Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By bedthnglam
#643337

Download Giáo án Lịch sử 7 - Nguyễn Thị Hừng (Học kỳ 1) miễn phí

I/Mục tiêu bài học:
1/ Kiến thức :
+ Biết miêu tả, hiểu được tác dụng của phòng tuyến trên sông Như Nguyệt.
+ Ghi nhớ những nét chính về cuộc tấn công xâm lược nước ta của quân Tống và cuộc kháng chiến chống Tống của quân dân nhà Lý.
2/ Tư tưởng :
+ Hiểu được công lao của Lý Thường Kiệt trong cuộc kháng chiến chống Tống.
3/ Kĩ năng :
+ Sử dụng lược đồ để tường thuật cuộc tấn công xâm lược nước ta của quân Tống và cuộc kháng chiến chống Tống của quân dân nhà Lý.
II/ Phương tiện dạy học:
+ Lược đồ cuộc kháng chiến chống Tống năm 1076- 1077.
II/ Tiến trình dạy học
1/ Ổn định
2/ Bài cũ: + Trình bày âm mưu xâm lược Đại Việt của nhà Tống ?
+ Trước âm mưu xâm lược của quân Tống triều Lý đã làm gì ?
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:


+ Ruộng đất chia cho nông dân cày cấy, nộp thuế, đi lính, lao dịch cho nhà vua.
+ Khai khẩn đất hoang
+ Đào vét kênh mương
- Ổn định và phát triển, nhiều năm được mùa.
- Nghề trồng dâu nuôi tằm cũng được khuyến khích
*Thủ công nghiệp :
+ Lập nhiều xưởng mới: đúc tiền, chế tạo vũ khĩ, may áo mũ, xd cung điện…
+ Nghề cổ truyền ptriển như dệt lụa, làm gốm
*Thương nghiệp :
+ Nhiều trung tâm buôn bán, chợ … hình thành
+ Nhân dân 2 nước V- T thường qua lại trao đổi hàng hóa ở vùng biên giới.
Hoạt động 2: 2/ Đời sống xã hội và văn hóa.
Mục tiêu: - Trình bày được các tầng lớp trong xã hội, đời sống văn hóa của cư dân trong thời kì này.
-Vẽ sơ đồ tổ chức xã hội thời Ngô- Đinh và Tiền Lê.
HS đọc phần 2
Hỏi : Trong xhội có những tầng lớp nào ?
TL : Có 3 tầng lớp : thống trị, bị trị và nô tì
Hỏi : Tầng lớp thống trị và bị trị gồm những ai ?
TL : + Thống trị : Vua, các quan văn quan võ và một số nhà sư
+ Bị trị : Nông dân thợ thủ công, người buôn bán và địa chủ nô tỳ
GV hướng dẫn hs: Vẽ sơ đồ tổ chức xã hội thời Ngô- Đinh và Tiền Lê.
Hỏi : Trình bày 1 số nét tiêu biểu về vă hóa?
Hỏi : Vì sao các nhà sư thời kì này lại được trọng dụng ?
TL :Do đạo phật được truyền bá rộng rãi, các nhà sư có có học, giỏi chử Hán - nhà sư trực tiếp dạy học, làm cố vấn trong ngoại giao … - rất được trọng dụng
Hỏi : Đời sống sinh hoạt của người dân diễn ra như thế nào ?
TL: Rất bình dị, nhiều loại hình văn háo dân gian như ca hát nhảy múa, đua thuyền…. diễn ra trong các lễ hội
a/ Xã hội
Vua
Quan
văn
Quan

Nhà

Nông
dân
Thợ
thủ
công
Thương
nhân
Địa
chủ
Nô tỳ
b/ Văn hoá :
+ Giáo dục chưa ptriển
+ Nho học chưa tạo được ảnh hưởng
+ Đạo phật được truyền bá rộng rãi, chùa chiền được xây dựng nhiều, nhà sư được coi trọng
+ Các loại hình văn hoá dân gian khá ptriển
4/ Củng cố :
+ Nguyên nhân nào làm cho nền ktế thời Đinh - Tiền Lê ptriển
+ Đời sống xhội và vhoá nước Đại Cồ Việt có những chuyển biến gì ?
5/ Dặn dò :Học thuộc bài cũ và soạn bài mới trước khi đến lớp
6/ Rút kinh nghiệm:
Tuần 7
Tiết 14
BÀI 10: NHÀ LÝ ĐẨY MẠNH CÔNG CUỘC XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC
NS: 30/9/2011
NG: 1/10/2011
I/Mục tiêu bài học:
1/ Kiến thức :
+ Trình bày sơ lược bối cảnh ra đời nhà Lý; việc dời đô ra Thăng Long: nguyên nhân, ý nghĩa.
+ Tổ chức bộ máy nhà nước; tổ chức quân đội; bộ luật đầu tiên của nước ta; chính sách đối nội, đối ngoại của nhà Lý.
2/ Tư tưởng : Giáo dục các em lòng tự hào và tinh thần yêu nước, yêu nhân dân
3/ Kĩ năng : Phân tích và nêu ý nghĩa các chính sách xây dựng và bảo vệ đất nưứoc của nhà Lý
II/ Phương tiện dạy học:
+ Sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước còn trống
II/ Tiến trình dạy học
1/ Ổn định
2/ Bài cũ: + Nêu những nét ptriển của nền ktế tự chủ dưới thời nhà Đinh - Tiền Lê
+Vẽ sơ đồ tổ chức xã hội thời Ngô- Đinh và Tiền Lê. Tại sao thời Đinh - Tiền Lê các nhà sư được trọng dụng
3/ Bài mới :
Hoạt động 1: 1/ Sự thành lập nhà Lý
Mục tiêu: Trình bày sơ lược bối cảh ra đời nhà Lý, việc dời đô ra Thăng Long và tổ chức bộ máy nà nước thời Lý.
Hoạt động dạy học
Ghi bảng
Giảng : Năm 1005, Lê Hoàn mất, Lê Long Đĩnh nối ngôi. Vua Lê Long Đĩnh mắc bệnh trĩ không thể ngồi được phải nằm để coi chầu gọi là Lê Ngoạ Triều. Long Đĩnh là ông vua rất tàn bạo, nhân dân ai cũng căm ghét
Hỏi : Khi Lê Long Đĩnh chết, quan lại trong triều tôn ai làm vua ?
HS đọc phần in nghiêng về Lý Công Uẩn
Hỏi : Tại sao Lý Công Uẩn được tôn lên làm vua ?
Giảng : Năm 1010, Lý Công Uẩn quyết định dời kinh đô Hoa Lư về Đại La và đổi Đại La thành Thăng Long
HS đọc phần in nghiêng
Hỏi : tại sao Lý Công Uẩn quyết định dời đô về Đại La và đổi tên thành Thăng Long ?việc dời đô này nói lên ước nguyện gì của ông ta ?
GV ch hs tìm hiểu kinh thành Thăng Long
Giảng : Năm 1054, nhà Lý đổi tên nước là Đại Việt, xây dựng và cũng cố chính quyền từ Trung ương đến địa phương
HS đọc SGK
Treo khung sơ đồ tổ chức hành chính của nhà Lý
Hỏi : Ai là người đứng đầu nhà nước ?Quyền hành của vua như thế nào ? Có ai giúp vua lo việc nước?
Hỏi : Nhận xét về tổ chức bộ máy nhà nước thời Lý?
a) Bối cảnh ra đời nhà Lý:
+ Năm 1005, Lê Hoàn mất, Lê Long Đĩnh nối ngôi và năm 1009 thì qua đời.
+ Triều thần chán ghét nhà Lê đã tôn Lý Công Uẩn lên ngôi vua. Nhà Lý thành lập.
+ Năm 1010, Lý Công Uẩn dời đô về Đại La đổi tên là Thăng Long
b) Tổ chức bộ máy nhà nước:
Năm 1054, nhà Lý đổi tên nước là Đại Việt và tiến hành xây dựng chính quyền
Sơ đồ tổ chức chính quyền nhà Lý
Vua
Đại thần
Quan
văn, võ
24 lộ
Phủ
Huyện
Hương và xã
Hoạt động 2: 2/ Luật pháp, quân đội và chính sách đối nội, đối ngoại.
Mục tiêu: Biết được những nét chính về luật pháp, quân đội và chính sách đối nội, đối ngoại thời Lý.
Hỏi : Thời Lý nước ta có bộ luật nào? Nội dung chủ yếu?
Hỏi : Quân đội nhà Lý gồm mấy bộ phận? mấy binh chủng?
Hỏi : Vũ khí được dùng?
Hỏi : Nhận xét gì về tổ chức quân đội nhà Lý ?
TL: Tổ chức quy củ chặc chẽ
Hỏi : Nêu những chính sách đối nội của nhà Lý?
Hỏi : trình bày các chính sách đối ngoại của nhà Lý đối?
Hỏi : Nhận xét gì về các chủ trương của nhà Lý ?
TL: Các chủ trương chính sách của nhà Lý vừa mềm dẻo vừa kiên quyết
a) Luật pháp:
- Năm 1042, nhà Lý ban hành bộ luật “Hình thư”
- Nội dung: (sgk)
b) Quân đội:
- Quân đội thời Lý bao gồm quân bộ và quân thủy.
- Vũ khí có giáo mác, dao, kiếm, cung, nỏ, máy bắn đá…
- Trong quân còn chia làm 2 loại: cấm quân và quân địa phương.
c) Chính sách đối nội, đối ngoại:
- Củng cố khối đoàn kết dân tộc.
- Đặt quan hệ ngoại giao bình thường với Tống và Cham- pa.
- Kiên quyết bảo toàn lãnh thổ.
4/ Củng cố :
+ Yêu cầu HS điền vào chổ trống trong sơ đồ tổ chức bộ máy hành chính nhà Lý
+ Nhà Lý đã làm gì để củng cố quốc gia thống nhất ?
+ Công lao của Lý Công Uẩn ?
5/ Dặn dò :Học thuộc bài cũ và soạn bài mới trước khi đến lớp
6/ Rút kinh nghiệm:
Tuần 8
Tiết 15
BÀI 11: CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC TÔNG (1075- 1077)
I- GIAI ĐOẠN THỨ NHẤT (1075)
NS: 5/10/2011
NG: 8/10/2011
I/Mục tiêu bài học:
1/ Kiến thức :
+ Biết được âm mưu xâm lược của nhà Tống.
+ Hiểu được nhà Lý đã chuẩn bị kháng chiến ra sao.
2/ Tư tưởng :
+ Giáo dục cho HS lòng tự hào dân tộc và biết ơn người anh hùng dân tộc Lý Thường Kiệt
3/ Kĩ năng :
+ Sử dụng lược đồ để tường thuật cuộc tiến vào đất Tống do Lý Thường Kiệt chỉ huy
II/ Phương tiện dạy học:
+ Lược đồ cuộc kháng chiến chống Tống năm 1075.
II/ Tiến trình dạy học
1/ Ổn định
2/ Bài cũ: + Nhà Lý được thành lập như thế nào ?
+ Vẽ sơ đồ bộ máy chính quyền ở trung ương và địa phương ?
+ Nhà Lý đã làm gì để cũng cố đất nước ?
3/ Bài mới :
Hoạt động 1: 1/ Nhà Tống âm mưu xâm lược nước ta.
Mục tiêu: Biết được âm mưu xâm lược Đại Việt của nhà Tống.
Hoạt động dạy học
Ghi bảng
HS đọc bài
Hỏi : Tình hình nhà Tống trước khi x...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement