Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Baran
#643361

Download Bài giảng Hình học 7 - Tiết 8: Tiên đề Ơclit về đường thẳng song song miễn phí

Bài 33: Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau.
Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì:
a, Hai góc so le trong bằng nhau.
b, Hai góc đồng vị bằng nhau.
c, Hai góc trong cùng phía bù nhau.++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

TIẾT 8: Tiên đề Ơclit về đường thẳng song song §5. TIÊN ĐỀ ƠCLIT VỀ ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG 1. Tiên đề Ơclit. Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó. Hình 21: Điểm M nằm ngoài đường thẳng a. Đường thẳng b đi qua M và song song với a là duy nhất 2. Tính chất của hai đường thẳng song song. Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì: a) Hai góc so le trong bằng nhau. b) Hai góc đồng vị bằng nhau. c) Hai góc trong cùng phía bù nhau. §5. TIÊN ĐỀ ƠCLIT VỀ ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG 3. Luyện tập củng cố. BÀI TẬP §5. TIÊN ĐỀ ƠCLIT VỀ ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG 3. Luyện tập củng cố. Bài 33: Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau: a) Hai góc so le trong b) Hai góc đồng vị c) Hai góc trong cùng phía Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì: ................... .................. ................. bằng nhau bằng nhau bù nhau §5. TIÊN ĐỀ ƠCLIT VỀ ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG 3. Luyện tập củng cố. Bài 34 (Trang 94 - SGK) Giải §5. TIÊN ĐỀ ƠCLIT VỀ ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG Hướng dẫn về nhà - Học thuộc tiên đề Ơclit và tính chất hai đường thẳng song song - Làm bài tập 31, 35 (trang 94 SGK) Bài 27, 28, 29, 30 (SBT trang 78, 79)0 ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement