Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Phillips
#643327

Download Bài giảng Đại số 7 - Đại lượng tỉ lệ thuận miễn phí

Bài 7 SGK/56Hạnh và Vân định làm mứt dẻo từ 2,5kg dâu. Theo công thức, cứ 2 kg dâu thì cần 3 kg đường. Hạnh bảo cần 3,75 kg đường, còn Vân bảo cần 3,25kg. Theo em ai đúng và vì sao?++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

Luyện tập Đại lượng tỉ lệ thuận 1. Định nghĩa thế nào là hai đại lượng tỉ lệ thuận? Cho y tỉ lệ thuận với x. Điền số thích hợp vào dấu?. x -2 -1 1 3 4 y ? 2 ? ? ? 2. Nêu tính chất của hai đại lượng tỉ lệ thuận và mô tả bằng kí hiệu. Kiểm tra bài cũ 3. Nhắc lại tính chất của dãy tỉ số bằng nhau Bài 7 SGK/56 Hạnh và Vân định làm mứt dẻo từ 2,5kg dâu. Theo công thức, cứ 2 kg dâu thì cần 3 kg đường. Hạnh bảo cần 3,75 kg đường, còn Vân bảo cần 3,25kg. Theo em ai đúng và vì sao? . Phân tích đề bài 2 kg dâu cần 3 kg đường 2,5 kg dâu cần x kg đường Giải Ta thấy rằng: Khối lượng dâu và đường là hai đại lượng tỉ lệ thuận Theo tính chất của hai đại lượng tỉ lệ thuận ta có Vậy bạn Hạnh nói đúng. Bài tập Hai thanh kim loại đồng chất có khối lượng lần lượt là 100g và 150 g. Thể tích của thanh thứ hai lớn hơn thanh thứ nhất là 5 . Tìm thể tích hai thanh kim loại đó. Giải Gọi thể tích hai thanh kim loại lần lượt là a, b Khối lượng và thể tích là hai đại lượng tỉ lệ thuận nên ta có Và b-a=5. Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có Bài 8 SGK/56 Học sinh của ba lớp 7 cần trồng và chăm sóc 24 cây xanh. Lớp 7A có 32 học sinh, lớp 7B có 28 học sinh, lớp 7C có 36 học sinh. Hỏi mỗi lớp phải trồng và chăm sóc bao nhiêu cây xanh, biết rằng số cây xanh tỉ lệ với số học sinh? Và a+b+c=24 Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có Giải Gọi số cây xanh mà mỗi lớp phải chăm sóc lần lượt là a, b, c. Ta có số cây xanh và số học sinh tỉ lệ thuận với nhau nên 1 giờ = ? Phút 1phút= ? Giây kim giờ quay được 1 vòng là bao nhiêu giờ? Từ đó suy ra được bao nhiêu phút? Bao nhiêu giây? Về nhà làm 9, 10 SGK/56 Đọc trước bài Đại lượng tỉ lệ nghịch Hướng dẫn bài về nhà Bài 11SGK/56 ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement