Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By hongthao_vn2001
#642589

Download Bài giải nguyên hàm miễn phí

Dạng 4: Tìm nguyên hàm thỏa điều kiện cho trước.
Bước 1: Tìm họ các nguyên hàm.
Bước 2: Thế điều kiện vào tìm hằng số C.
Bước 3: Thế C vừa tìm được vào nguyên hàm ở bước 1 ta được một nguyên hàm cần tìm.
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

BÀI TẬP NGUYÊN HÀM
Dạng 1: Tính nguyên hàm theo công thức:
1. Phương pháp:
Áp dụng công thức:
Áp dụng công thức trong bảng nguyên hàm.
2. Bài tập tham khảo và bài tập luyện tập:
Bài 1: Tìm nguyên hàm của các hàm số:
Dạng 2: Tính nguyên hàm bằng phương pháp đổi biến:
Bài 2: Tìm nguyên hàm của các hàm số sau:
Dạng 3: Tính nguyên hàm từng phần:
Bài 1: Tìm nguyên hàm của các hàm số:
Loại 1:
Loại 2:
Loại 3:
Loại 4:
Dạng 4: Tìm nguyên hàm thỏa điều kiện cho trước.
Bước 1: Tìm họ các nguyên hàm.
Bước 2: Thế điều kiện vào tìm hằng số C.
Bước 3: Thế C vừa tìm được vào nguyên hàm ở bước 1 ta được một nguyên hàm cần tìm.
Bài 1: Tìm nguyên hàm của hàm số biết F(1)=9.
Bài giải
Ta có:
Vì F(0)=9
Vậy:
Bài 2: Tìm nguyên hàm của hàm số biết F(0)=19.
Bài giải
Ta có:
Vì F(0)=19
Vậy:
Bài 3: Tìm một nguyên hàm của hàm số , biết tại x= nguyên hàm đó bằng -1.
Bài giải
Ta có:
Vì tại x= nguyên hàm đó bằng -1:
Nên
Vậy:
Bài 4: Tìm nguyên hàm của hàm số biết F(1)=3.
Bài 5: Tìm nguyên hàm của hàm số biết F(0)=3.
Bài 6: Tìm một nguyên hàm của hàm số , biết tại x=ln2 nguyên hàm đó bằng 1.
Bài 7: Tìm nguyên hàm của hàm số biết F(1)=3.
...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement