Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By nguyen.bbi98
#643989

Download Vật lý Lớp 6 - Bài 9: Lực đàn hồi miễn phí

Hoạt động 1:
 Click chuột vào nút khởi đầu, đọc chiều dài của lò xo L1 = ?
 Click chuột vào nút treo vật , đọc chiều dài của lò xo L2 = ?
Nhận xét kết quả.
Hoạt động 2:
 Click chuột vào nút khởi đầu, đọc chiều dài của lò xo L0 = ?
 Click chuột vào nút treo vật , đọc chiều dài của lò xo L = ?
++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

Bµi 9: Lùc ®µn håi 1
MônVật lý Lớp 6
Bài 9: Lực đàn hồi
I. YÊU CẦU TRỌNG TÂM:
 Kiến thức: + Khái niệm lực đàn hồi - do vật đàn hồi gây ra khi biến
dạng.
+ Độ biến dạng càng nhiều thì lực đàn hồi càng lớn.
 Kỹ năng: Nhận biết lực đàn hồi, tìm đợc vật gây ra biến dạng đàn hồi.
II. CƠ SỞ VẬT CHẤT.
 4 máy PC và File Lucdanhoi.gsp
 6 bộ thí nghiệm :mỗi bộ gồm có: 1 giá đỡ, 1 lò xo có 2 móc, 1 hộp quả
nặng có móc, 1 thớc đo có chia đến mm
III. TỔ CHỨC LỚP:
Nhóm Công việc Công cụ
Nhóm 1(15
HS)
Làm thí nghiệm 3 bộ thí nghiệm
Nhóm 2(15
HS)
Làm thí nghiệm 3 bộ thí nghiệm
Nhóm 3(12
HS)
Máy tính 4 máy PC
IV. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY:
CÁC HOẠT ĐỘNG THỜ
I
GIA
N
CÔNG VIỆC
GIÁO VIÊN HỌC SINH
2'  Ổn định lớp  Kiểm tra sĩ số, vị trí  ổn định vị trí nhóm
Bµi 9: Lùc ®µn håi 2
các nhóm.
20'
 Làm thí
nghiệm
 Nêu yêu cầu
 Hướng dẫn cách đọc
thực hiện với từng
nhóm
 Phát tài liệu, theo dõi
giả quyết các vớng mắc
của học sinh.
 Lắng nghe
 Đọc tài liệu
 Thực hiện công việc
hướng dẫn.
 Chuẩn bị báo cáo
12'
 Thảo luận  Gọi thay mặt từng
nhóm báo cáo kết quả.
Chiếu kết quả của học
sinh.
 Hướng dẫn các nhóm
bổ sung, đánh giá
 Báo cáo kết quả
 Các nhóm bổ sung,
đánh giá
5'
 Nhận xét về
kiến thức
 Đưa ra hai nhận xét
từ kết quả của học sinh.
 Ghi nhận xét:
 Lực đàn hồi là gì?
*Lực đàn hồi là lực do
vật đàn hồi bị biến dạng
sinh ra.
- Lực đàn hồi liên quan
gì với sự biến dạng
* Độ biến dạng càng
nhiều thì lực đàn hồi
càng lớn.
4'
 Làm bài trắc
nghiệm
 Phát phiếu kiểm tra  Học sinh làm bài tập
2'
Đánh giá, dặn dò  Đánh giá kết quả
từng nhóm
 Ghi chép
Bµi 9: Lùc ®µn håi 3
NHÓM 1
1. Nhiệm vụ:
Làm thí nghiệm theo hướng dẫn.
2. Công cụ, tài liệu:
3 bộ thí nghiệm
3. Các hoạt động:
HOẠT ĐỘNG THỜI GIAN
Hoạt động 1 3'
Hoạt động 2 12'
Hoạt động 1:
 Đo chiều dài lò xo lúc ban đầu (L1=?)
 Ép lò xo, buông ra rồi đo lại chiều dài của lò xo(L2=?)
 Nhận xét kết quả
Hoạt động 2:
 Treo lò xo xoắn dài ở tư thế thẳng rồi tiến hành các phép đo:
 Đo chiều dài lo xo cha kéo dãn nó  L0
 Móc 1 quả nặng 50g vào đầu dới của lò xo đo chiều dài của lò xo lúc
đó L
 Tăng số quả nặng rồi đo chiêu dài lò xo lúc đó. Ghi kết quả vào ô tương
ứng của bảng.
Số quả nặng 50
g móc vào lò xo
Tổng trọng
lượng của các
quả nặng
Chiều dài của lò
xo
Độ biến dạng
của lò xo
0 0(N) L0 = .....(cm) 0
1 quả nặng .....(N) L = ......(cm) L - L0 =
......(cm)
Bµi 9: Lùc ®µn håi 4
2 quả nặng .....(N) L = ......(cm) L - L0 =
......(cm)
3 quả nặng .....(N) L = ......(cm) L - L0 =
......(cm)
Bµi 9: Lùc ®µn håi 5
NHÓM 2
1.Nhiệm vụ:
 Làm các thao tác trên máy tính theo hướng dẫn trên.
2. Công cụ, tài liệu:
 4 máy PC vào file LưcDanHoi.gsp
3.Các hoạt động:
HOẠT ĐỘNG THỜI GIAN
Hoạt động 1 5'
Hoạt động 2 10'
Hoạt động 1:
 Click chuột vào nút khởi đầu, đọc chiều dài của lò xo  L1 = ?
 Click chuột vào nút treo vật , đọc chiều dài của lò xo  L2 = ?
 Nhận xét kết quả.
Hoạt động 2:
 Click chuột vào nút khởi đầu, đọc chiều dài của lò xo  L0 = ?
 Click chuột vào nút treo vật , đọc chiều dài của lò xo  L = ?
 Lần lượt thay đổi gì của khối lượng và ghi ra các giá trị điền vào bảng
dưới:
Khối lượng của
quả nặng treo
vào lò xo
Trọng lượng của
các quả nặng
Chiều dài của lò
xo
Độ biến dạng
của lò xo
0 0(N) L0 = .....(cm) 0
50 (g) .....(N) L = ......(cm) L - L0 =
......(cm)
Bµi 9: Lùc ®µn håi 6
100 (g) .....(N) L = ......(cm) L - L0 =
......(cm)
200 (g) .....(N) L = ......(cm) L - L0 =
......(cm)
Bµi 9: Lùc ®µn håi 7
NHÓM 3
1)Nhiệm vụ:
 Làm thí nghiệm.
2)Công cụ, tài liệu:
 3 bộ thí nghiệm.
3) Các hoạt động:
HOẠT ĐỘNG THỜI GIAN
Hoạt động 1 3'
Hoạt động 2 12'
Hoạt động1:
 Treo lò xo xoắn dài ở tư thế thẳng rồi tiến hành các phép đo.
 Đo chỉều dài lò xo chia kéo dãn nó  L1= ?
 Kéo lò xo, buông ra rồi đo lại chiều dài của lò xo  L2=?
 Nhận xét kết quả.
Hoạt động 2:
 Treo lò xo xoắn dài ở tư thế thẳng rồi tiến hành các phép đo.
 Đo chiều dài lò xo chưa kéo dãn nó  L0= ?
 Móc một quả nặng 50g vào đầu dưới của lò xo, đo chiều dài của lò xo lúc
đó  L = ?
 Lần lượt thay quả nặng đó bằng các quả nặng 100g, 200g rồi đo chiều dài
lò xo.
Ghi kết quả vào bảng.
Khối lượng của
quả nặng treo
vào lò xo
Trọng lượng của
các quả nặng
Chiều dài của lò
xo
Độ biến dạng
của lò xo
0 0(N) L0 = .....(cm) 0
50 (g) .....(N) L = ......(cm) L - L0 =
Bµi 9: Lùc ®µn håi 8
......(cm)
100 (g) .....(N) L = ......(cm) L - L0 =
......(cm)
200 (g) .....(N) L = ......(cm) L - L0 =
......(cm)
Bµi 9: Lùc ®µn håi 9
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.
Câu 1: Lực nào dưới đây là lực đàn hồi?
a) Trọng lực của một quả nặng .
b) Lực hút của một nam châm tác dụng lên một miếng sắt.
c) Lực đẩy của lò xo dưới yên xe đạp.
d) Lực kết dính giữa một tờ giấy dán trên bảng với mặt bảng.
Câu 2: Hãy đánh dấu x vào ô ứng với vật có tính chất đàn hồi:
a) Một cục đất sét
b) Một quả bóng cao su.
c) Một quả bóng bàn.
d) Một hòn đá
e) Một chiếc lưỡi cưa.
f) Một đoạn dây đồng nhỏ.
TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ
Điểm
Nội dung 0 1 2
Trình bày Không biết trình bày.
Trình bày chưa rõ
ràng
Trình bày đúng kết
quả , rõ ràng
Kiến thức
Không nắm vững
kiến thức.
Làm bài chưa hoàn
chỉnh hay chưa
chính xác
Làm đúng, đủ yêu
cầu của bài
Kỹ năng
Không phân tích
được.
Phân tích chưa rõ
ràng.
Phân tich rõ ràng,
chính xác.
Bµi 9: Lùc ®µn håi 10
...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement