Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By nguyentran_anhvu
#643988 Download Vật lý Lớp 7 - Bài 10: Nguồn âm

Yêu cầu
- Cho học sinh mở máy tính
- Cho học sinh nghe được 1 âm thanh có hiển thị trên màn hình (loa,
đàn,.).
Yêu cầu học sinh nhận xét xem âm phát ra từ đâu? Khái niệm nguồn
âm
Tìm 1 số nguồn âm trong thực tế.

Tóm tắt nội dung: Bµi 10: Nguån ©m 1
Môn: Vật lý Lớp:7
Bài 10: Nguồn âm
I. YÊU CẦU TRỌNG TÂM:
 Nắm được đặc điểm, nguồn gốc của âm.
 Nhận biết được nguồn âm thường gặp
II. CƠ SỞ VẬT CHẤT.
 Dây chun, âm thoa, trống, lọ, lá chuối.
III. TỔ CHỨC LỚP:
Nhóm Công việc Công cụ
1 Thực hành Dây chun, âm thoa, trống, lọ,
lá chuối.
2 Làm trên máy Giấy A4, Máy tính
IV. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY:
CÁC HOẠT ĐỘNG THỜI
GIAN
CÔNG VIỆC
GIÁO VIÊN HỌC SINH
3’  Ổn định lớp  Chia nhóm hoạt
động
 Tập hợp nhóm
3’
 Kiểm tra bài

 Đưa câu hỏi kiểm
tra
 Chú ý nghe và trả
lời câu hỏi
16’
 Hoạt động
1,2,3
 Quan sát học sinh
làm thí nghiệm
 Làm thí nghiệm rút
ra nhận xét
15’
Làm thí nghiệm,
thảo luận
 Cử thay mặt trình
bày, quan sát và chính
xác lại kiến thức
 Cử thay mặt trả lời
3’  Vận dụng
 Kết luận
 Giáo viên đưa ra kết
luận
 Học sinh ghi
5’  Kết thúc  Đưa bài  Kết thúc
Bµi 10: Nguån ©m 2
NHÓM 1: THỰC HÀNH
1. Nhiệm vụ:
 Học sinh nắm được nguồn gốc của âm.
2. Công cụ, tài liệu:
 Dây chun, trống, âm thoa, tờ giấy, lá chuối
3. Các hoạt động:
HOẠT ĐỘNG THỜI GIAN
Hoạt động 1 5’
Hoạt động 2 5’
Hoạt động 3 6’
1. Hoạt động 1:
- Cử 1 người trong nhóm gõ vào 1 số vật, các bạn trong nhóm lắng nghe
rút ra nhận xét xem âm được phát ra từ đâu.
- Khái niệm nguồn âm
2. Hoạt động 2:
- Yêu cầu các nhóm làm thí nghiệm
+ 1 bạn kéo căng sợi dây cao su
+ 1 bạn dùng ngón tay bật
- Quan sát, rút ra nhận xét.
+ Có âm phát ra? Sợi dây?
- Cho học sinh gõ trống, tìm bộ phận phát âm
+ Quan sát bộ phận phát âm rút ra nhận xét, kiểm tra nhận xét đó như
thế nào? Yêu cầu học sinh kiểm tra.
+Cho học sinh gõ âm thoa, quan sát, lắng nghe và rút ra nhận xét,
kiểm tra nhận xét của mình. Rút ra kết luận.
Giáo viên Hướng dẫn cách học sinh khi các vật rung động  vật đang dao động
 Kết luận chung?
3. Hoạt động 3:
Vận dụng: Cho mỗi nhóm làm 1 thí nghiệm ứng dụng
Bµi 10: Nguån ©m 3
1) Thổi vào miệng lọ
2) Làm kèn lá chuối
Bµi 10: Nguån ©m 4
NHÓM 2: MÁY TÍNH
1. Nhiệm vụ:
 Nắm được nguồn gốc của âm.
2. Công cụ, tài liệu:
 GiấyA4, máy tính.
3. Các hoạt động:
HOẠT ĐỘNG THỜI GIAN
Hoạt động 1 5’
Hoạt động 2 7’
Hoạt động 3 3’
1. Hoạt động 1:
- Cho học sinh mở máy tính
- Cho học sinh nghe được 1 âm thanh có hiển thị trên màn hình (loa,
đàn,...).
 Yêu cầu học sinh nhận xét xem âm phát ra từ đâu?  Khái niệm nguồn
âm
Tìm 1 số nguồn âm trong thực tế.
2. Hoạt động 2:
- Cho học sinh lặp lại các thí nghiệm trên, yêu cầu học sinh vừa lắng nghe
vừa quan sát nguồn âm  rút ra nhận xét.
+ Bộ phận nào phát âm?
+ Khi phát âm, tất cả nguồn âm có đặc điểm gì?
 Đưa ra khái niệm vật dao động
3. Hoạt động 3: Vận dụng
Bộ phận nào dao động khi thổi sáo, đánh đàn?
Bµi 10: Nguån ©m 5
Bµi 10: Nguån ©m 6
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.
1) Bài tập 1: Chọn phương án đúng
 Âm thanh tạo ra nhờ.......
A. nhiệt
B. điện
C. ánh sáng
D. dao động
2) Bài tập 2: Dùng từ thích hợp điền vào chỗ trống
 Bộ phận dao động phát ra âm trong nhạc cụ . . . . . . . . . .là . . . . . . . . . . .
. . . .
 Vật dao động là . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Vật dao động phát ra âm trong kèn lá là . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . .
 Khi phát ra âm các vật đều . . . . . . . . . . . .. hay . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . .
TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ
1. Nhóm làm việc trên máy
Điểm
Nội dung
0 1 2
Trình bày
Không trình bày
được
Trình bày được
nhưng chưa rõ ràng
Trình bày chính
xác, đầy đủ
Kiến thức
Không rút ra được
kết luận.
Rút ra được kết
luận nhưng có một
số nhận xét chưa
chính xác.
Nhận xét chính xác
và rút ra được kết
luận đúng
2. Nhóm làm thí nghiệm
Điểm
Nội dung
0 1 2
Bµi 10: Nguån ©m 7
Trình bày
Không trình bày
được
Trình bày được
nhưng chưa rõ ràng
Trình bày chính
xác, đầy đủ
Kiến thức
Không rút ra được
kết luận.
Rút ra được kết
luận nhưng có một
số nhận xét chưa
chính xác.
Nhận xét chính xác
và rút ra được kết
luận đúng
...

Link download:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online