Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By lyquocviet1989
#644069

Download Giáo án Sinh học 7 - Cao Thị Bửu Thạch miễn phí

I.Mục tiêu:
-HS nắm được hình dạng, vòng đời của một số Giun dẹp kí sinh
-Thông qua các thay mặt của ngành Giun dẹp nêu đựợc các đặc điểm chung của Giun dẹp
-Rèn kĩ năng quan sát, phân tích, so sánh
-Gió dục ý thức vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường
II.Phương tiện day - học:
-GV: +Tranh hình 12.1, 12.2, 12.3
+Bảng phụ kẻ theo mẫu bảng trang 45
-HS: Kẻ bảng(tr.45) vào vở
III.Phương pháp: Quan sát, hoạt động nhóm, đặt và giải quyết vấn đề
IV.Tiến trình bài giảng:
1.Kiểm tra:
+?Cấu tạo sán lá gan thích nghi đời sống như thế nào?
+?.Trình bày vòng đời của sán lá gan?
2.Mở bài: Ngoài sán lá gan sống kí sinh ta nghiên cứu tiếp một số Giun dẹp khác
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

ng
-GV yêu cầu HS hoàn thành chú thích ở hình 16.3B và 16.3C
-GV kiểm tra: Gọi thay mặt nhóm lên chú thích
-Quan sát hình 16.2
-Đọc thông tin
-Thực hiện các bước như chú thích hình 16.2
+Một HS thao tác gỡ nhẹ nội quan
+Các HS khác đối chiếu với SGK để xác định các hệ cơ quan
-Ghi chú thích hình vẽ
V.Kiểm tra đánh giá: GV cho điểm các nhóm và nhạn xét
VI.Dặn dò: Chuẩn bị giờ sau: Nghiên cứu một số giun đốt khác và tìm hiểu đặc điểm chung của giun đốt
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tam kỳ, ngày tháng năm
Tiết 17: MỘT SỐ GIUN ĐẤT KHÁC VÀ
ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA NGÀNH GIUN ĐỐT
I.Mục tiêu:
-Chỉ ra được một số đặc điểm chung của các thay mặt ngành giun đốt
-HS nêu được đặc điểm chung của ngành giun đốt và vai trò của giun đốt
-Rèn kĩ năng so sánh, tổng hợp
-Giáo dục ý thức bảo vệ động vật
II.Phương tiện dạy -học:
-GV: Tranh một số giun đất phóng to
-HS: Kẻ bảng 1,2 vào vở
III.Phương pháp: Quan sát tìm tòi, hoạt động nhóm
IV.Tiến trình bài giảng:
1.Kiểm tra:
2.Mở bài: Giun đốt có khoảng 9.000 loài, sống ở nước mặn, nước ngọtởctong bùn, trong đất, một số sống ở cạn và kí sinh
3.Các hoạt động dạy -học:
*HĐ1: I/ Một số giun đốt thường gặp
*MT: Thông qua các thay mặt thấy được sự đa dạng của giun đốt
-GV cho HS quan sát tranh: Hình 17.1, 17.2, 17.3 và đọc chú thích ghi nhớ
-GV yêu cầu HS đọc thông tin SGK và hoàn thành bảng 1
-GV kẻ bảng 1 để HS lên sửa bài
-GV thông báo các nội dung đúng và cho HS theo dõi bang 1 chuẩn
-GV yêu cầu HS tự rút ra kết luận về sự đa dạng của giun đốt về số loài, lối sống và môi trường sống
-Cá nhân tự quan sát và đọc thông tin, ghi nhớ kiến thức
-Trao đổi nhóm, thống nhất ý kiến, hoàn thành nội dung bảng 1
+Yêu cầu nêu được:
-Lối sống của các đại diện
-Một số cấu tạo phù hợp lối sống
-Đại diện nhóm ghi kết quả từng nội dung
-Các nhóm khác bổ sung
*TK: +Giun đỏ
+Rươi
+Đỉa
+Vắt
+Róm biển
*HĐ2: II/ Đặc điểm chung của ngành giun đốt
*MT: Nêu được đặc điểm chung của ngành giun đốt
-GVcho HS quan sát lại tranh thay mặt cúa ngành
-Nghiên cứu thông tin SGK (tr.60)
-GV yêu cầu HS trao đổi nhóm hoàn thành bảng 2
-GV kẻ sẵn bảng 2 trên bảng để HS lên sửa bài
-GV cho HS tự rút ra kết luận
-Cá nhân tự quan sát lại tranh
-Đọc thông tin
-Trao đổi nhóm thống nhất câu trả lời
-Đại diện nhóm lên ghi kết quả, các nhóm khác bổ sung
*TK: +Cơ thể dài, phân đốt
+Có thể xoang ( khoang cơ thể chính thức)
+Hô hấp qua da hay mang
+Hệ tuần hoàn kín, máu màu đỏ
+Hệ tiêu hóa phân hóa
+Hệ thần kinh dang chuỗi hạch
+Di chuyển nhờ chi bên, tơ, thành cơ thẻ
*GV yêu cầu HS hoàn thành bài tập (tr.61) để thấy rõ vai trò của giun đốt
*Kết luận chung: HS đọc SGK
V.Kiểm tra đánh giá:
+?Kể tên một số giun đốt thường gặp?
+?Nêu đặc điểm chung của ngành giun đốt?
VI.Dặn dò: HS tự ôn tập, giờ sau làm bài kiểm tra một tiết
Nội dung ôn: -Đặc điểm cấu tạo của sán lá gan, giun đũa, giun đất
-Vòng đời của sán lá gan, giun đũa
-Đặc điểm chung của ngành giun giẹp, giun tròn, giun đốt
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tam kì, ngày tháng năm
CHƯƠNG IV: NGÀNH THÂN MỀM
Tiết 19: TRAI SÔNG
I.Mục tiêu:
-Giải thích được đặc điểm của trai thích nghi với đời sống ẩn mình trong bùn, cát
-Nắm được đặc điểm cấu tạo,dinh dưỡng, sinh sản của trai sông
-Rèn cho HS kĩ năng quan sát
II.Phương tiện dạy -học
-GV: +Tranh hình 18.3, 18.4
+Vật mẫu: con trai, vỏ trai
-HS: +Vật mẫu: Con trai sông, vỏ trai
III.Phương pháp: Quan sát tìm tòi,hoạt động nhóm
IV.Tiến trình bài giảng:
1.Kiểm tra:
2.Mở bài: GV giới thiệu ngàhn thân mềm có vỏ bọc ngoài, thân mềm không phân đốt.
Đại diện là con trai sông
3.Các hoạt động dạy -học:
*HĐ1: I/ Hình dạng cấu tạo:
*MT: Trình bày được đặc điểm của vỏ và cơ thể trai, giải thích các khái niệm: Áo, khoang áo
·Vỏ trai:
-GV yêu cầu HS làm việc độc lập với SGK
-GV gọi HS giới thiệu đặc điểm vỏ trai trên mẫu vật
-GV giới thiệu vòng tăng trưởng của vỏ
-GV yêu cầu các nhóm thảo luận
+?Muốn mở vỏ trai để quan sát ta phải làm thế nào?
+?Khi mài mặt ngoài vỏ trai, ta thấy có mùi khét, vì sao?
+?Trai chết thì mở vỏ, tại sao?
-GV tổ chức thảo luận giữa các nhó...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement