Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Beornheard
#643296

Download Đề thi Học kỳ 1 môn Lịch sử Lớp 7 (Kèm đáp án) miễn phí

Câu 1: Sự phân công lao động được hình thành như thế nào? (3 đ)
- Thuật luyện kim ra đời làm cho sản xuất nông nghiệp ngày càng phát triển.
- Sự phân công lao động hình thành.
+ Phụ nữ: làm việc nhà, làm đồ gốm, dệt vải, tham gia sản xuất nông nghiệp.
+ Nam giới: làm nông nghiệp, săn bắn, đánh cá, chế tác công cụ.
Câu 2: Nêu những dẫn chứng nói lên trình độ phát triển của nền sản xuất thời văn hoá Đông Sơn? (2đ)
- Công cụ sản xuất, đồ đựng, đồ trang sức đều phát triển hơn trước.
- Đồ đồng dần thay thế đồ đá.
- Tìm thấy nhiều công cụ, vũ khí bằng đồng: lưỡi cày, rìu, lưỡi giáo, mũi tên có trang trí hoa văn
- Cuộc sống con người khá ổn định.
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

Phòng GD và ĐT TP Lào Cai ĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2011 - 2012
Trường TH& THCS Số 2 Tả Phời Môn : Lịch Sử
Họ và tên : ..................................... Thời gian : 45 phút
Lớp : ............
Điểm
Nhận xét
Đề chẵn:
I. Trắc nghiệm: (2 điểm)
1. Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu đúng nhất: (2đ)
Câu 1 : Chế độ thị tộc mẫu hệ được tổ chức bởi:
Những người không cùng dòng máu, họ hàng sống với nhau
Sống không ổn định ở một nơi
Tôn người mẹ lớn tuổi nhất lên làm chủ
Cha là người làm chủ.
Câu 2 : Tổ chức xã hội của người tinh khôn là:
Bầy người
Xã hội chiếm hữu nô lệ
Thị tộc.
Phong kiến
Câu 3 : Xã hội cổ đại Hi lạp, Rô- ma gồm những giai cấp:
Quý tộc, nông dân
Chủ nô, nô lệ
Chủ nô, nông dân
Quý tộc, nô lệ
Câu 4 : Vườn treo Ba-bi-lon là thành tựu văn hoá cổ đại của quốc gia:
Lưỡng Hà
Hi Lạp
Ai Cập
Trung Quốc
Câu 5 : Địa điểm sinh sống của người tối cổ trên đất nước ta:
Trên khắp đất nước
Miền Bắc
Miền Trung
Miền Nam
Câu 6 :Địa danh nào sau đây là kinh đô của nhà nước Văn Lang:
Đông Anh
Bạch Hạc
Đông Sơn
Hà Nội
Câu 7 : Truyền thuyết “Sơn Tinh, Thuỷ Tinh” nói lên hoạt động gì của nhân dân ta thời Văn Lang-Âu Lạc:
Chống ngoại xâm
Sản xuất nông nghiệp
Chống lụt lội
Tranh giành quyền lực
Câu 8 : Nhà nước Văn Lang là nhà nước thứ … trên đất nước ta:
Thứ tư
Thứ ba
Thứ hai
Đầu tiên
B. TỰ LUẬN: (8 điểm).
Câu 1: Sự phân công lao động được hình thành như thế nào? (3đ)
Câu 2: Nêu những dẫn chứng nói lên trình độ phát triển của nền sản xuất thời văn hoá Đông Sơn? (2đ)
Câu 3: Nhà nước văn Lang ra đời trong hoàn cảnh nào? (3 đ)
Ma trận:
Cấp độ
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
Chủ đề 1:
Xã hội cổ đại
Xã hội cổ đại Hi Lạp và Rô Ma
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
Số câu: 2
Số điểm: 0,5đ
Tỉ lệ%:5
Số câu: 2
Số điểm: 0,5đ
Tỉ lệ%:5
Chủ đề 2:
Buổi đầu lịch sử nước ta
Tổ chức xã hội
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
Số câu: 3
Số điểm: 0,75đ
Tỉ lệ%:7.5
Số câu: 3
Số điểm: 0,75đ
Tỉ lệ%:7.5
Chủ đề 3 :
Thời kỳ Văn Lang- Âu lạc
Nước Văn Lang thành lập
.
Sự phân công lao động
Bước phát triển của xã hội
Điều kiện ra đời của nước Văn Lang.
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
Số câu :3
Số điểm:0,75
Tỉ lê: 7.5
Số câu :1
Số điểm:3
Tỉ lê%: 30
Số câu:2
Số điểm :5
Tỉ lệ%:50
Số câu:6
Số điểm: 8,75
Tỉ lệ %:87.5
Tổng số câu: 11
Tổng số điểm:10
Tỉ lệ :100%
Số câu:8
Số điểm:2
Tỉ lệ :20
Số câu :1
Số điểm:3
Tỉ lê%: 30
Số câu:2
Số điểm :5
Tỉ lệ%:50
ĐÁP ÁN BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I
MÔN LỊCH SỬ 6
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (2điểm)
Khoanh tròn chữ cái đầu câu đúng nhất trong các bài tập từ 1 đến 8: (Mỗi câu đúng 0,25 đ)
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
Câu 7
Câu 8
d
c
b
a
a
b
c
d
B. TỰ LUẬN: (8điểm).
Câu 1: Sự phân công lao động được hình thành như thế nào? (3 đ)
- Thuật luyện kim ra đời làm cho sản xuất nông nghiệp ngày càng phát triển.
- Sự phân công lao động hình thành.
+ Phụ nữ: làm việc nhà, làm đồ gốm, dệt vải, tham gia sản xuất nông nghiệp.
+ Nam giới: làm nông nghiệp, săn bắn, đánh cá, chế tác công cụ.
Câu 2: Nêu những dẫn chứng nói lên trình độ phát triển của nền sản xuất thời văn hoá Đông Sơn? (2đ)
- Công cụ sản xuất, đồ đựng, đồ trang sức đều phát triển hơn trước.
- Đồ đồng dần thay thế đồ đá.
- Tìm thấy nhiều công cụ, vũ khí bằng đồng: lưỡi cày, rìu, lưỡi giáo, mũi tên…có trang trí hoa văn
- Cuộc sống con người khá ổn định.
à Sản xuất phát triển
Câu 3: Nhà nước văn Lang ra đời trong hoàn cảnh nào? (3 đ)
- Sản xuất phát triển, cuộc sống định cư, làng chạ được mở rộng.
- Xã hội phân hoá thành người giàu kẻ nghèo.
- Bảo vệ sản xuất ở lưu vực các sông lớn.
- Mở rộng giao lưu và tự vệ.
à Nhà nước Văn Lang ra đời.
Phòng GD và ĐT TP Lào Cai ĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2011 - 2012
Trường TH& THCS Số 2 Tả Phời Môn : Lịch Sử
Họ và tên : ..................................... Thời gian : 45 phút
Lớp : ............
Điểm
Nhận xét
Đề lẻ:
I. Trắc nghiệm: (2 điểm)
1. Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu đúng nhất: (2đ)
Câu 1 : Địa điểm sinh sống của người tối cổ trên đất nước ta:
Trên khắp đất nước
Miền Bắc
Miền Trung
Miền Nam
Câu 2 : Địa danh nào sau đây là kinh đô của nhà nước Văn Lang:
a. Đông Anh
b. Bạch Hạc
c. Đông Sơn
d. Hà Nội
Câu 3 : Xã hội cổ đại Hi lạp, Rô- ma gồm những giai cấp:
Quý tộc, nông dân
Chủ nô, nô lệ
Chủ nô, nông dân
Quý tộc, nô lệ
Câu 4 : Nhà nước Văn Lang là nhà nước thứ … trên đất nước ta:
a. Thứ tư
b. Thứ ba
c. Thứ hai
d. Đầu tiên
Câu 5 : Chế độ thị tộc mẫu hệ được tổ chức bởi:
Những người không cùng dòng máu, họ hàng sống với nhau
Sống không ổn định ở một nơi
Tôn người mẹ lớn tuổi nhất và có uy tín lên làm chủ
d . Cha là người làm chủ.
Câu 6 : Tổ chức xã hội của người tinh khôn là:
Bầy người
Xã hội chiếm hữu nô lệ
Thị tộc.
Phong kiến
Câu 7 : Truyền thuyết “Sơn Tinh, Thuỷ Tinh” nói lên hoạt động gì của nhân dân ta thời Văn Lang-Âu Lạc:
a. Chống ngoại xâm
b. Chống lụt lội
c. Sản xuất nông nghiệp
d. Tranh giành quyền lực
Câu 8 : Vườn treo Ba-bi-lon là thành tựu văn hoá cổ đại của quốc gia:
a. Lưỡng Hà
b. Hi Lạp
c. Ai Cập
d. Trung Quốc
B. TỰ LUẬN: (8 điểm).
Câu 1: Em hiểu thế nào là chế độ chiếm hữu nô lệ? (3đ)
Câu 2: Em hãy nêu nguyên nhân dẫn đến xã hội nguyên thủy tan rã? (2đ)
Câu 3: Trình bày những điểm mới về tổ chức xã hội của người nguyên thủy thời văn hóa Hòa Bình - Bắc Sơn - Hạ Long ở nước ta. (3đ)
Ma trận:
Cấp độ
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
Chủ đề 1:
Xã hội cổ đại
Xã hội cổ đại Hi Lạp và Rô Ma
Trình bày được chế độ chiếm hữu nô lệ.
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
Số câu: 2
Số điểm: 0,5đ
Tỉ lệ%:5
Số câu: 1
Số điểm: 3đ
Tỉ lệ%:30
Số câu: 2
Số điểm: 3,5đ
Tỉ lệ%:35
Chủ đề 2:
Buổi đầu lịch sử nước ta
Tổ chức xã hội
Trình bày điểm mới về tổ chức xã hội.
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
Số câu: 3
Số điểm: 0,75đ
Tỉ lệ%:7.5
Số câu: 1
Số điểm: 3đ
Tỉ lệ%:30
Số câu: 4
Số điểm: 37.5đ
Tỉ lệ%:37.5
Chủ đề 3 :
Thời kỳ Văn Lang- Âu lạc
Nước Văn Lang thành lập
.
Những biểu hiện về sự chuyển biến trong xã hội
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
Số câu :3
Số điểm:0,75
Tỉ lê: 7.5
Số câu:1
Số điểm :2
Tỉ lệ%:20
Số câu:4
Số điểm: 2,75
Tỉ lệ %:27.5
Tổng số câu: 11
Tổng số điểm:10
Tỉ lệ :100%
Số câu:8
Số điểm:2
Tỉ lệ% :20
Số câu :1
Số điểm:3
Tỉ lê%: 30
Số câu:2
Số điểm :5
Tỉ lệ%:50
ĐÁP ÁN BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I
MÔN LỊCH SỬ 6
A. TRẮC NGHIỆM: (2điểm)
Khoanh tròn chữ cái đầu câu đúng nhất trong các câu từ 1 đến 8: (Mỗi câu đúng 0,25 đ)
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
Câu 7
Câu 8
a
b
b
d
c
c
b
a
B. TỰ LUẬN: (8điểm).
Câu1: (3 điểm)
Đó là một xã hội có 2 giai cấp cơ bản
là chủ nô và nô lệ/
quan hệ bóc lột chủ yếu ở đây là quan hệ giữa chủ nô với nô lệ/
một xã hội chủ yếu ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement