Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Ailin
#644179 Download Tập giải đề thi tuyển sinh vào Lớp 10 môn Toán miễn phíCho đường tròn (O;R) đường kính AB. Đường tròn tâm A bán kính AO
cắt đường tròn (O) tại hai điểm C và D. Gọi H là giao điểm của AB và CD.
a) Tính độ dài AH, BH, CD theo R.
b) Gọi K là trung điểm của BC. Chứng minh tứ giác HOKC nội tiếp.
Xác định tâm I của đường tròn ngoại tiếp tứ giác HOKC.
c)Tia CA cắt đường tròn (A) tại điểm thứ hai E khác điểm C. Chứng minh
DK đi qua trung điểm của EB
d)Tính diện tích viên phân cung HOK của đường tròn (I) theo R.


ĐỀ SỐ 01
Bài 1.(2điểm) a) Thực hiện phép tính:
b) Tìm các giá trị của m để hàm số đồng biến.
Bài 2. (2điểm)
a) Giải phương trình :
b) Giải hệ phương trình:
Bài 3. (2điểm)
Cho phương trình ẩn x : (1)
a) Giải phương trình (1) khi m = .
b) Tìm m để phương trình (1) có hai nghiệm dương phân biệt x1 ; x2 thoả
mãn hệ thức
Bài 4. (4điểm)
Cho nửa đường tròn (O; R) đường kính BC. Lấy điểm A trên tia đối của . tia CB. Kẻ tiếp tuyến AF của nửa đường tròn (O) ( với F là tiếp điểm),
tia AF cắt tiếp tuyến Bx của nửa đường tròn tại D. Biết AF = .
a) Chứng minh tứ giác OBDF nội tiếp. Định tâm I đường tròn ngoại tiếp tứ
giác OBDF.
b) Tính Cos .
c) Kẻ OM ^ BC ( M Î AD) . Chứng minh
d) Tính diện tích phần hình tứ giác OBDM ở bên ngoài nửa đường tròn (O)
theo R.
HẾT
TẬP GIẢI ĐỀ THI VÀO LỚP 10
MÔN TOÁN
ĐỀ SỐ 02
Bài 1. ( 2điểm)
Rút gọn các biểu thức sau:
a) b)
Bài 2. ( 1,5điểm)
Giải các phương trình sau:
a) x3 – 5x = 0 b)
Bài 3. (2điểm)
Cho hệ phương trình : ( I )
a) Giải hệ phương trình khi m = 0 .
b) Tìm giá trị của m để hệ (I) có nghiệm ( x; y) thoả mãn hệ thức:
Bài 4. ( 4,5điểm).
Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp đường tròn tâm O đường kính AM=2R.
Gọi H là trực tâm tam giác .
a) Chứng minh tứ giác BHCM là hình bình hành.
b) Gọi N là điểm đối xứng của M qua AB. Chứng minh tứ giác AHBN
nội tiếp được trong một đường tròn.
c) Gọi E là điểm đối xứng của M qua AC. Chứng minh ba điểm N,H,E
thẳng hàng.
d) Giả sử AB = R . Tính diện tích phần chung của đưòng tròn (O) và
đường tròn ngoại tiếp tứ giác AHBN.
HẾT
TẬP GIẢI ĐỀ THI VÀO LỚP 10
MÔN TOÁN
ĐỀ SỐ 3
Bài 1. (2,5điểm)
1. Rút gọn các biểu thức :
a) M = b) P =
2. Xác định hệ số a và b của hàm số y = ax + b biết đồ thị hàm số là đường
thẳng song song với đường thẳng y = 2x và đi qua điểm A( 1002;2009).
Bài 2.(2,0điểm)
Cho hàm số y = x2 có đồ thị là Parabol (P) và đường thẳng (d): y = 2x + m .
1. Vẽ (P).
2. Tìm m để (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt A và B.Tính toạ độ giao điểm
của (P) và (d) trong trường hợp m = 3.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement