Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By thanhynhan
#643326

Download Bài giảng Hình học 7 - Tiết 5: Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng miễn phí

Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì :
a) Hai góc so le trong còn lại bằng nhau.
b) Hai góc đồng vị bằng nhau.
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

a) Vẽ hai đường thẳng phân biệt a và b. b) Vẽ đường thẳng c cắt hai đường thẳng a và b tại 2 điểm A và B. Liệt kê các góc đỉnh A và đỉnh B ? Vẽ đường thẳng xy cắt hai đường thẳng zt và uv tại A và B. a) Viết tên hai cặp góc so le trong. b) Viết tên bốn cặp góc đồng vị. Trên hình 13 người ta cho a) Hãy tính b) Hãy tính c) Hãy viết tên ba cặp góc đồng vị còn lại với số đo của chúng. A B 3 2 1 4 4 3 2 1 Hình 13 Trên hình 13 người ta cho a) Hãy tính b) Hãy tính Trên hình 13 người ta cho a) Hãy tính c) Hãy viết tên ba cặp góc đồng vị còn lại với số đo của chúng. b) Hãy tính Trên hình 13 người ta cho a) Hãy tính Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì : a) Hai góc so le trong còn lại bằng nhau. b) Hai góc đồng vị bằng nhau. là một cặp góc … là một cặp góc … là một cặp góc … là một … Xem hình 14 rồi điền vào chỗ trống (...) trong các phát biểu sau. so le trong đồng vị đồng vị cặp góc so le trong P R O T I N Hình 14 Hãy nêu hình ảnh của các cặp góc so le trong và các cặp góc đồng vị trong thực tế. Hình 16  Nhận biết được góc so le trong, góc đồng vị.  Nắm vững T/C các góc tạo bởi 1 đường thẳng cắt 2 đường thẳng.  Làm bài tập 22/tr89-SGK; 17, 18, 19, 20/SBT. HƯỚNG DẪN HỌC BÀI Ở NHÀ  Xem trước bài Hai đường thẳng song song, mang đủ thước để tiết sau học. a) Vẽ lại hình 15. b) Ghi tiếp số đo ứng với các góc còn lại. c) Cặp góc A1, B2 và cặp góc A4, B3 được gọi là hai cặp góc trong cùng phía. Tính : ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement