Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By MacMurra
#644240

Download Giáo án Thể dục 8 - Bùi Văn Nhường (Học kỳ 1) miễn phí

- Chạy ngắn: - Ôn động tác bổ trợ, hoàn thiện kỹ thuật xuất phát thấp.
- Bài thể dục: - Ôn từ nhịp 1 – 25. Học từ nhịp 26 – 35 bài thể dục (nam nữ)
1. MỤC TIÊU:
a) Kiến thức:
- Bài thể dục: + Biết cách thực hiện các động tác từ nhịp 1 đến 25 và 26 đến 35.
- Chạy ngắn: + Biết tên và cách thực hiện xuất phát thấp - chạy lao - chạy giữa quãng; xuất phát cao chạy nhanh 60m. trò chơi.
b) Kỹ năng:
- Bài thể dục: + Thực hiện cơ bản đúng các động tác từ nhịp 1 đến 25 và 26 đến 35.
- Chạy ngắn: + Thực cơ bản đúng xuất phát tghấp - chạy lao - chạy giữa quãng.
+ Nâng dần tốc độ chạy.
c) Thái độ:
- Tự giác, tích cực học môn thể dục trên lớp và tự học ngoài giờ.
- Có tinh thần tập thể, giúp đỡ bạn bè và có ứng xử đúng khi tập luyện, thi đấu TDTT.
- Không uống bia, rượu và chất kích thích khác.
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

thấp - chạy lao sau xuất phát.
- Chạy bền: + Biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên
b) Kỹ năng:
- Bài thể dục: + Thực hiện được các động tác từ nhịp 1 đến 8 và 9 đến 17.
- Chạy ngắn: + Thực được xuất phát tghấp chạy lao sau xuất phát.
+ Thực hiện cơ bản đúng xuất phát thấp.
- Chạy bền: + Thực hiện cơ bản đúng chạy trên địa hình tự nhiên
c) Thái độ:
- Tự giác, tích cực học môn thể dục trên lớp và tự học ngoài giờ.
- Có tinh thần tập thể, giúp đỡ bạn bè và có ứng xử đúng khi tập luyện, thi đấu TDTT.
- Không uống bia, rượu và chất kích thích khác.
2. CHUẨN BỊ:
a) GV: - Sân thể dục nhà trường, sạch an toàn, ván giậm ghế giáo viên.
b) HS: - Trang phục đúng quy định.
3. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY:
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
I. Phần mở đầu:
1. Nhận lớp:
- Giáo viên kiểm tra sĩ số, sức khoẻ, trang phục.
- Phổ biến nội dung, mục tiêu, yêu cầu bài học.
2. Khởi động:
- Xoay khớp cổ chân,cổ tay, vai, khuỷu, hông, đầu gối.
- Đá lăng trước - sau, đá lăng ngang.
- Chạy tại chỗ, nâng cao đùi tại chỗ, bật cao tại chỗ.
- Tập bài thể dục tay không.
Đứng lên ngồi xuống
3. Kiểm tra bài cũ:
- Thực hiện động tác chạy đạp sau (đúng động tác, lực đạp khỏe)
II. Phần cơ bản:
1. Chạy ngắn::
- Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông.
- Đứng vai, lưng hướng chạy.
- Tư thế chuẩn bị xuất phát.
- Xuất phát cao chạy nhanh
- Kỹ thuật chạy giữa quãng.
- Đóng bàn đạp.
- Kỹ thuật chạy lao
2. Bài thể dục:
- Từ nhịp 1 - 8 (nam, nữ)
- Học từ nhịp 9 - 10
9 10 11 12
13 14 15 16 17
3. Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
III. Phần kết thúc:
- Tập một số ĐT thả lỏng, hồi tĩnh.
- Nhận xét kết quả tiết học.
- Hướng dẫn tập luyện ở nhà:
+ Tập thể lực, sức nhanh, bài TD
8-10’
2 Lx8N
2x15m
28-30’
4x15m
40,60m
2 lần
5-7’
- ĐH nhận lớp:
GV
* * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * *
- Gv làm mẫu động tác mới và cho học sinh tập, tổ chức cho học sinh tập luyện.
- Quan sát sửa sai cho học sinh
- ĐH tập chạy:
GV
* * * * * * * * * * 15m
* * * * * * * * * *
* * * * * * * * * *
- ĐH tập bài thể dục:
GV *
* * * * * * * * * *
* * * * * * * * * *
* * * * * * * * * *
- ĐH chạy bền
- ĐH xuống lớp:
GV
* * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * *
* * * * * * * * * *
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày soạn: 01/10/2010 Ngày dạy: Lớp 8A: 07/10/2010
Lớp 8B: 04/10/2010
Tiết: 15
- Chạy ngắn: - Luyện tập và nâng cao kỹ thuật xuất phát thấp. Trò chơi chạy đuổi.
- Bài thể dục: - Ôn từ nhịp 1 - 17 (nam và nữ)
- Chạy bền: - Trò chơi: Nhảy dây cá nhân.
1. MỤC TIÊU:
a) Kiến thức:
- Bài thể dục: + Biết cách thực hiện các động tác từ nhịp 1 đến 8 và 9 đến 17.
- Chạy ngắn: + Biết tên và cách thực hiệ xuất phát thấp - chạy lao sau xuất phát.
- Chạy bền: + Biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên, trò chơi.
b) Kỹ năng:
- Bài thể dục: + Thực hiện được các động tác từ nhịp 1 đến 8 và 9 đến 17.
- Chạy ngắn: + Thực được xuất phát tghấp chạy lao sau xuất phát.
+ Thực hiện cơ bản đúng xuất phát thấp.
- Chạy bền: + Thực hiện cơ bản đúng chạy trên địa hình tự nhiên, trò chơi.
c) Thái độ:
- Tự giác, tích cực học môn thể dục trên lớp và tự học ngoài giờ.
- Có tinh thần tập thể, giúp đỡ bạn bè và có ứng xử đúng khi tập luyện, thi đấu TDTT.
- Không uống bia, rượu và chất kích thích khác.
2. CHUẨN BỊ:
a) GV: - Sân thể dục nhà trường, sạch an toàn, ván giậm ghế giáo viên.
b) HS: - Trang phục đúng quy định.
3. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY:
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
I. Phần mở đầu:
1. Nhận lớp:
- Giáo viên kiểm tra sĩ số, sức khoẻ, trang phục.
- Phổ biến nội dung, mục tiêu, yêu cầu bài học.
2. Khởi động:
- Xoay khớp cổ chân,cổ tay, vai, khuỷu, hông, đầu gối.
- Đá lăng trước - sau, đá lăng ngang.
- Chạy tại chỗ, nâng cao đùi tại chỗ, bật cao tại chỗ.
- Tập bài thể dục tay không.
Đứng lên ngồi xuống
3. Kiểm tra bài cũ:
- Thực hiện động tác chạy đạp sau (đúng động tác, lực đạp khỏe)
- Thực hiện 17 nhịp bài thể dục. (đúng biên độ, phương hướng, nhịp hô, đẹp)
II. Phần cơ bản:
1. Chạy ngắn::
- Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông.
- Đứng vai, lưng hướng chạy.
- Tư thế chuẩn bị xuất phát.
- Xuất phát cao chạy nhanh
- Kỹ thuật chạy giữa quãng.
- Đóng bàn đạp.
- Kỹ thuật chạy lao
- Thực hiện toàn bộ kỹ thuật chạy ngắn.
2. Bài thể dục:
- Từ nhịp 1 - 8 (nam, nữ)
- Học từ nhịp 9 - 17
9 10 11 12
13 14 15 16 17
3. Chạy bền: Trò chơii nhảy dây
III. Phần kết thúc:
- Tập một số động tác thả lỏng, hồi tĩnh.
- Nhận xét kết quả tiết học.
- Hướng dẫn tập luyện ở nhà:
+ Tập thể lực, sức nhanh, bài TD
8-10’
2 Lx8N
2x15m
28-30’
4x15m
40m
2 lần
3x60m
6 lần
5-7’
- ĐH nhận lớp:
GV
* * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * *
* * * * * * * * * *
- Gv làm mẫu động tác mới và cho học sinh tập, tổ chức cho học sinh tập luyện.
- Quan sát sửa sai cho học sinh
- ĐH tập chạy:
GV
* * * * * * * * * * 15 - 60m
* * * * * * * * * *
* * * * * * * * * *
- ĐH tập bài thể dục:
GV *
* * * * * * * * * *
* * * * * * * * * *
* * * * * * * * * *
- ĐH chạy bền
* * * * * * * * * *
* * * * * * * * * *
GV
* * * * * * * * * *
* * * * * * * * * *
- ĐH xuống lớp:
GV
* * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * *
* * * * * * * * * *
Ngày soạn: 05/10/2010 Ngày dạy: Lớp 8A: 13/10/2010
Lớp 8B: 08/10/2010
Tiết: 16
- Chạy ngắn: - Luyện tập và nâng cao kỹ thuật xuất phát thấp. Trò chơi chạy đuổi.
- Bài thể dục: - Ôn từ nhịp 1 - 17 (nam và nữ)
- Chạy bền: - Luyện tập chạy trên địa hình tự nhiên.
1. MỤC TIÊU:
a) Kiến thức:
- Bài thể dục: + Biết cách thực hiện các động tác từ nhịp 1 đến 8 và 9 đến 17.
- Chạy ngắn: + Biết tên và cách thực hiệ xuất phát thấp - chạy lao sau xuất phát.
- Chạy bền: + Biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên, trò chơi.
b) Kỹ năng:
- Bài thể dục: + Thực hiện được các động tác từ nhịp 1 đến 8 và 9 đến 17.
- Chạy ngắn: + Thực được xuất phát tghấp chạy lao sau xuất phát.
+ Thực hiện cơ bản đúng xuất phát thấp.
- Chạy bền: + Thực hiện cơ bản đúng chạy trên địa hình tự nhiên, trò chơi.
c) Thái độ:
- Tự giác, tích cực học môn thể dục trên lớp và tự học ngoài giờ.
- Có tinh thần tập thể, giúp đỡ bạn bè và có ứng xử đúng khi tập luyện, thi đấu TDTT.
- Không uống bia, rượu và chất kích thích khác.
2. CHUẨN BỊ:
a) GV: - Sân thể dục nhà trường, sạch an toàn, ván giậm ghế giáo viên.
b) HS: - Trang phục đúng quy định.
3. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY:
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
I. Phần mở đầu:
1. Nhận lớp:
- Giáo viên kiểm trta sĩ số, sức khoẻ, trang phục.
- Phổ biến nội dung, mục tiêu, yêu cầu bài học.
2. Khởi động:
- Xoay khớp cổ chân,cổ tay, vai, khuỷu, hông, đầu gối.
- Đá lăng trước - sau, đá lăng ngang.
- Chạy tại chỗ, nâng cao đùi tại chỗ, bật cao tại chỗ.
- Tập bài thể dục tay không.
Đứng lên ngồi xuống
3. Kiểm tra bài cũ:
- Thực hiện động tác chạy đạp sau (đúng động tác, lực đạp khỏe)
- Thực hiện 17 nhịp bà...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement