Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By noinho_khongten
#644153 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối Bài 27:
Đo hiệu điện thế và cường độ dòng điện đối với
đoạn mạch song song
I. YÊU CẦU TRỌNG TÂM:
1. Kiến thức:
 Hiểu đoạn mạch song song các đèn.
 Nắm được đặc điểm U12 = U34 =UMN và I = I1 + I2 của đoạn mạch đó.
2. Kỹ năng:
 Vẽ, mắc mạch song song.
 Mắc đúng và đọc đúng chỉ số công cụ đo.
 Biết giải bài toán về mạch điện song song.
II. CƠ SỞ VẬT CHẤT.
1. Bộ thí nghiệm về mạch điện: Nguồn 3V, hai đèn cùng loại ghi 3V, một
vôn kế có GHĐ 5  6 V, một ampe kế GHĐ  0.5A, một công tắc, 9
đoạn dây dẫn (4 bộ).
2. Phần mềm thí nghiệm ảo về mạch điện trong máy tính (4 máy).
3. 20 tờ giấy khổ A4 ghi báo cáo thí nghiệm.
III. TỔ CHỨC LỚP:
Nhóm Công việc Công cụ
1 Làm thí nghiệm
Hoàn thành báo cáo thí nghiệm
Bộ thí nghiệm
2 Dùng máy tính
Hoàn thành báo cáo thí nghiệm
Máy tính +
phầnmềm
NHÓM 1
1. Nhiệm vụ:
 Làm các thí nghiệm mắc mạch điện đo các giá trị cần thiết.
 Hoàn thành báo cáo thí nghiệm.
2. Công cụ, tài liệu:
 Bộ thí nghiệm về mạch điện. Mẫu báo cáo thí nghiệm. Sách
giáo khoa.
3. Các hoạt động:
HOẠT ĐỘNG THỜI GIAN
Hoạt động 1 5'
Hoạt động 2 10'
Hoạt động 3 15'
Hoạt động 4 5'
I. Hoạt động 1:
 Hoàn thành phần 1 của báo cáo thí nghiệm.
 Điền vào chỗ trống ở phần 1
II. Hoạt động 2: Hoàn thành phần 2 của báo cáo thí nghiệm .
 Xem hình 27.1 a,b để thấy thiết bị và cách mắc song song hai đèn.
 Xem phần III(SGK). Vẽ sơ đồ vào báo cáo thí nghiệm. Thực hiện
mắc mạch điện, đo và ghi các kết quả về hiệu điện thế vào báo cáo
thí nghiệm.
 Hoàn thành phần nhận xét.
III. Hoạt động 3: Hoàn thành phần 3 của báo cáo thí nghiệm .
 Xem hình 27.2 và phần IV(SGK). Vẽ sơ đồ vào báo cáo thí nghiệm.
 Mắc ampe kế đo và ghi các kết quả vào báo cáo thí nghiệm.
 Hoàn thành phần nhận xét.
IV. Hoạt động 4: Báo cáo kết quả - Đánh giá.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement