Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By baocaosu4love
#644068

Download Giáo án Lịch sử 7 miễn phí

A- MỤC TIÊU BÀI HỌC.
1.Kiến thức:
- Đời sống tinh thần của nhân dân ta dưới thời Trần rất phong phú, đa dạng.
- Một nền văn hoá phong phú mạng đạm bản sắc dân tộc là rạng rỡ cho nền văn hoá Đại Việt.
- Giáo dục khoa học, kĩ thuật thời Trần đạt tới trình độ cao nhiều công trình nghệ thuật tiêu biểu.
2.Tư tương:
- Bồi dưỡng ý thức dân tộc và niềm tự hào về một thời kì lịch sử có nền văn hoá riêng mang đạm bản sắc dân tộc.
3.Kĩ năng:
- Giúp học sinh nhìn nhận sự phát triển về một xã hội văn hoá qua phương pháp so sánh với thời kì trước.
- Phân tích, đánh giá, nhân xét những thành tựu văn hoá đặc sắc.
B- CHUẨN BỊ
- Tranh nảh các thành tựu văn hoá thời Trần.
- Kênh hình sgk.
C- PHƯƠNG PHÁP
- Nêu vấn đề, phát vấn .
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

............
7B:.....................
Tiết 29.
II SỰ PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ
A- MỤC TIÊU BÀI HỌC.
1.Kiến thức:
- Đời sống tinh thần của nhân dân ta dưới thời Trần rất phong phú, đa dạng.
- Một nền văn hoá phong phú mạng đạm bản sắc dân tộc là rạng rỡ cho nền văn hoá Đại Việt.
- Giáo dục khoa học, kĩ thuật thời Trần đạt tới trình độ cao nhiều công trình nghệ thuật tiêu biểu.
2.Tư tương:
- Bồi dưỡng ý thức dân tộc và niềm tự hào về một thời kì lịch sử có nền văn hoá riêng mang đạm bản sắc dân tộc.
3.Kĩ năng:
- Giúp học sinh nhìn nhận sự phát triển về một xã hội văn hoá qua phương pháp so sánh với thời kì trước.
- Phân tích, đánh giá, nhân xét những thành tựu văn hoá đặc sắc.
B- CHUẨN BỊ
- Tranh nảh các thành tựu văn hoá thời Trần.
- Kênh hình sgk.
C- PHƯƠNG PHÁP
- Nêu vấn đề, phát vấn ...
D- TIẾN TRÌNH BÀI DẠY
1.Ổn định lớp.
- KTSS: + 7A:
+ 7B:
2.Kiểm tra bài cũ:
a) Câu hỏi:
. (?) Nêu đặc điểm kinh tế thời Trần sau chiến tranh.
(?) Trình bày một vài nét về tình hình xã hội thời Trần.
b) Đáp án: Vở ghi mục 1+2
3. Bài mới
a) Giới thiệu bài:
Sau chiến tranh chống xâm lược Mông-Nguyên, nền kinh tấ thời Trần phát triển mạnh mẽ.Xã hội ngày càng phân hoá giai cấp, tầng lớp sâu sắc. cùng với nó đời sống văn hoá, đời sống tinh thần của nhân dân ta cũng ngày càng phong phú hơn.
Để thấy rõ sự phát triển văn hoá thời Trần.
Hôm nay...
b) Các hoạt động dạy – học:
Hoạt động của thầy- trò
Nội dung bài học
H Đọc SGK
G Thời Trần các tín ngưỡng cổ truyền vẫn phổ biến trong nhân dân
? Em hãy kể tên một vài tín ngưỡng cổ truyền trong nhân dân
? Đạo phật thời Trần so với thời Lý ntn?
G: Đạo phật không trở thành quốc giáo và không ảnh hưởng đến chính trị,chùa triền trở thành nơi sinh hoạt văn hoá giai đoạn này nho giáo rất phát triển
? So với đạo phật thì đạo nho có vị trí ntn?
- Nâng cao,chú ý hơn do nhu cầu xây dựng bộ máy nhà nước của g/c thống trị
- Các nhà nho giữ vị trí cao trong bộ máy nhà nước được trọng dụng...
? Em hãy nêu những tập quán sống giản dị trong nhân dân
? Trong nhân dân có những hình thức sinh hoạt văn hoá nào?
? Em có nhận xét gì về các hoạt động văn hoá thời Trần?
- Bên ngoài giản dị song bên trong chứa đựng lòng yêu nước sâu sắc,tinh thần thượng võ,đậm đà bản sắc văn hoá dân tộc
G sơ kết chuyển ý
? Văn học thời Trần có đặc điểm gì?
- Phong phú mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc
? Các tác phẩm văn học thời kì nàýo nội dung ntn?
- Tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc
? Em hãy kể tên 1 số TP mà em biết
- Hịch tướng sĩ, Phò giá về kinh, Phú sông BĐ
“Ta thường tới bữa quên ăn nửa đêm vỗ gối...”.
GV: Gọi HS đọc SGK
? Giáo dục thời Trần có đặc điểm gì?
? Quốc sử viện có nhiệm vụ gì? Ai đứng đầu?
- Cơ quan viết sử của nước ta
- Lê Văn Hưu đứng đầu
? Trong cuộc kháng chiến lần 2,3 ai là người chỉ huy các cuộc klháng chiến?
- Trần Hưng Đạo
GV: Ô là 1 nhà quân sự tài ba, đã viết "Binh thư yếu lươc"
? Em có nhận xét gì về tình hình phát triển giáo dục, khoa học, kĩ thuật, kinh tế thời Trần?
- Phát triển mạnh trên mọi lĩnh vực và có nhiều đóng góp cho nền văn hoá dân tộc. Tạo bước phát triển cao cho nền văn minh Đại Việt.
G:GT tranh, ảnh.
? Hãy kể tên các công trình kiến trúc, điêu khắc thời Trần?
? Quan sát H rồng thời thời Trần và hãy so sánh với hình rồng thời Lý.
- Tinh xảo, rõ nét hơn có sừng vảy bệ vệ, uy nghi hơn Lý
G:Sơ lược củng cố.
1.Đời sống văn hoá.
- Tín ngưỡng:
Thờ tổ tiên.
Thờ anh hùng.
Thờ người có công.
- Đạo phật, nho giáo phát triển mạnh.
- Tập quán: Nhân dân đi chân đất, quần đen, áo tứ thân, cạo trọc đầu.
- Hình thức sinh hoạt:
+ Nhân dân thích ca hát, nhảy múa.
+ Tập võ nghệ.
+ Đấu vật...
2.Văn học.
-Văn học gồm chữ Hán và chữ Nôm.
- Chứa đựng nhiều nội dung phong phú làm rạng rỡ văn hoá Đại Việt
3.Giáo dục và khoa học, kĩ thuật.
- Giáo dục:
+ Mở trường học nhiều nơi.
+ Tổ chức thi thường xuyên.
+ Lập cơ quan “Quốc sử viện”.
+ 1272 “Đại Việt sử kí” 30 quyển của Lê Văn Hưu.
- Quân sự, y học, khoa học, kĩ thuật đạt nhiều thành tựu.
4.Nghệ thuật, kiến trúc và điêu khắc.
- Tháp phổ Minh, chùa thành Tây Đô.
- Nghệ thuật chạm khắc rồng...
4. Củng cố:
(?) Nêu đặc điểm của văn học thời Trần.
5. Hướng dẫn:
- Làm đáp án trả lời các câu hỏi trong SGK
- CBB: Đọc trước bài 16 SGK
E- RÚT KINH NGHIỆM:
- Thời gian dành cho toàn bài và từng hoạt động.........................................
- Nội dung kiến thức....................................................................................
- Phương pháp giảng dạy..............................................................................
- Hình thức tổ chức lớp học..........................................................................
- Thiết bị dạy học.........................................................................................
Ngày soạn:..........................
Ngày giảng: 7A:.....................
7B:.....................
Tiết 30 Bài 16
SỰ SUY SỤP CỦA NHÀ TRẦN CUỐI THẾ KỈ XIV.
I.TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI.
A- MỤC TIÊU BÀI HỌC.
1.Kiến thức:
- Tình hình kinh tế xã hội cuối thời Trần: vua quan ăn chơi sa đoạ không quan tâm đến sản xuất, làm cho đời sống của nhân dân ngày càng cực khổ.
- Các cuộc đấu trang của nông nô, nô tì đã diễn ra rầm rộ.
2.Tư tương:
- Bồi dưỡng tình cảm yêu thương người lao động.
- Thấy trước được vai trò của quần chúng nhân dân trong lịch sử.
3.Kĩ năng:
- Phân tích, đánh giá, nhận xét về các nhân vật lịch sử.
B- CHUẨN BỊ
- Lược đồ khởi nghiã nhân dân nửa cuối XIV.
C- PHƯƠNG PHÁP
- Nêu vấn đề, phát vấn ...
D- TIẾN TRÌNH BÀI DẠY
1.Ổn định lớp.
- KTSS: + 7A:
+ 7B:
2.Kiểm tra bài cũ:
a) Câu hỏi:
. (?) Em hãy trình bày một số nét về tình hình văn hoá, giáo dục,khoa học dưới thời Trần.
b) Đáp án: Vở ghi mục 1+3
3. Bài mới
a) Giới thiệu bài:
- Sau các cuộc kháng chiến chống xâm lược Mông- Nguyên. tình hình kinh tế, xã hội thời Trần đạt nhiều thành tựu rực rỡ đóng góp cho sự phát triển đất nước. Đến cuối XIV nhà Trần sa sút nghiêm trọng tạo ra tiền đề cho một triều đại mới thay thế, tình hình đó diễn ra như thế nào.
Hôm nay...
b) Các hoạt động dạy – học:
Hoạt động của thầy- trò
Nội dung bài học
GV giảng: Đầu thế kỉ XIV xã hội ổn định; kinh tế phát triển trở lại. Cuối XIV vương hầu quý tộc tìm cách gia tăng tài sản riêng...bóc lột nhân dân, ăn chơi sa đoạ không chăm lo đến sản xuất và đời sống nhân dân.
? Hậu quả của những việc làm trên của vua quan nhà Trần cuối TK XI?
? Tại sao lại có tình trạng đó?
- Mất mùa, đói kém, nhân dân bán ruộng đất vợ con biến thành nô tì.
G:Trần Dụ Tông ham chơi bời rượu chè, bắt dân xây cung điện, đào hồ, đắp núi, trở nước biển vào hồ nuôi thuỷ sản, gọi nhà giàu vào cung đánh bạc, mở tiệc thi uống rượu (có thưởng).
? Em hình dung ra cảnh nhà Trần lúc đó như thế nào?
->Triều đình rối nát, loạn lạc, kết bè đảng.
GV đọc câu thơ của Nguyễn Thị Khánh:
"Ruộng lúa ngàn dặm đỏ như cháy
Đồng quê than vãn trông vào đâu.
Lưới chài quan lại còn vơ ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement