Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By blackhat_hook
#642608

Download Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học môn Công nghệ cấp THCS miễn phí

Tăng thời lượng thực hành. Trong quá trình thực hành, giới thiệu cho học sinh những hiện tượng hư hỏng thường gặp (theo bảng 3 bài 3).
Chọn dạy một số nội dung để thực hành. Những nội dung còn lại không dạy.
Tăng thời lượng thực hành.
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC
MÔN CÔNG NGHỆ, CẤP THCS
(Kèm theo Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01 tháng 9 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
1. Mục đích
Điều chỉnh nội dung dạy học để dạy học phù hợp với chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình giáo dục phổ thông (CT), phù hợp với thời lượng dạy học và điều kiện thực tế các nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục.
2. Nguyên tắc
Điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng tinh giảm các nội dung để giáo viên, học sinh (GV, HS) dành thời gian cho các nội dung khác, tạo thêm điều kiện cho GV đổi mới phương pháp dạy học theo yêu cầu của CT. Việc điều chỉnh nội dung dạy học thực hiện theo các nguyên tắc sau đây:
(1) Đảm bảo mục tiêu giáo dục của chương trình, sách giáo khoa (SGK) theo qui định của Luật Giáo dục.
(2) Đảm bảo tính lôgic của mạch kiến thức và tính thống nhất giữa các bộ môn; không thay đổi CT, SGK hiện hành. 
(3) Không thay đổi thời lượng dạy học đối với mỗi môn học trong một lớp và trong mỗi cấp học.
(4) Thuận lợi cho việc tổ chức thực hiện tại các cơ sở giáo dục.
3. Nội dung điều chỉnh
Việc điều chỉnh nội dung dạy học tập trung vào những nhóm nội dung chính sau:
(1) Những nội dung trùng lặp trong CT, SGK của nhiều môn học khác nhau.
(2) Những nội dung trùng lặp, có cả ở CT, SGK của lớp dưới và lớp trên do hạn chế của cách xây dựng CT, SGK theo quan điểm đồng tâm.
(3) Những nội dung, bài tập, câu hỏi trong SGK không thuộc nội dung của CT hay yêu cầu vận dụng kiến thức quá sâu, không phù hợp trình độ nhận thức và tâm sinh lý lứa tuổi học sinh.
(4) Những nội dung trong SGK trước đây sắp xếp chưa hợp lý.
(5) Những nội dung mang đặc điểm địa phương, không phù hợp với các vùng miền khác nhau.
4. Thời gian thực hiện
Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học được áp dụng từ năm học 2011 - 2012.
5. Hướng dẫn thực hiện các nội dung
- Hướng dẫn này dựa trên SGK của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ấn hành năm 2011, là SGK của chương trình chuẩn đối với cấp THPT. Nếu GV và HS sử dụng SGK của các năm khác thì cần đối chiếu với SGK năm 2011 để điều chỉnh, áp dụng cho phù hợp. Toàn bộ văn bản này được nhà trường in sao và gửi cho tất cả GV bộ môn.
- Ngoài các nội dung đã hướng dẫn cụ thể trong văn bản, cần lưu ý thêm một số vấn đề đối với các nội dung được hướng dẫn là “không dạy” hay “đọc thêm”, những câu hỏi và bài tập không yêu cầu HS làm trong cột Hướng dẫn thực hiện ở các bảng dưới đây như sau:
+ Dành thời lượng của các nội dung này cho các nội dung khác hay sử dụng để luyện tập, củng cố, hướng dẫn thực hành cho HS.
+ Không ra bài tập và không kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS vào những nội dung này, tuy nhiên, GV và HS vẫn có thể tham khảo các nội dung đó để có thêm sự hiểu biết cho bản thân.
- Trên cơ sở khung phân phối chương trình của môn học, GV điều chỉnh phân phối chương trình chi tiết đảm bảo cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện, phù hợp với điều chỉnh nội dung dạy học dưới đây.
5.1. LỚP 6
TT
Chương
Bài
Trang
Nội dung
Hướng dẫn thực hiện
1
I
Bài 1. Các loại vải thường dùng trong may mặc.
6
I.1. a) Nguồn gốc: quy trình sản xuất vải sợi thiên nhiên
I.2. a) Nguồn gốc: quy trình sản xuất vải sợi hóa học
Không dạy.
2
I
Bài 4. Sử dụng và bảo quản trang phục.
18
2.1.c) Kí hiệu giặt, là
Giới thiệu để học sinh biết.
3
I
Bài 6. Thực hành: Cắt khâu bao tay trẻ sơ sinh.
Bài 7. Thực hành: Cắt khâu vỏ gối hình chữ nhật.
28
30
Chọn dạy 1 trong 2 nội dung hay có thể thay bằng sản phẩm thực hành khác.
4
II
Bài 8. Sắp xếp đồ đạc hợp lí trong nhà ở.
34
II.3.Một số ví dụ về bố trí, sắp xếp đồ đạc trong nhà ở của Việt Nam.
Chọn dạy nội dung phù hợp nhà ở địa phương.
5
II
Bài 9. Thực hành: Sắp xếp đồ đạc hợp lí trong nhà ở .
39
Có thể thay bằng nội dung thực hành khác phù hợp với nhà ở địa phương.
6
II
Bài 14. Thực hành: Cắm hoa.
57
I. Cắm hoa dạng thẳng đứng.
II. Cắm hoa dạng nghiêng.
III. Cắm hoa dạng tỏa tròn.
Chọn dạy chỉ 1 trong 3 dạng.
7
III
Bài 18. Các phương pháp chế biến thực phẩm
I. Phương pháp chế biến thực phẩm có sử dụng nhiệt
II. Phương pháp chế biến thực phẩm không sử dụng nhiệt
Dạy mục II-1.Trộn dầu dấm và mục II-2. Trộn hỗn hợp. Không dạy các phương pháp còn lại.
8
III
Bài 19. Thực hành: Trộn dầu dấm.
Bài 20. Thực hành: Trộn hỗn hợp
92
93
Chọn dạy 1 trong 2 nội dung hay chọn món ăn tương tự phù hợp đặc điểm món ăn của vùng (miền).
9
III
Bài 24. Thực hành: Tỉa hoa trang trí món ăn từ một số loại rau, củ, quả.
116
Chọn nội dung phù hợp nguyên liệu ở địa phương.
Chuyển bài này dạy trước các bài thực hành chế biến món ăn không sử dụng nhiệt.
10
IV
Bài 26. Chi tiêu trong gia đình.
128
IV. 1.Chi tiêu hợp lí
- Phần các ví dụ.
Thay đổi số liệu ở các ví dụ cho phù hợp với thực tế.
5. 2. LỚP 7
- Đối với vùng nông thôn, phần Trồng trọt và Chăn nuôi dạy bắt buộc, giáo viên thực hiện theo phân phối chương trình quy định; phần Lâm nghiệp và Thủy sản, tùy theo điều kiện cụ thể của địa phương chọn 1 trong 2 phần nói trên, thời lượng còn lại để ôn tập, củng cố kiến thức môn Công nghệ.
- Đối với vùng đô thị, có thể chuẩn bị tài liệu để dạy nuôi trồng, chăm sóc cây cảnh, vật cảnh, thủy canh rau sạch, các giải pháp sinh học bảo vệ môi trường... để thay thế cho một số bài của phần Trồng trọt và Chăn nuôi; thay thế một số hay toàn bộ phần Lâm nghiệp và Thủy sản; thời lượng còn lại dùng để ôn tập củng cố kiến thức môn Công nghệ.
TT
Chương
Bài
Trang
Nội dung
Hướng dẫn thực hiện
Phần 1: Trồng trọt
1
I
Bài 10. Vai trò của giống và phương pháp chọn tạo giống cây trồng.
23
III. 4. Phương pháp nuôi cấy mô.
Không dạy.
2
I
Bài 11. Sản xuất và bảo quản giống cây trồng.
26
I. 2. Sản xuất giống cây trồng bằng nhân giống vô tính.
Nêu thêm ví dụ: nhân giống cây trồng bằng phương pháp nuôi cấy mô.
3
I
Bài 14. Thực hành: Nhận biết một số loại thuốc và nhãn hiệu của thuốc trừ. sâu, bệnh hại.
34
2. Quan sát một số dạng thuốc
Không bắt buộc (GV có thể dạy hay không dạy).
4
I
Bài 18. Thực hành: Xác định sức nẩy mầm và tỉ lệ nẩy mầm của hạt giống.
43
Không bắt buộc.
Phần 2: Lâm nghiệp
5
I
Bài 23. Làm đất gieo ươm cây rừng.
57
I. 2. Phân chia đất trong vườn gieo ươm.
Không dạy.
6
I
Bài 25. Thực hành: Gieo hạt và cấy cây vào bầu đất.
63
1. Gieo hạt vào bầu đất.
2. Cấy cây con vào bầu đất.
Tùy theo điều kiện của từng trường, mỗi nhóm học sinh có thể thực hiện 1 hay 2 nội dung.
Phần 3: Chăn nuôi
7
I
Bài 31. Giống vật nuôi
83
I.3. Điều kiện để được công nhận là một giống vật nuôi
Không bắt buộc
8
I
Bài 32. Sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi.
86
II. Đặc điểm sinh trưởng, phát dục của vật nuôi.
Không dạy.
9
I
Bài 33. Một số phương pháp chọn lọc và quản lý vật nuôi.
89
III. Quản lí giống vật nuôi.
Không dạy s
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement