Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By redmonster171086
#643292 Download miễn phí cho anh em tham khảo
Câu 1:( 2,5đ) Hãy phát biểu định luật:
a.(0,5đ) Truyền thẳng của ánh sáng ?
b.(2đ) Phản xạ ánh sáng ? Hãy xác định tia tới, tia phản xạ,
góc tới, góc phản xạ và pháp tuyến trong sự phản xạ ánh sáng
được biểu diễn bởi hình bên?


Tóm tắt nội dung:

Phòng GD & ĐT Nam Đông ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC
Trường THCS thị trấn Khe Tre MÔN: VẬT LÝ – LỚP 7
Thời gian: 45 Phút( không kể thời gian phát đề)
Mã đề 1
Câu 1:( 2,5đ) Hãy phát biểu định luật:
a.(0,5đ) Truyền thẳng của ánh sáng ?
b.(2đ) Phản xạ ánh sáng ? Vẽ hình minh họa ?
Câu 2: ( 1đ)
Nêu đặc điểm của ảnh tạo bởi gương phẳng.
Câu 3:( 2 đ)
Thế nào là âm phản xạ? Khi nào tai ta nghe thấy tiếng vang ? Những vật phản xạ âm tốt là những vật như thế nào ? cho ví dụ ?
Câu 4 (2,5đ): Cho một điểm sáng S đặt trước một gương phẳng.
a, Dựa vào tính chất ảnh, vẽ ảnh S' của S tạo bởi gương.
b, Vẽ một tia tới SI cho một tia phản xạ đi qua một điểm A ở trước gương.
Câu 5: (2đ)Một công trường xây dựng nằm ở giữa khu dân cư mà em đang sống. Hãy đề ra ba biện pháp cơ bản để chống ô nhiễm tiếng ồn gây nên ?
-------------------------------------------- Hết -----------------------------------------------------
ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM MÃ ĐỀ 1
Câu 1: ( 2,5đ )
a.Trong môi trường trong suốt và đồng tính ánh sáng truyền đi theo đường thẳng
b.Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và pháp tuyến của gương ở điểm tới.

- Góc phản xạ bằng góc tới.
* Vẽ hình minh họa
Câu 2:(1đ) Đặc điểm của ảnh tạo bởi gương phẳng:
- Ảnh ảo tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màn chắn và lớn bằng vật.
- Khoảng cách từ một điểm của vật đến gương phẳng bằng khoảng cách từ ảnh của điểm đó đến gương.
Câu 3:(1,5đ)
Âm dội lại khi gặp một mặt chắn là âm phản xạ.
Tiếng vang là âm phản xạ dội đến tai ta cách âm trực tiếp ít nhất 1/15 giây, Những vật cứng có bề mặt nhẵn, phản xạ âm tốt ( hấp thụ âm kém)
Ví dụ : mặt gương, đá hoa cương, tấm kim loại, tường gạch.

0,5đ
Câu 4: ( 2,5đ )
- Vẽ được ảnh S’(theo tính chất ảnh)
- Vẽ tia tới, tia phản xạ đi qua điểm A có đường kéo dài cắt S’.

1,5đ
Câu 5: (2 đ)
Ba biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn gây nên:
- Tác động và nguồn âm: Quy định mức độ to của âm phát ra từ công trường không được quá 80dB hay yêu cầu công trường không được làm việc vào giờ nghỉ ngơi.
- Ngăn chặn đường tryền âm: Xây tường bao quanh công trường để chặn đường truyền tiếng ồn từ công trường, đóng kín cửa ...
- Phân tán âm trên đường truyền: Trồng nhiều cây xanh
0,75đ
0,75đ
0,5đ
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I – MÔN VẬT LÍ 7
Năm học 2011- 2012
- Phạm vi kiến thức: Từ tiết thứ 01 đến tiết thứ 16 theo PPCT
- Phương án kiểm tra : 100% tự luận.
I.TRỌNG SỐ NỘI DUNG KIỂM TRA HỌC KÌ I.

II. TÍNH SỐ CÂU HỎI VÀ ĐIỂM SỐ CHỦ ĐỀ KIỂM TRA
Nội dung (chủ đề)
Trọng số
Số lượng câu (chuẩn cần kiểm tra)
Điểm số
T.số
TL
Chương I. Quang học
Chương II. Âm học
53.5
3
3 (5.5đ)
Tg: 25’
5,5
46.5
2
2( 4.5đ)
Tg: 20’
4,5
Tổng
100
5
5 (10đ)
Tg: 45’
10
Tg: 45'
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2011 – 2012
MÔN VẬT LÝ 7
Tên chương
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
Quang học
1.Phát biểu được định luật phản xạ ánh sáng, địnhluật truyền thẳng ánh sáng.
2.Nêu được những đặc điểm chung về ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng
3.Biểu diễn được tia tới, tia phản xạ, góc tới, góc phản xạ, pháp tuyến trong sự phản xạ ánh sáng bởi gương phẳng.
9.Hiểu rõ đặc điểm của ảnh của 1 vật qua các loại gương
4.Vẽ được ảnh của 1 điểm tạo bởi gương phẳng
5.Vẽ được tia phản xạ theo cách là vận dụng đặc điểm của ảnh tạo bởi gương phẳng.

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HKI NĂM HỌC 2011-2012 MÔN VẬT LÍ 7
A. LÍ THUYẾT:
1. Phát biểu định luật truyền thẳng của ánh sáng ?
2. Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng ? Vẽ hình minh họa ?
3. Nêu đặc điểm của ảnh tạo bởi gương phẳng? Ứng dụng ?
Nêu đặc điểm của ảnh tạo bởi gương cầu lồi? Ứng dụng ?
Nêu đặc điểm của ảnh tạo bởi gương cầu lõm? Ứng dụng ?

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement