Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By sexylangtu
#643324

Download Giáo án Vật lý 7 - Bài 1-12 miễn phí

Bài 5
ẢNH CỦA VẬT TẠO BỞI GƯƠNG PHẲNG
I/Mục tiêu
-KT:Nêu được các tính chất của ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng
-KN:Vẽ được ảnh của vật tạo bởi gương phẳng
Bố trí TN để nghiên cứu ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng
-TĐ:Yêu thích môn học
II/Chuẩn bị
Mỗi nhóm học sinh:
-1 gương phẳng có giá đỡ thẳng đứng
-1 tấm kính màu trong suốt
-2 viên phán như nhau
-1 tờ giấy trắng dàn lên tấm gỗ
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

E ánh sáng truyền theo đường nào?
- Yc hs nhận công cụ thí nghiệm theo nhóm.
-Tiến hành thí nghiêm.GVtheo dõi quan sát giúp đỡ
-yc các nhóm cho biết kết quả quan sát
-GV yc hs quan sát hình 2.2 và cho biết cách tiến hành thí nghiệm:
GV: Làm thế nào để kiểm tra xem ánh sáng truyền theo đường nào với 3 tấm bìa có đục lỗ?
GV:Làm thế nào để kiểm tra 3 lỗ có thẳng hàng hay không?
GV:Tiến hành TN,yc thay mặt hs lên quan sát và nêu kết quả
GV yc hs lên dùng que sắt thẳng từ từ luồn qua 3 lỗ ABE
GV:TN chúng ta đang tiến hành trong môi trường nào?
Yc hs rút ra kết luận
à GV ghi bảng
GV:Thực tế,người ta đã tiến hành nhiều thí nghiệm trong các môi trường trong suốt khác và KL trên vẫn đúng.Với ĐK mmoi trường đó phải đồng tính
GV yc hs Đọc định luật trong SGK
à GV ghi bảng
Hoạt động 3
Tìm hiểu về tia sáng và chùm sáng
GV thông bào về tia sáng
Yc hs lên biểu diễn tia sáng truyền từ điểm S đến M
GV:Trong thực tế, ta không thể nhìn thấy một tia sáng mà chỉ nhìn thấy một chùm sáng gồm rất nhiều tia sáng.Một chùm sáng hẹp gồm nhiều tia sáng song song ta có thể xem như một tia sáng
Yc hs trả lời C3
GV ghi bảng
GV:Chùm sáng gồm rất nhiều tia sáng,vì vậy khi biểu diễn chùm sáng ng ta quy ước vẽ 2 tia sáng nằm ngoài cũng trong chùm sáng
Yc 1 hs lên bảng vẽ 3 chùm sáng
Hoạt động 4
Vận dụng ,củng cố,dặn dò
Yc hs phát biểu đl truyền thẳng ánh sáng
Nêu đặc điểm 3 loại chùm sáng
Yc hs trả lời C4
Yc các nhóm thảo luận C5
Làm các bài tập trong SBT
I/Đường truyền của ánh sáng
1.Thí nghiệm
-Hs dự đoán
-Hs hoạt động cá nhân trả lời
-Hs hoạt động cá nhân trả lời
-Các nhóm nhận dụng cụ,tiến hành TN dưới sự hướng dẫn của giáo viên
-Các nhóm cho biết kết quả TN
+Nhìn qua ống cong không thấy đèn
+Nhìn qua ống thẳng thấy đèn
Hs thảo luận trả lời
Đại diện hs lên quan sát
Hs luồn que sắt thẳng qua ba lỗ ABC
-Hs:không khí
-Hs rút ra kết luận
Hs đọc định luật
à Hs ghi vở
II/Tia sáng và chùm sáng
1.Tia sáng
-Hs lên bảng vẽ tia sáng
2.Chùm sáng
Hs quan sát và nêu đặc điểm C3
Hs ghi vào vở C3
Hs:vẽ vào vở
III/Vận dụng
-Hs hoạt động cá nhân trả lời C4
Các nhóm thảo luận C5
Tuần:2 Ngày soạn:..................... Ngày dạy:................
Bài 3
ỨNG DỤNG ĐỊNH LUẬT TRUYỀN THẲNG CỦA ÁNH SÁNG
I/Mục tiêu
-Nhận biết được bóng tối,bóng nữa tối và giải thích được hiện tượng
-Giải thích được vì sao lại có nhật thật, nguyệt
-Bố trí dược TN đế quan sát vùng tối, vùng nửa tối
-Có tinh thần hợp tác với bạn bè trong học học tập
II/Chuẩn bị
+Mỗi nhóm hs
-1 bóng đèn
-1 bóng đèn điện lớn 220 V - 40 w
-1 vật cản bằng bìa
-1 màn chắn sáng
+GV:1 hình vẽ nhật thức và nguyệt thực lớn
III/Tổ chức hoạt động dạy - học
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của HS
Hoạt động 1
Kiểm tra bài cũ - giới thiệu bài
+Kiểm tra:
-Phát biểu định luật truyền thẳng của ánh sáng
-Có mấy loại chùm sáng?Nêu đặc điểm của từng loại chùm sáng?Vễ hình biểu diễn
+giới thiệu bài:Như SGK
Hoạt động 2
Tìm hiểu về bóng tối - nửa bóng tối
Hướng dẫn hs tìm hiểu cách bố trí TN để quan sát bóng tối:
+ Có các dụng cụ: đèn pin, miếng bìa, màn chắn
+ Bố trí TN ntn để thu được bóng tối trên màn chắn?
Yc hs bố trí TN để quan sát bóng tối
Yc hs trả lời C1:
C1:+chỉ ra vùng sáng,vùng tối?
+Giải thích vì sao các vùng đó lại sáng,hay tối ?
-Yc Hs rút ra nhận xét về bóng tối
Yc Hs đọc SGK, tìm hiểu cách tiến hành TN2
-Yc các nhóm tiến hành TN và trả lơì
C2
C2:+ Chỉ ra vùng nào là bóng tối, vùng nào được chiếu sáng đầy đủ.
+Nhận xét độ sáng của vùng còn lại so với 2vùng trên
+Thảo luận để giải thích vì sao có sự khác nhau đó
-Yc Hs rút ra nhận xét
+chú ý:GV có thể gợi ý bằng cách hỏi:
+Vùng nào hoàn toàn không được chiếu sáng
+Vùng nào nhận được ánh sáng từ toàn bộ nguồn sáng chiếu tới
+ Vùng 2 có nhận được ánh sáng từ toàn bộ nguồn sáng chiếu tới
Hoạt động 3
Tìm hiểu về nhật thực -nguyệt thực
-Yc hs đọc SGK,chỉ ra trên hình 3.3 vùng nào trên mặt đất có nhật thực toàn phần,vùng nào có nhật thực một phần
-Yc hs giải thích theo gợi ý:
+Nhật thực toàn phần quan sát được khi đứng ở chổ có…của…trên…
+Nhật thực một phần quan sát được ở chổ có…của…trên…
à GV ghi bảng
-GV hỏi thêm:
+Khi có nhật thực toàn phần ta có nhìn thấy được mặt trời hay không?Mặt trời bị vật nào che khuất?
+Khi có nhật thực một phần ta có nhìn thấy được mặt trời được hay không?Thấy toàn bộ hay một phàn mặt trời?
-Để hình thành khái niệm nhật thực.GV thông báo về tính chất phản chiếu ánh sáng của mặt trăng,sự quay của mặt trăng xung quanh trái đất.Sau đó GV hỏi:
+Đứng chổ nào trên trái đất là ban đêm và nhìn thấy trăng sáng
+Mặt trăng ở vị trí nào thì lẽ ra ta nhìn thấy trăng tròn nhưng mặt trăng lại bị trái đất che khuất hoàn toàn
GV:Nghĩa là lúc đó có nguyệt thực toàn phần.
-Yc hs giải thích theo gợi ý:
Nguyệt thực xảy ra khi mặt trăng bị…che khuất không được… chiếu sáng
Hoạt động 4
Vận dụng-Củng cố- Dặn dò
-hướng dẫn hs làm C5,C6.
-Yc hs đọc ghi nhớ sglc.
-dặn học sinh làm bài tập 3.1,3.2,3.3 SBT
I/Bóng tối-Bóng nửa tối
1.Thí nghiệm
-Hs tìm hiểu cách bố trí thí nghiệm theo sự hướng dẫn của GV
-Hs tiến hành TN để quan sát bóng tối
-Hs thảo luận và trả lời C1
+Chỉ ra vùng sáng,vùng tối
+Giải thích
-Hs rút ra nhận xét
Thí nghiệm 2
-Hs đọ SGK tìm hiểu TN
-Tiến hành TN theo nhóm
-Thảo luận C2
+Chỉ ra vùng bóng tối,vùng sáng
+Nhận xét đọ sáng vùng còn lại
+Thảo luận,giải thích
-Rút ra nhận xét
II/Nhật thực - nguyệt thực
-Hs đọc SGK
-Hs giải thích theo gợi ý
+Nhật thực toàn phần…
+Nhật thực một phần…
à Hs ghi vở
-Hs lắng nghe sau đó trả lời câu hỏi GV
-Hs giải thích theo gợi ý
+Nguyệt thực…
III/Vận dụng
-Hs làm C5,C6 theo sự hướng dẫn của GV
C6:
-Dùng quyển vở có thể che kín bóng đèn dây tóc nên bàn không nhận được ánh sáng từ đèn dây tóc chiếu tới nên không đọc được sách
-Dùng quyển vở không thể che kín được đèn ống nên bàn nhận được một phàn ánh sáng từ đèn ống chiếu tới nên có thể đọc được sách
Tuần:2 Ngày soạn:..................... Ngày dạy:................
Bài 4
ĐỊNH LUẬT PHẢN XẠ ÁNH SÁNG
I/Mục tiêu
+KT:-Phát biểu được các đặc điểm của ảnh tạo bởi gương phẳng
-Phát biểu được định luật phản xạ ánh sáng
+KN:Vận dụng định luật phản xạ ánh sáng để giải thích một số hiện tượng quang học đơn giản liên quan đến sự phản xạ ánh sáng và vẽ ảnh tạo bởi gương phẳng
+TD:
II/Chuẩn bị
Mỗi nhóm hs
-1 gương phẳng có giá đỡ thẳng đứng
-1 đèn pin có màn chắn đục lỗ để tạo ra tia sáng
-1 tờ giấy dán trên mặt tấm gỗ phẳng nằm ngang
-Thước đo mỏng
III/Tổ chức hoạt động dạy học
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1.(5 phút)
Kiểm tra bài cũ-giới thiệu bài
Kiểm tra:
-Thế nào là bóng tối,bóng nửa tối?
-Nhật thực toàn phần, một phần quan sát được khi nào?
-Nguyệt thực xảy ra khi nào?
Giới thệu bài:
-GV làm TN như trong phần mở bài
-GV:Phải đặt đèn pin thế nào để thu được tia sáng hắt ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement