Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Brodee
#643310

Download Bài giảng Địa lý 7 - Tiết 28: Vùng duyên hải Nam Trung Bộ miễn phí

A. Phát triển hệ thống cảng biển, du lịch biển, nghề muối
B. Phát triển khai thác và nuôi trồng thủy sản
c. Công nghiệp khai thác khoáng sản, cơ khí phát triển
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

c¸c ThÇy gi¸o, c« gi¸o Vµ C¸c em häc sinh. Tiết 28 Vùng duyên hải Nam Trung Bộ (tt) Dựa vào bảng sau, hãy nhận xét về số lượng đàn bò và sản lượng thủy sản của vùng DHNTB Bảng 26.1: Một số sản phẩm nông nghiệp của duyên hài Nam Trung Bộ Giải thích : Vì sao chăn nuôi bò , khai thác và nuôi trồng thủy sản là thế mạnh của vùng. Tiết 28 Vùng duyên hải Nam Trung Bộ (Tiếp theo ) Vùng địa hình phía Tây có nhiều đồng cỏ, khí hậu thích hợp nuôi bò. - người dân có tập quán nuôi bò đàn… * Có bờ biển dài với nhiều bãi cá tôm có 2 trong 4 ngư trường quan trọng cả nước; có nhiều tôm cá có giá trị Ven bờ có nhiều vũng vịnh, đầm phá… Khí hậu nhiệt đới mang sắc thái á xích đạo cho phép khai thác quanh năm cho sản lượng cao Dân cư có truyền thống, có kinh nghiệm… Xác định các bãi tôm Cá trong vùng Hạn hán Lũ lụt Đọc bảng 26.2 nhận xét sự tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp của duyên hải Nam Trung Bộ so với cả nước. 5,6% 100% ? Kể tên các ngành công nghiệp của vùng. Một số hình ảnh về chế biến thực phẩm ở Duyên hải Nam Trung Bộ Khai thaùc, cheá bieán laâm saûn 24 19 25 26 27 26 Vịnh Vân Phong Vịnh Cam Ranh Non Nước Cà Ná Mũi Né Phè cæ Héi An lµ th­¬ng c¶ng sÇm uÊt vµo thÕ kØ XVI-XVII Đ ­îc c«ng nhËn lµ di s¶n thÕ giíi ngµy 01/12/1999 THÁP CHÀM THÁP BÀ PÔ NA GAR Xác định trên bản đồ các trung tâm kinh tế của vùng? Nha Trang Quy Nhơn Đà Nẵng Xác định các tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Vai trò của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung? 1. Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ đã khai thác tiềm năng kinh tế biển như: A. Phát triển hệ thống cảng biển, du lịch biển, nghề muối B. Phát triển khai thác và nuôi trồng thủy sản c. Công nghiệp khai thác khoáng sản, cơ khí phát triển 2. Cảng nước sâu phục vu cho công nghiệp lọc, hóa dầu đầu tiên của nước ta đucợ xây dựng ở A. Mỹ Sơn B. Dung Quất C. Bình Thuận D. Mũi Né 3. Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung có tầm quan trọng đối với phát triển kinh tế ở Bắc Trung Bộ, DHNTB và Tây Nguyên là: a. Phát triển công nghiệp khai thác khoáng sản, cơ khí chế biến nông, lâm, hải sản b. Tác động mạnh tới sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của các vùng trên. c. Phân bố lại dân cư và lao động, hình thành các vùng sản xuất tập trung d. Thúc đẩy các mối liên hệ kinh tế liên vùng, thu hút đầu tư nước ngoài. 4. Duyên hải Nam Trung Bộ là cửa ngõ của Tây Nguyên là do: A. Các tuyến đường nối Tây Nguyên đến các cảng biển của vùng B. Có các đèo nối Tây Nguyên với Duyên hải Nam Trung Bộ C. Vùng có vị trí gần Tây Nguyên nhất D. Có các tuyến đường Bắc-Nam chạy qua Dăn dò: Làm bài tập 2 trang 99 Xem trước bài 27 Thực hành : Kinh tế biển của Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement