Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Onlyu_tk
#643350

Download Bài giảng Công nghệ 7 - Bài 12: Sâu, bệnh hại cây trồng miễn phí

Nêu những điểm giống nhau và khác nhau giữa biến thái hoàn toàn và không hoàn toàn.
* Giống nhau:
Cả biến thái hoàn toàn và không hoàn toàn đều có giai đoạn trứng, sau non, sâu trưởng thành.
* Khác nhau:
+ Biến thái hoàn toàn:
- Vòng đời trải qua 4 giai đoạn.
- Có giai đoạn nhộng.
+ Biến thái không hoàn toàn:
- Vòng đời trải qua 3 giai đoạn.
- Không có giai đoạn nhộng tầm.++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

Câu hỏi Sản xuất giống cây trồng bằng hạt được tiến hành theo trình tự nào? Đáp án: Năm thứ 1: Gieo hạt giống đã phụ tráng và chọn các cây có đặc tính tốt. Năm thứ 2: Hạt của mỗi cây tốt gieo thành từng dòng. Lấy hạt của những dòng tốt nhất hợp lại thành giống siêu nguyên chủng Năm thứ 3: Từ giống siêu nguyên chủng nhân thành giống nguyên chủng Năm thứ 4: Từ giống nguyên chủng nhân thành giống sản xuất đại trà. I. TÁC HẠI CỦA SÂU, BỆNH Sâu, bệnh phá hại cây trồng Thán thư ( dưa) Sâu đục trái trên quả khổ qua Sâu ăn lá trên rau Xoắn lá trên cà chua II. KHÁI NIỆM VỀ CÔN TRÙNG VÀ BỆNH CÂY 1/ KHÁI NIỆM VỀ CÔN TRÙNG Đầu Ngực Bụng HÌNH 1 HÌNH 2 Thảo luận (3 phút): Nêu những điểm giống nhau và khác nhau giữa biến thái hoàn toàn và không hoàn toàn. BIẾN THÁI HOÀN TOÀN BIẾN THÁI KHÔNG HOÀN TOÀN * GIỐNG NHAU Cả biến thái hoàn toàn và không hoàn toàn đều có giai đoạn trứng; sâu non; sâu trưởng thành. * KHÁC NHAU Biến thái hoàn toàn Biến thái không hoàn toàn - Vòng đời trãi qua 04 giai đoạn - Vòng đời trãi qua 03 giai đoạn - Có giai đoạn nhộng - Không có giai đoạn nhộng BIẾN THÁI HOÀN TOÀN BIẾN THÁI KHÔNG HOÀN TOÀN 2/ KHÁI NIỆM VỀ BỆNH CÂY Cành gẫy Lá thủng Lá, quả biến dạng Lá, quả biến màu Thân, củ thối Thân, cành sần sùi 3/ MỘT SỐ DẤU HIỆU KHI CÂY TRỒNG BỊ SÂU, BỆNH PHÁ HẠI Hình 20; Những dấu hiệu cây bị hại Quả bị chảy nhựa 1/Ảnh hưởng của sâu, bệnh đối với đời sống cây trồng là: a.Không ảnh hưởng nhiều đến đời sống cây trồng b. Làm giảm năng suất cây trồng c. Làm cho cây trồng sinh trưởng và phát triển kém, năng suất và chất lượng nông sản giảm. d. Làm giảm chất lượng nông sản Em hãy chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu sau: 2/ Quan sát hình cho biết đâu là biểu hiệu của sâu phá hại cây trồng? a. Hình 1,2,3 b. Hình 1,2 c. Hình 1,2,3,4 d. Hình 2,3,4 CHÚC SỨC KHỎE QÚY THẦY CÔ VÀ CÁC EM ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement