Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By bantinhcamaubac_dn
#642583 Download Đề kiểm tra miễn phíHẫy kể về người em yêu quí.
a/ Mở bài: Giới thiệu chung về người em yêu quí.
b/ Thân bài:
- Tuổi hình dạng của người đó.
- Tính tình: Cử chỉ, lời nói, thái độ .
- Quan hệ với mọi người như thế nào ?
- Kể về những kỉ niệm đáng nhớ.
- Sự quan tâm ân cần, những lời động viên, giúp đỡ ảnh hưởng đến em.
- Tình căm của em đối với người đó như thế nào.
c/ Kết luận: Nêu suy nghĩ của em về người mà em yêu quí .


Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
I/ MỤC TIÊU:
Thu thập thông tin để đánh giá mức độ đạt chuẩn kiến thức, kỉ năng trong chương trình học kỳ I, môn Ngữ Văn 6.
Khảo sát bao quát 1 số nội dung kiến thức, khái niệm trọng tâm của chương trình Ngữ Văn 6 Học kỳ I theo 3 nội dung Văn Học, Tiếng Việt, Làm Văn với mục đích đánh giá năng lực đọc – hiểu và tạo lập Văn bản của Học sinh thông qua hình thức kiểm tra trắc nghiệm và tự luận.
II/ HÌNH THỨC:
Hình thức: Kiểm tra trắc nghiệm khách quan và tự luận.
Cách tổ chức kiểm tra: Học sinh làm tại lớp 90 phút.
III/ THIẾT LẬP MA TRẬN:
1/ Liệt kê và chọn các đơn vị bài học của các phần môn:
*/ Phần văn:
a/ Truyền thuyết gồm các bài:
Thánh Gióng.
Sơn Tinh, Thủy Tinh.
Sự Tích Hồ Gươm
b/ Truyện cổ tích:
Thạch sanh
Em Bé Thông Minh.
c/ Truyện ngụ ngôn:
Ếch Ngồi Đáy Giếng.
Thầy Bói xem Xem.
Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng.
d/ Truyện cười:
Treo Biển.
Lợn cưới, áo mới.
*/ Tiếng việt:
Từ và cấu tạo của từ tiếng việt..
Từ mượn.
Nghĩa của từ.
Từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ.
Chữa lồi dùng từ.
Danh từ
Cụm danh từ.
Số từ và lượng từ.
Chỉ từ.
Động từ.
Cụm động từ.
Tính từ và cụm tính từ
*/ Phần Làm Văn:
Văn tự sự
2/ Xây dựng khung ma trận:
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I. Môn: NGỮ VĂN 6
PHẦN TRẮC NGHIỆM:
Mức độ Chủ đề/ Nội dung
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng thấp
vận dụng cao
Cộng
*/ Văn học
1/ Truyền thuyết:
- Thánh Gióng
1
1
- Sơn Tinh, Thủy Tinh
- Sự Tích Hồ Gươm
1
1
2/ Truyện cổ tích:
- Thạnh sanh
1
1
- Em Bé Thông Minh
1
1
3/ Truyện ngụ ngôn:
1
- Ếch Ngồi Đáy Giếng.
1
1
- Thầy Bói xem Voi.
- Chân, Tay, Tai, Mắt. Miệng.
4/ Truyện cười
- Treo Biển
1
1
- Lợn cưới, áo mới
Cộng số câu
2
4
6
*/ Tiếng việt:
1/ Từ và cấu tạo của từ tiếng việt
1
1
2/ Từ mượn
1
1
3/ Nghĩa cử từ
1
1
4/ Từ nhiều nghĩa và biểu tượng chuyển nghĩa của từ
5/ Chửa lỗi dùng từ
6/ Danh từ
7/ Cụm danh từ
8/ Số từ và lượng từ
9/ Chỉ từ.
10/ Động từ
11/ Cụm động từ
12/ Tính từ và cụm tính từ
Cộng số câu
2
1
3
*/ Tập làm văn
*/ Tập làm văn
- Văn tụ sự
1
1
- Tự sự kể chuyện đời thường
1
1
Cộng số câu
1
1
2
*/ Phần Tự Luận
Mức độ Chủ đề/ Nội dung
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng thấp
vận dụng cao
Cộng
Văn tự sự
1
1
Số câu
1
1
Số điểm
7,0 đ
7,0 đ
TRƯỜNG THCS MỸ THỚI ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN NGỮ VĂN KHỐI 6 Năm học: 2011-2012
***** PHẦN TRẮC NGHIỆM
( Thời gian làm bài 15’ không kể thời gian phát đề)
GT1:………………………….
GT2:………………………….
ĐỀ CHÍNH THỨC
Mã Đề A
Trắc nghiệm (3 điểm) Hãy chọn câu trả lời đúng nhất để ghi vào giấy làm bài các câu hỏi sau:
Câu 1: Truyện “ Thánh Gióng ’’ thuộc thể loại gì ?
Truyện ngụ ngôn
Truyện truyền thuyết
Truyện cổ tích
Truyện cười
Câu 2: Trong các truyện sau, truyện nào không phải là truyện cổ tích ?
Ếch ngồi đáy giếng
Cây bút thần
Em bé thông minh
Thạch sanh
Câu 3: Chi tiết tưởng tượng “ nêu cơm, cây đèn thần’’ nằm trong truyện nào ?
Thánh gióng
Sơn tinh, thủy tinh
Thạch sanh
Cây bút thần
Câu 4: Truyện “ Sự tích Hồ Gươm ’’ gắn với thời kỳ đánh giặc nào ?
Giặc Nguyên xâm lược nước ta
Giặc Tống xâm lược nước ta
Giặc Thanh xâm lược nước ta
Giặc Minh xâm lược nước ta
Câu 5: Truyện “ Treo biển’’ ngụ ý phê phán những gì trong xã hội ?
Hay khoe của
Tham lam
Thiếu chủ kiến
Sống ích kỉ
Câu 6: Truyện “ Ếch ngồi đáy giếng” khuyên người ta cái gì ?
Đừng chủ quan, kêu ngạo
Nên mở rộng tầm hiểu biết
Thiếu chủ kiến
Câu A và B đúng
Câu 7: Từ nào sau đây là từ láy ?
Bàn ghế
Sách vở
Lấp lánh
Kẹp tóc
Câu 8: Từ nào sau đây không mượn từ tiếng Hán ?
Trượng
In-ter-net
Giang sơn
Tráng sĩ
Câu 9: Giải thích từ “cầu hôn’’ là xin được lấy làm vợ, đã giải thích theo cách nào ?
Dùng từ trái nghĩa với từ cần giải thích
Dùng từ khái niệm và từ biểu thị
Dùng từ đồng nghĩa với từ cần giải thích
Dùng từ đồng nghĩa và từ trái nghĩa
Câu 10: “Nhớ đến lưỡi gươm ở nhà Lê Thận, Lê Lợi rút lấy chuỗi gươm giắt vào lưng ’’ từ Lưỡi là :
Nghĩa chuyển
Nghĩa gốc
Không có nghĩa
Chưa coa nghĩa
Câu 11: Văn bản “ Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng” được viết theo cách biểu đạt gì?
Tự sự
Thuyết minh
Nghị luận
Biểu Cảm
Câu 12: Nhân vật và sự việc trong văn tự sự - kể chuyện đời thường phải như thế nào ?
Chân thật, không được bịa đặt
Các sự việc phải được sắp xếp lựa chọn
Tưởng tượng ra nhân vật gắn liền với các yếu tố kì ảo
Câu A và B đúng.
TRƯỜNG THCS MỸ THỚI ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN NGỮ VĂN KHỐI 6 Năm học: 2011-2012
***** PHẦN TỰ LUẬN
( Thời gian làm bài 75’ không kể thời gian phát đề)
GT1:………………………….
GT2:………………………….
ĐỀ CHÍNH THỨC
Tự luận ( 7 điểm) Chọn 1 trong 2 đề dưới đây làm vào giấy làm bài.
Đề 1: Hãy kể về người mà em yêu quí.
Đề 2: Hãy kể về những đổi mới của quê hương em.
TRƯỜNG THCS MỸ THỚI ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN NGỮ VĂN KHỐI 6 Năm học: 2011-2012
***** PHẦN TRẮC NGHIỆM
( Thời gian làm bài 15’ không kể thời gian phát đề)
GT1:………………………….
GT2:………………………….
ĐỀ CHÍNH THỨC
Mã Đề B
Trắc nghiệm (3 điểm) Hãy chọn câu trả lời đúng nhất để ghi vào giấy làm bài các câu hỏi sau:
Câu 1: Nhân vật và sự việc trong văn tự sự - kể chuyện đời thường phải như thế nào ?
Chân thật, không được bịa đặt
Các sự việc phải được sắp xếp lựa chọn
Tưởng tượng ra nhân vật gắn liền với các yếu tố kì ảo
D. Câu A và B đúng.
Câu 2: Văn bản “ Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng” được viết theo cách biểu đạt gì?
Tự sự
Thuyết minh
Nghị luận
Biểu Cảm
Câu 3: “Nhớ đến lưỡi gươm ở nhà Lê Thận, Lê Lợi rút lấy chuỗi gươm giắt vào lưng ’’ từ Lưỡi là :
Nghĩa chuyển
Nghĩa gốc
Không có nghĩa
Chưa có nghĩa
Câu 4: Giải thích từ “cầu hôn’’ là xin được lấy làm vợ, đã giải thích theo cách nào ?
Dùng từ trái nghĩa với từ cần giải thích
Dùng từ khái niệm và từ biểu thị
Dùng từ đồng nghĩa với từ cần giải thích
Dùng từ đồng nghĩ và từ trái nghĩa
Câu 5: Từ nào sau đây không mượn từ tiếng hán ?
Trượng
In-ter-net
Giang sơn
Tráng sĩ
Câu 6: Từ nào sau đây là từ láy ?
Bàn ghế
Sách vở
Lấp lánh
Kẹp tóc
Câu 7: Truyện “ Ếch ngồi đáy giếng” khuyên người ta cái gì ?
Đừng chủ quan, kêu ngạo
Nên mở rộng tấm hiểu biết
Thiếu chủ kiến
Câu A và B đúng
Câu 8: Truyện “ Treo biển’’ ngụ ý phê phán những gì trong xã hội ?
Hay khoe của
Tham lam
Thiếu chủ kiến
Sống ích kỉ
Câu 9: Truyện “ Sự tích Hồ Gươm ’’ gắn với thời kỳ đánh giặc nào ?
Giặc Nguyên xâm lược nước ta
Giặc Tống xâm lược nước ta
Giặc Thanh xâm lược nước ta
Giặc Minh xâm lược nước ta
Câu 10: Chi tiết tưởng tượng “ nêu cơm, cây đèn thần’’ nằm trong truyện nào ?
Thánh gióng
Sơn tinh, thủy tinh
Thạch sanh
Cây bút thần
Câu 11: Trong các truyện sau,...

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement