Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By timbaland_3107
#644141

Download Bài giảng Lịch sử 9 - Bài 4: Các nước châu Á miễn phí

Trung Quốc:
1, Sự ra đời của nhà nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.
2, Mười năm đầu xây dựng chế độ mới (1949-1959).
3, Đất nước thời kì biến động (1957-1978).++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

Giáo viên thực hiện : §Æng ThÞ Lan Anh Hãy trình bày đặc điểm của từng giai đoạn phát triển của phong trào GPDT ? - PTGPDT nổ ra mở đầu ở Đông Nam Á như Việt Nam, In-đô-nª-xi-a,Lào - Nhanh chóng lan sang các nước Nam Á; Bắc Phi : Ấn độ, Ai câp, An-giê-ri. - Năm 1960 có 17 nước châu Phi giành được độc lập. - Khu vực Mĩ la tinh: Cu ba. Hệ thống thuộc địa của CNTD cơ bản bị sụp đổ. - Chủ yếu nổ ra ở 3 nước châu Phi: Ăng-gô-la; Mô-dăm-bích ; Ghi-nê Bít-xao; lật đổ ách thống trị của Bồ Đào Nha. -CNTD còn tồn tại dưới hình thức phân biệt chủng tộc ở khu vực Nam Phi. - Nhân dân 3 nước:Rô-đe-di-a; Tây Nam phi; Cộng hoà Nam Phi đấu tranh chống lại chế độ phân biệt chủng tộc. - Giành được thắng lợi và cho ra đời 3 nước: Cộng hoà Nam Phi; Dim-ba-bi-ê; Nam-mi-bi-a.  Hệ thống thuộc địa đã sụp đổ hoàn toàn dưới các hình thức. TRẢ LỜI BẢN ĐỒ CÁC NƯỚC CHÂU Á I. TÌNH HÌNH CHUNG. 2. Kinh tế: 1. Chính trị: - Trước CTTG II, các nước châu Á hầu hết là thuộc địa của CN§Q. Đến cuối những năm 50, phần lớn các nước châu Á giành được độc lập. Nửa sau thế kỉ XX, tình hình ch©u ¸ không ổn định. Cuối những năm 80 lại diễn ra nhiÒu cuéc xung đột x¶y ra ë §«ng Nam ¸ vµ Trung §«ng. - Tăng trưởng nhanh về kinh tế như: Nhật, Hàn Quốc, Trung Quốc, Xin-ga-po , Ấn §ộ II: TRUNG QUỐC: S: 9.596.560 km vuông Dân số: 1,3 tỷ Thủ đô : Bắc kinh II: TRUNG QUỐC: - Sau thắng lợi kháng chiến chống Nhật -Thắng lợi cuộc nội chiến 1946-1949 gi÷a Đảng Cộng sản vµ Quèc d©n §¶ng => T­ëng Giíi Th¹ch bá ch¹y ra §µi Loan . - 1 – 10 - 1949 nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa ra đời do Mao Trạch Đông làm Chủ tịch. 1. Sự ra ®ời của nhà nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa. a. Hoàn cảnh ra đời: b. Ý nghĩa: SGK 2. Mười năm đầu xây dựng chế độ mới (1949-1959) 3. Đất nước thời kì biến động (1957-1978). II: TRUNG QUỐC: 1. Sự ra dời của nhà nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa. 4. Công cuộc cải cách - mở cửa ( 1979 – nay ). - Xây dựng CNXH mang màu sắc Trung Quốc. - Lấy phát triển kinh tế làm trung tâm. - Cải cách , mở cửa để hiện đại hoá đất nước. a. Đường lối thực hiện: 2. Mười năm đầu xây dựng chế độ mới (1949-1959) 3. Đất nước thời kì biến động (1957-1978). II: TRUNG QUỐC: 1.Sự ra dời của nhà nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa. Phát triển nhanh, đứng hàng thứ 7 của thế giới. - Kinh tế: - Đối ngoại: b. Thành tựu đạt được: + Mở rộng quan hệ với tất cả các nước trên thế giới + Thu hồi các vùng đất. 4.Công cuộc cải cách-mở cửa (1979-nay). a. Đường lối thực hiện: 2. Mười năm đầu xây dựng chế độ mới (1949-1959) 3. Đất nước thời kì biến động (1957-1978). II: TRUNG QUỐC: 1.Sự ra dời của nhà nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa. b. Thành tựu đạt được: 4.Công cuộc cải cách-mở cửa (1979-nay). a. Đường lối thực hiện: 2. Mười năm đầu xây dựng chế độ mới (1949-1959) 3. Đất nước thời kì biến động (1957-1978). II: TRUNG QUỐC: 1.Sự ra dời của nhà nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa. c. Ý nghĩa: - Địa vị của Trung Quốc được củng cố trên trường quốc tế. - Trong tương lai, Trung Quốc sẽ vươn lên là một nước lớn trên thế giới. 1/ Tình hình chung của Châu Á đến những năm 1950 như thế nào ? Em hãy chọn câu đúng khoanh tròn chữ cái đầu câu. Bị lệ thuộc hoàn toàn vào các nước đế quốc Chưa giành được độc lập. Hầu hết đã giành được độc lập Hầu hết đã giành được độc lập nhưng sau đó bị xâm lược trở lại. D 2/ Hãy đánh dấu chéo vào ô trống với câu trả lời đúng : TW Đảng Cộng sản Trung Quốc đề ra đường lối cải cách vào thời gian nào? X 1-1978 12-1979 12-1978 1-1979 Về nhà: -Học bài cũ theo câu hỏi SGK. -Soạn trước bài mới: BÀI 5: CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á. 1/ Tình hình chung của Đông Nam Á sau CTTG II đến nay như thế nào ? 2/ Sự ra đời và phát triển của khối ASEAN như thế nào ? TẤT CẢ CÁC EM HỌC SINH ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement