phân tử Al2(SO4)3 : Số nguyên tử Cu = 2 : 3 : 1: 3
0.5 điểm
0.5 điểm
0.5 điểm
0.5 điểm
Câu 11.
a/
b/ Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có:
12,4(g) + 18,6(g) = mCO2 + 15,2(g)
mCO2 = (12,4 + 18,6) – 15,2
= 15,8 (g)
1 điểm
1 điểm
PHÒNG GD ĐT NINH SƠN KIỂM TRA 1 TIẾT (tiết 46)
TRƯỜNG THCS TRẦN QUỐC TOẢN Môn: Hóa học - lớp 8
MA TRẬN ĐỀ:
Cấp độ
Tên
Chủ đề
(nội dung, chương….)
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
TN KQ
TL
TN KQ
TL
TN KQ
TL
TN
KQ
TL
Chủ đề 1 Chất – Nguyên tử - Phân tử
- Sửa công thức sai.
- Lập công thức hóa học củ
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ%
3
1,5
15%
2
1,5
15%
2
1,0
10%
1
1,5
5%
1
0,5
5%
2
2,0
20%
2
2,0
20%
13
10 điểm = 100%
...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement