Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By nguyentran_anhvu
#643988 Download Vật lý Lớp 7 - Bài 10: Nguồn âm

Yêu cầu
- Cho học sinh mở máy tính
- Cho học sinh nghe được 1 âm thanh có hiển thị trên màn hình (loa,
đàn,.).
Yêu cầu học sinh nhận xét xem âm phát ra từ đâu? Khái niệm nguồn
âm
Tìm 1 số nguồn âm trong thực tế.

Tóm tắt nội dung: Bµi 10: Nguån ©m 1
Môn: Vật lý Lớp:7
Bài 10: Nguồn âm
I. YÊU CẦU TRỌNG TÂM:
 Nắm được đặc điểm, nguồn gốc của âm.
 Nhận biết được nguồn âm thường gặp
II. CƠ SỞ VẬT CHẤT.
 Dây chun, âm thoa, trống, lọ, lá chuối.
III. TỔ CHỨC LỚP:
Nhóm Công việc Công cụ
1 Thực hành Dây chun, âm thoa, trống, lọ,
lá chuối.
2 Làm trên máy Giấy A4, Máy tính
IV. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY:
CÁC HOẠT ĐỘNG THỜI
GIAN
CÔNG VIỆC
GIÁO VIÊN HỌC SINH
3’  Ổn định lớp  Chia nhóm hoạt
động
 Tập hợp nhóm
3’
 Kiểm tra bài

 Đưa câu hỏi kiểm
tra
 Chú ý nghe và trả
lời câu hỏi
16’
 Hoạt động
1,2,3
 Quan sát học sinh
làm thí nghiệm
 Làm thí nghiệm rút
ra nhận xét
15’
Làm thí nghiệm,
thảo luận
 Cử thay mặt trình
bày, quan sát và chính
xác lại kiến thức
 Cử thay mặt trả lời
3’  Vận dụng
 Kết luận
 Giáo viên đưa ra kết
luận
 Học sinh ghi
5’  Kết thúc  Đưa bài  Kết thúc
Bµi 10: Nguån ©m 2
NHÓM 1: THỰC HÀNH
1. Nhiệm vụ:
 Học sinh nắm được nguồn gốc của âm.
2. Công cụ, tài liệu:
 Dây chun, trống, âm thoa, tờ giấy, lá chuối
3. Các hoạt động:
HOẠT ĐỘNG THỜI GIAN
Hoạt động 1 5’
Hoạt động 2 5’
Hoạt động 3 6’
1. Hoạt động 1:
- Cử 1 người trong nhóm gõ vào 1 số vật, các bạn trong nhóm lắng nghe
rút ra nhận xét xem âm được phát ra từ đâu.
- Khái niệm nguồn âm
2. Hoạt động 2:
- Yêu cầu các nhóm làm thí nghiệm
+ 1 bạn kéo căng sợi dây cao su
+ 1 bạn dùng ngón tay bật
- Quan sát, rút ra nhận xét.
+ Có âm phát ra? Sợi dây?
- Cho học sinh gõ trống, tìm bộ phận phát âm
+ Quan sát bộ phận phát âm rút ra nhận xét, kiểm tra nhận xét đó như
thế nào? Yêu cầu học sinh kiểm tra.
+Cho học sinh gõ âm thoa, quan sát, lắng nghe và rút ra nhận xét,
kiểm tra nhận xét của mình. Rút ra kết luận.
Giáo viên Hướng dẫn cách học sinh khi các vật rung động  vật đang dao động
 Kết luận chung?
3. Hoạt động 3:
Vận dụng: Cho mỗi nhóm làm 1 thí nghiệm ứng dụng
Bµi 10: Nguån ©m 3
1) Thổi vào miệng lọ
2) Làm kèn lá chuối
Bµi 10: Nguån ©m 4
NHÓM 2: MÁY TÍNH
1. Nhiệm vụ:
 Nắm được nguồn gốc của âm.
2. Công cụ, tài liệu:
 GiấyA4, máy tính.
3. Các hoạt động:
HOẠT ĐỘNG THỜI GIAN
Hoạt động 1 5’
Hoạt động 2 7’
Hoạt động 3 3’
1. Hoạt động 1:
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Link download:
Mã: Chọn tất cảhttp://cloud.liketly.com/qfVmj4tfvL4V9ki
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement