Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By so_khanh
#643332

Download Đề kiểm tra 1 tiết môn Sinh học Lớp 7 lần 1 kỳ 1 năm 2011-2012 miễn phí

Câu 7(2 điểm) Cấu tạo trong của thủy tức:
- Thành cơ thể có 2 lớp.(0,25điểm):
+ Lớp ngoài: Gồm tế bào gai, tế bào thần kinh, tế bào mô bì cơ, tế bào sinh sản.(0,75điểm)
+ Lớp trong: Gồm tế bào mô cơ-tiêu hóa.(0,25điểm)
- Giữa 2 lớp là tầng keo mỏng.(0,25điểm)
- Lỗ miệng thông với khoang tiêu hóa ở giữa(gọi là ruột túi) .(0,5điểm).
Câu 8(2 điểm) Cấu tạo ngoài của giun đất thích nghi với lối sống trong đất là:
- Cơ thể hình giun.(0,25điểm)
- Các đốt phần đầu có thành cơ phát triển.(0,5điểm)
- Chi bên tiêu giảm nhưng vẫn giữ các vòng tơ để làm chỗ dựa khi chui rúc trong đất.(1điểm)
- Da trơn có chất nhầy.(0,25điểm)
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

PHÒNG GD& ĐT HUYỆN CHIÊM HÓA
TRƯỜNG THCS TRUNG HÒA
Giáo viên TH: Lý Đình Dũng
ĐỀ ĐỀ XUẤT KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN SINH HỌC LỚP 7
LẦN 1 KỲ I NĂM HỌC 2011- 2012
I. Bước 1. Xác định mục tiêu. Kiểm tra đánh giá chất lượng học tập của học sinh giữa học kì I năm học 2011- 2012.
Kiến thức:
1. Ngành động vật nguyên sinh: Trình bày được tính đa dạng về hình thái, cấu tạo, hoạt động và đa dạng về môi trường sống của động vật nguyên sinh.
2. Ngành ruột khoang: Trình bày được tính đa dạng về hình thái, cấu tạo, hoạt động và đa dạng về môi trường sống của ngành ruột khoang.
3. Các ngành giun: Trình bày được tính đa dạng về hình thái, cấu tạo, hoạt động và đa dạng về môi trường sống của các ngành giun
Đối tượng là HS TB; TB – Khá.
Mục tiêu là phân loại HS.
II. Bước 2. Hình thức kiểm tra.
Đề kiểm tra tự luận+ Trắc nghiệm khách quan.
III. Bước 3. Lập ma trận đề kiểm tra.
Tên chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng thấp
Vận dụng cao
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
1. Ngành động vật nguyên sinh
Nêu được về hình thái, cấu tạo, hoạt động của động vật nguyên sinh
Mở rộng hiểu biết được hoạt động sống của động vật nguyên sinh
3 câu: 25% = 2,5 điểm
C1,2,6 = 1,5đ
C10 = 1đ
2. Ngành ruột khoang
Nêu được về hình thái, cấu tạo, hoạt động ruột khoang
Trình bày được cấu tạo trong của 1 thay mặt ruột khoang
2 câu: 22,5% = 2,25 điểm
C3 = 0,25đ
C7 = 2đ
3. Các ngành giun
Nêu được về hình thái, cấu tạo, hoạt động ngành giun dẹp, giun tròn
Trình bày được cấu tạo ngoài phù hợp với lối sống của 1 thay mặt giun đốt
Mở rộng hiểu biết được hoạt động sống của giun tròn
2 câu: 52,5%= 5,25 điểm
C4,5 = 1,25đ
C8= 2 điểm
C9 = 2 điểm
TS câu
TS điểm
100 % =10 điểm
6 câu
3 điểm = 30%
2 câu
4điểm = 40%
1 câu
2 điểm = 20%
1 câu
1điểm=10%
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN.
* Đánh dấu + vào ô £ cho câu trả lời đúng:
Câu 1(0,25điểm): Động vật nguyên sinh có những đặc điểm:
£a) Cơ thể gồm một tế bào.
£b) Sinh sản vô tính, hữu tính đơn giản.
£c) Sống dị dưỡng nhờ chất hữu cơ có sẵn.
£d) Di chuyển nhờ roi, lông bơi hay chân giả.
£e) Cả a, b, c và d.
Câu 2(0,25điểm): Bệnh kiết lị do loại trùng nào gây nên?
£a) Trùng biến hình. £b) Tất cả các loại trùng.
£c) Trùng kiết lị. £d) Trùng sốt rét.
Câu 3(0,25điểm): Đặc điểm của thủy tức:
£a) Cơ thể đối xứng 2 bên. £c) Thành cơ thể có 2 lớp: Ngoài và trong.
£b) Bơi rất nhanh trong nước. £d)Thành cơ thể có 3 lớp: Ngoài, giữa, trong
Câu 4(0,25điểm): Ngành giun dẹp có những đặc điểm :
£a) Cơ thể dẹt có đối xứng 2 bên. £b) Ruột phân nhánh chưa có lỗ hậu môn.
£c) Cơ thể phân biệt đầu đuôi lưng bụng. £d) Cả a, b, và c.
Câu 5(1điểm): Chọn các từ và cụm từ (hình trụ , vỏ cuticun, Khoang, tiêu hoá, miệng) điền vào chỗ trống: Giun tròn có đặc điểm chung:
- Cơ thể ....................... thường thuôn 2 đầu. Có ............................... bao bọc. .............cơ thể chưa chính thức. Cơ quan ............... dạng ống, bắt đầu từ miệng, kết thúc ở hậu môn.
Câu 6(1 điểm): Ghép các câu ở cột (A) với câu ở cột (B) để xác định nguyên nhân và triệu chứng và cách phòng bệnh kiết lỵ và bệnh sốt rét.
Các lý do, triệu chứng biểu hiện (A)
Kết quả
Nguyên nhân (B)
1. Người bị sốt rét da tái xanh là do :
2. Người bị kiết lị đi ngoài ra máu là do :
3. Muốn phòng bệnh sốt rét ta cần :
4. Muốn phòng bệnh kiết lị ta cần :
1-.............
2-.............
3..............
4...............
a. Giữ vệ sinh ăn uống.
b. Do hồng cầu bị phá huỷ.
c. Thành ruột bị tổn thương.
d. Tích cực diệt muỗi Anôphen.
e. Tích cực diệt ruồi, nhặng.
PHẦN II: TRẮC NGHIỆM TỰ LUẬN(7ĐIỂM)
Câu hỏi 7(2 điểm): Trình bày cấu tạo trong của thủy tức?
Câu hỏi 8(2 điểm): Đặc điểm cấu tạo ngoài của giun đất thích nghi với lối sống trong đất?
Câu hỏi 9(2 điểm): Em hãy kể tên một số giun sán gây bệnh cho người? Bản thân em đã làm gì để phòng bệnh giun sán?
Câu hỏi 4(1 điểm): Tại sao người bị sốt rét khi đang sốt nóng cao mà người lại rét run cầm cập?
c. ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ( 3 ĐIỂM)
* Đánh dấu + vào ô £: Mỗi ý đúng 0,25 điểm.
Câu
1
2
3
4
Đáp án
Ý e
Ý c
Ý c
Ý d
* Chọn các từ và cụm từ cần điền:
Câu 5(1điểm): * Các từ và cụm từ cần điền theo thứ tự: hình trụ(0,25 điểm), vỏ cuticun(0,25 điểm), khoang(0,25điểm), tiêu hóa(0,25 điểm).
Câu 6(1 điểm): Kết quả: 1- b(0,25điểm); 2- c(0,25điểm), 3-d(0,25điểm); 4-e(0,25 điểm).
PHẦN II: TRẮC NGHIỆM TỰ LUẬN(7ĐIỂM)
Câu 7(2 điểm) Cấu tạo trong của thủy tức:
Thành cơ thể có 2 lớp.(0,25điểm):
+ Lớp ngoài: Gồm tế bào gai, tế bào thần kinh, tế bào mô bì cơ, tế bào sinh sản.(0,75điểm)
+ Lớp trong: Gồm tế bào mô cơ-tiêu hóa.(0,25điểm)
Giữa 2 lớp là tầng keo mỏng.(0,25điểm)
Lỗ miệng thông với khoang tiêu hóa ở giữa(gọi là ruột túi) .(0,5điểm).
Câu 8(2 điểm) Cấu tạo ngoài của giun đất thích nghi với lối sống trong đất là:
Cơ thể hình giun.(0,25điểm)
Các đốt phần đầu có thành cơ phát triển.(0,5điểm)
Chi bên tiêu giảm nhưng vẫn giữ các vòng tơ để làm chỗ dựa khi chui rúc trong đất.(1điểm)
Da trơn có chất nhầy.(0,25điểm)
Câu 9(2điểm):
* Một số giun sán gây bệnh cho người: Sán lá gan, sán lá máu, sán bã trầu, sán dây ....(1điểm).
* Liên hệ bản thân phòng bệnh giun sán: (1 điểm)
- Vệ sinh thân thể: Tắm rửa bằng nước sạch.
- Vệ sinh ăn uống: Ăn chín, uống sôi, không ăn thịt lợn, trâu, bò gạo.
- Vệ sinh môi trường.
Câu 10 (1 điểm): Hồng cầu trong máu người làm nhiệm vụ vận chuyển oxy tới tế bào để oxy hóa các chất hữu cơ có trong thành phần tế bào sinh ra năng lượng cần cho mọi hoạt động sống của cơ thể. Khi bị sốt rét hàng loạt hồng cầu bị phá hủyà Tế bào cơ thể bị thiếu oxy dẫn đến cơ thể bị thiếu năng lượng nên điều hòa thân nhiệt bị rối loạn, nhiệt độ cơ thể lên cao nhưng người vẫn bị rét run cầm cập.
PHÒNG GD& ĐT HUYỆN CHIÊM HÓA
TRƯỜNG THCS TRUNG HÒA
ĐỀ ĐỀ XUẤT KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN SINH HỌC LỚP 7
NĂM HỌC 2011- 2012
I. Bước 1. Xác định mục tiêu. Kiểm tra đánh giá chất lượng học tập của học sinh khi kết thúc học kì I năm học 2011- 2012.
Kiến thức:
1. Ngành động vật nguyên sinh: Trình bày được tính đa dạng về hình thái, cấu tạo, hoạt động và đa dạng về môi trường sống của động vật nguyên sinh. Con đường truyền bệnh của trùng sốt rét và thức ăn của trùng kiết lị.
2. Ngành ruột khoang: Trình bày được tính đa dạng về hình thái, cấu tạo, hoạt động và đa dạng về môi trường sống của ngành ruột khoang.
3. Các ngành giun: Trình bày được tính đa dạng về hình thái, cấu tạo, hoạt động và đa dạng về môi trường sống của các ngành giun
Đối tượng là HS TB; TB – Khá.
Mục tiêu là phân loại HS.
II. Bước 2. Hình thức kiểm tra.
Đề kiểm tra tự luận+ Trắc nghiệm khách quan.
III. Bước 3. Lập ma trận đề kiểm tra.
I/. Ma trận:
Cấp độ
Tên
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
Chủ đề 1:
Trùng kiết lị và trùng sốt rét
Con đường truyền bệnh của trùng sốt rét và thức ăn của trùng kiết ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement