Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By anhnguyet.fashion
#643290

Download Đề kiểm tra học kì 1 môn Vật lý khối 7 miễn phí

Câu 2: Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi là:
A. Ảnh ảo, không hứng được trên màn chắn , luôn nhỏ hơn vật.
B. Ảnh thật, hứng được trên màn, nhỏ hơn vật.
C. Ảnh ảo, không hứng được trên màn, bằng vật
D. Ảnh thật, hứng được trên màn, bằng vật.
Câu 3: Vật nào dưới đây không phải là nguồn sáng?
A. Đèn ống đang sáng B. Mặt Trời
C. Vỏ chai sáng chói dưới trời nắng D. Ngọn nến đang cháy .
Câu 4: Ta nhìn thấy dây tóc bóng đèn vì:
A. Có ánh sáng truyền đến dây tóc B. Có ánh sáng từ dây tóc truyền đến mắt
C. Giữa mắt và dây tóc không có vật chắn sáng D. Có dòng điện chạy qua dây tóc
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

TRƯỜNG THCS MỸ THỚI ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN VẬT LÝ KHỐI 7 Năm học: 2011-2012
***** PHẦN TRẮC NGHIỆM
( Thời gian làm bài 10’ không kể thời gian phát đề)
GT1:………………………….
GT2:………………………….
ĐỀ CHÍNH THỨC
Mã Đề A
Trắc nghiệm (4 điểm) Hãy chọn câu trả lời đúng nhất để ghi vào giấy làm bài các câu hỏi sau:
Câu 1: Vật nào dưới đây không phải là nguồn sáng?
A. Ngọn nến đang cháy B. Đèn ống đang sáng
C. Vỏ chai sáng chói dưới trời nắng D. Mặt Trời.
Câu 2: Ta nhìn thấy dây tóc bóng đèn vì:
A. Giữa mắt và dây tóc không có vật chắn sáng B. Có dòng điện chạy qua dây tóc
C. Có ánh sáng truyền đến dây tóc D. Có ánh sáng từ dây tóc truyền đến mắt
Câu 3: Trong lớp học, học sinh nghe được lời giảng của thầy giáo thông qua môi trường truyền âm nào?
A. Không khí B. Chất lỏng
C. Chất rắn D. Chân không
Câu 4: Khi có hiện tượng nhật thực, vị trí tương đối của Trái Đất, Mặt Trời, Mặt Trăng là:
A. Trái Đất – Mặt Trời – Mặt Trăng B. Trái Đất – Mặt Trăng - Mặt Trời
C. Mặt Trời - Trái Đất - Mặt Trăng D. Mặt Trăng - Trái Đất - Mặt Trời
Câu 5: Ảnh ảo tạo bởi gương cầu lõm là ảnh:
A. Lớn bằng vật B. Lớn hơn vật C. Gấp đôi vật D. Bé hơn vật
Câu 6: Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi là:
A. Ảnh ảo, không hứng được trên màn chắn , luôn nhỏ hơn vật.
B. Ảnh thật, hứng được trên màn, nhỏ hơn vật.
C. Ảnh ảo, không hứng được trên màn, bằng vật
D. Ảnh thật, hứng được trên màn, bằng vật.
Câu 7: Ngưỡng đau có thể làm điếc tai có giá trị nào sau đây?
A. 100 dB B. 80 dB C. 130 dB D. 70 dB
Câu 8: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về điều kiện để nghe được tiếng vang? A. Khi ta nghe thấy âm phản xạ cách biệt với âm trực tiếp ít nhất là 15 giây.
B. Khi ta nghe thấy âm phản xạ cách biệt với âm trực tiếp ít nhất là 1/15 giây.
C. Khi ta nghe thấy âm phản xạ cách biệt với âm trực tiếp ít nhất là 1,5 giây.
D. Khi ta nghe thấy âm phản xạ cách biệt với âm trực tiếp ít nhất là 1 giây.
TRƯỜNG THCS MỸ THỚI ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN VẬT LÝ KHỐI 7 Năm học: 2011-2012
***** PHẦN TỰ LUẬN
( Thời gian làm bài 35’ không kể thời gian phát đề)
GT1:………………………….
GT2:………………………….
ĐỀ CHÍNH THỨC
Tự luận ( 6 điểm) Ghi câu trả lời vào giấy làm bài các câu hỏi sau:
Câu 1: Tần số là gì? Nêu đơn vị của tần số? Âm phát ra cao hay thấp phụ thuộc vào yếu tố nào? (1.5 đ)
Câu 2: Hãy chỉ ra bộ phận nào dao động phát ra “ nốt nhạc” khi gảy dây đàn ghi ta, khi thổi sáo? ( 1.5 đ )
Câu 3: So sánh vùng nhìn thấy của gương cầu lồi so với vùng nhìn thấy cùa gương phẳng có cùng kích thước?(1.5đ )
Câu 4: Chiếu một tia sáng SI lên một gương phẳng.
Vẽ tia phản xạ. (1đ)
S
I
Vẽ một vị trí đặt gương để thu được tia phản xạ theo phương thẳng đứng từ trên xuống. (0.5đ)
TRƯỜNG THCS MỸ THỚI ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN VẬT LÝ KHỐI 7 Năm học: 2011-2012
***** PHẦN TRẮC NGHIỆM
( Thời gian làm bài 10’ không kể thời gian phát đề)
GT1:………………………….
GT2:………………………….
ĐỀ CHÍNH THỨC
Mã Đề B
Trắc nghiệm (4 điểm) Hãy chọn câu trả lời đúng nhất để ghi vào giấy làm bài các câu hỏi sau:
Câu 1: Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi là:
A. Ảnh ảo, không hứng được trên màn chắn , luôn nhỏ hơn vật.
B. Ảnh thật, hứng được trên màn, nhỏ hơn vật.
C. Ảnh ảo, không hứng được trên màn, bằng vật
D. Ảnh thật, hứng được trên màn, bằng vật.
Câu 2: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về điều kiện để nghe được tiếng vang? A. Khi ta nghe thấy âm phản xạ cách biệt với âm trực tiếp ít nhất là 15 giây.
B. Khi ta nghe thấy âm phản xạ cách biệt với âm trực tiếp ít nhất là 1/15 giây.
C. Khi ta nghe thấy âm phản xạ cách biệt với âm trực tiếp ít nhất là 1,5 giây.
D. Khi ta nghe thấy âm phản xạ cách biệt với âm trực tiếp ít nhất là 1 giây.
Câu 3: Khi có hiện tượng nhật thực, vị trí tương đối của Trái Đất, Mặt Trời, Mặt Trăng là:
A. Trái Đất – Mặt Trời – Mặt Trăng B. Trái Đất – Mặt Trăng - Mặt Trời
C. Mặt Trời - Trái Đất - Mặt Trăng D. Mặt Trăng - Trái Đất - Mặt Trời
Câu 4: Ta nhìn thấy dây tóc bóng đèn vì:
A. Giữa mắt và dây tóc không có vật chắn sáng B. Có dòng điện chạy qua dây tóc
C. Có ánh sáng truyền đến dây tóc D. Có ánh sáng từ dây tóc truyền đến mắt
Câu 5: Ảnh ảo tạo bởi gương cầu lõm là ảnh:
A. Lớn bằng vật B. Lớn hơn vật C. Gấp đôi vật D. Bé hơn vật
Câu 6: Vật nào dưới đây không phải là nguồn sáng?
A. Ngọn nến đang cháy B. Đèn ống đang sáng
C. Vỏ chai sáng chói dưới trời nắng D. Mặt Trời.
Câu 7: Ngưỡng đau có thể làm điếc tai có giá trị nào sau đây?
A. 100 dB B. 80 dB C. 130 dB D. 70 dB
Câu 8: Trong lớp học, học sinh nghe được lời giảng của thầy giáo thông qua môi trường truyền âm nào?
A. Không khí B. Chất lỏng C. Chất rắn D. Chân không
TRƯỜNG THCS MỸ THỚI ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN VẬT LÝ KHỐI 7 Năm học: 2011-2012
***** PHẦN TỰ LUẬN
( Thời gian làm bài 35’ không kể thời gian phát đề)
GT1:………………………….
GT2:………………………….
ĐỀ CHÍNH THỨC
Tự luận ( 6 điểm) Ghi câu trả lời vào giấy làm bài các câu hỏi sau:
Câu 1: Tần số là gì? Nêu đơn vị của tần số? Âm phát ra cao hay thấp phụ thuộc vào yếu tố nào? (1.5 đ)
Câu 2: Hãy chỉ ra bộ phận nào dao động phát ra “ nốt nhạc” khi gảy dây đàn ghi ta, khi thổi sáo? ( 1.5 đ )
Câu 3: So sánh vùng nhìn thấy của gương cầu lồi so với vùng nhìn thấy cùa gương phẳng có cùng kích thước?(1.5đ )
Câu 4: Chiếu một tia sáng SI lên một gương phẳng.
Vẽ tia phản xạ. (1đ)
S
I
Vẽ một vị trí đặt gương để thu được tia phản xạ theo phương thẳng đứng từ trên xuống. (0.5đ)
TRƯỜNG THCS MỸ THỚI ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN VẬT LÝ KHỐI 7 Năm học: 2011-2012
***** PHẦN TRẮC NGHIỆM
( Thời gian làm bài 10’ không kể thời gian phát đề)
GT1:………………………….
GT2:………………………….
ĐỀ DỰ PHÒNG
Mã Đề A
Trắc nghiệm (4 điểm) Hãy chọn câu trả lời đúng nhất để ghi vào giấy làm bài các câu hỏi sau:
Câu 1: Vật nào dưới đây không phải là nguồn sáng?
A. Đèn ống đang sáng B. Mặt Trời
C. Vỏ chai sáng chói dưới trời nắng D. Ngọn nến đang cháy .
Câu 2: Ta nhìn thấy dây tóc bóng đèn vì:
A. Có ánh sáng truyền đến dây tóc B. Có ánh sáng từ dây tóc truyền đến mắt
C. Giữa mắt và dây tóc không có vật chắn sáng D. Có dòng điện chạy qua dây tóc
Câu 3: Trong lớp học, học sinh nghe được lời giảng của thầy giáo thông qua môi trường truyền âm nào?
A. Chất rắn B. Chân không C. Không khí D. Chất lỏng
Câu 4: Ảnh ảo tạo bởi gương cầu lõm là ảnh:
A. Lớn bằng vật B. Lớn hơn vật C. Gấp đôi vật D. Bé hơn vật
Câu 5: Ngưỡng đau có thể làm điếc tai có giá trị nào sau đây?
A. 100 dB B. 80 dB C. 130 dB D. 70 dB
Câu 6: Khi có hiện tượng nguyệt thực, vị trí tương đối của Trái Đất, Mặt Trời, Mặt Trăng là:
A. Trái Đất – Mặt Trời – Mặt Trăng B. Trái Đất – Mặt Trăng - Mặt Trời
C. Mặt Trăng - Trái Đất - Mặt Trời D. Mặt Trời - Trái Đất - Mặt Trăng
Câu 7: Phát biểu nào sau đây ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement