Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By bonghongthuytinh_6_6
#642576

Download Giáo án Địa 12 - Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp miễn phí

Sự hợp tác quốc tế:
Hỗ trợ vốn đàu tư từ các nướ kinh tế phát triển. Quá trình đầu tư làm xuất hiện ở các nước đang phát triên một vài ngành công nghiệp mới, các khu công nghiệp tập trung, khu chế xuất và mở rộng ngành nghề truyền thống. Điều đó dẫn đến sự thay dổi tổ chức lãnh thổ công nghiệp theo cả 2 chiều hướng tích cực và tiêu cực
Chuyển giao kĩ thuật và công nghệ cũng là một trong những hướng quan trọng. Kĩ thuật và công nghệ hiện đại có ý nghĩa quyết định đến tốc độ tăng trưởng kinh té. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến qui mô, phương hướng, phân bố sản xuất cũng như các hình thức tỏ chức lãnh thổ và bộ mặt kinh tế của đất nước nói chung và các vùng nói riêng.
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

Ngày soạn :
Ngày dạy :
Tiết ppct :
Bài 28: VẤN ĐỀ TỔ CHỨC LÃNH THỔ CÔNG NGHIỆP
I. MỤC TIÊU:
Sau bài học, giáo viên giúp học sinh hiểu:
1. Kiến thức:
- Hiểu dược khái niệm tổ chức lãnh thổ công nghiệp và vai trò của nó trong công cuộc Đổi mới kinh tế - xã hội ở nước ta.
- Biết được các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng tới việc tổ chức lãnh thổ công nghiệp của nước ta.
- Biết được các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp chính ở nước ta hiện nay và sự phân bố của chúng.
2. Kĩ năng:
- Xác định được trên bản đồ các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp (điểm, khu, trung tâm công nghiệp)
- Phân biệt được các trung tâm công nghiệp với qui mô (hay ý nghĩa) khác nhau trên bản đồ.
3. Thái độ:
- Ủng hộ các chủ trương của Nhà nước về việc xây dựng các khu công nghiệp tập trung.
- Không đồng tình với một số điểm công nghiệp, trung tâm công nghiệp không tuân thủ luật Bảo vệ môi trường.
II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:
- Bản đô giáo khoa treo tường Công nghiệp chung Việt Nam..
- At lat Địa lí Việt Nam.
- Bảng số liệu, biểu đồ, tranh ảnh có liên quan.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
A. Ổn định tổ chức: 1 phút
B. Kiểm tra miệng: 5-7 phút
Câu 1: Tại sao công nghiệp năng lượng lại là ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta?
Câu 2: Phân tích cơ cấu ngành công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm (Cơ sở nguyên liệu, tình hình sản xuất và phân bố).
* Khởi động: GV yêu cầu HS nhắc lại một só hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp đã được học ở lớp 10 và các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng tới tổ chức lãnh thổ công nghiệp.
* Bài mới:
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội dung chính
* Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm tổ chức lãnh thổ công nghiệp
Hình thức; Cá nhân./ lớp.
Bước 1: HS đọc nhanh mục 1 - SGK.
Bước 2: Phát biểu khái niệm và vai trò của tỏ chức lãnh thổ công nghiệp.?
* Hoạt động 2: Tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng tới tổ chức lãnh thổ công nghiệp
Hình thức: Cá nhân/ hay lớp.
Bước 1: HS dựa vào sơ đồ hình 28 và bản đồ công nghiệp:
? Hãy phân tích các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến việc tổ chức lãnh thổ công nghiệp.
? Nhóm nhân tố nào có ý nghĩa quyết định đến việc tổ chức lãnh thổ công nghiệp
Bước 2: HS trả lời, GV nhận xét, bổ sung và chuẩn kiến thức.
GV lưu ý HS: trong trường hợp nhất định nhóm nhân tố bên ngoài có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Trong một số trường hợp cụ thể, nó chi phối mạnh mẽ, thậm chí quyết định đối với tổ chức lãnh thổ công nghiệp của một lãnh thổ nào đó.
Sự hợp tác quốc tế:
Hỗ trợ vốn đàu tư từ các nướ kinh tế phát triển. Quá trình đầu tư làm xuất hiện ở các nước đang phát triên một vài ngành công nghiệp mới, các khu công nghiệp tập trung, khu chế xuất và mở rộng ngành nghề truyền thống. Điều đó dẫn đến sự thay dổi tổ chức lãnh thổ công nghiệp theo cả 2 chiều hướng tích cực và tiêu cực
Chuyển giao kĩ thuật và công nghệ cũng là một trong những hướng quan trọng. Kĩ thuật và công nghệ hiện đại có ý nghĩa quyết định đến tốc độ tăng trưởng kinh té. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến qui mô, phương hướng, phân bố sản xuất cũng như các hình thức tỏ chức lãnh thổ và bộ mặt kinh tế của đất nước nói chung và các vùng nói riêng.
Chuyển giao kinh nghiệm tổ chức, quản lí đến các nước đang phát triển đã và đang trở thành yêu cầu cầu cấp thiết. Kinh nghiệm quản trị giỏi không chỉ giúp cho từng doanh nghiệp làm ăn phát đạt, mà còn mở ra cơ hội cho họ hợp tác chặt chẽ với nhau, tạo ra sự liên kết bền vững trong một hệ thống sản xuất kinh doanh thống nhất. Chính sự liên kết đó là tiền đề để hình thành các không gian công nghiệp cũng như các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp.
* Hoạt động 3: Tìm hiểu điểm công nghiệp.
Hình thức: Cá nhân/ lớp.
Bước 1: HS dựa vào kiến thức đã học ở lớp 10, kiến thức trong bài học và bản đồ công nghiệp chung (hay Atlat Địa lí Việt Nam):
? Hãy nêu đặc điểm chính của điểm công nghiệp.
? Xác định một số điểm công nghiệp.
Bước 2: HS trả lời, GV chuẩn kiến thức.
* Hoạt động 4: Tìm hiểu khu công nghiệp
Hình thức: Cá nhân/ lớp.
Bước 1: HS dựa vào SGK, Bản đồ công nghiệp chung (hay At lat Địa lí Việt Nam) hãy:
? Nêu đặc điểm khu công nghiệp, tình hình phát triển các khu công nghiệp ở nước ta.
? Tại sao khu công nghiệp lại phân bố chủ yếu ở Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Hồng và duyên hải miền Trung. (Đây là khu vực có vị trí địa lí thuận lợi cho phát triển sản xuất, cho việc xuất và nhập hàng hóa, máy móc thiết bị.
- Có kết cấu hạ tầng tốt, đặc biệt về giao thông vận tải, thông tin liên lạc, khả năng cung cấp điện nước
- Có nguồn lao động đông, dồi dào với chất lượng cao.
- Có thị trường tiêu thụ rộng lớn cả trong và ngoài nước.
- Các ngành kinh tế phát triển ở trình độ cao hơn ở các vùng khác.
- Các nguyên nhân khác: cơ chế quản lí có nhiều đổi mới, năng động, sự có mặt của một số loại tài nguyên.)
Bước 2: HS trả lời, bổ sung, GV chuẩn kiến thức.
* Hoạt động 5: Tìm hiểu trung tâm công nghiệp.
Hình thức: Cá nhân/ lớp.
Bước 1: GV yêu cầu HS:
? Trình bày đặc điểm của trung tâm công nghiệp.
? Cách phân loại trung tâm công nghiệp.
? Dựa vào bản đồ công nghiệp chung (hay Atlat Địa lí Việt Nam) hãy xác định các trung tâm công nghiệp lớn và cơ cấu ngành của mỗi trung tâm.
Bước 2: HS trả lời, bổ sung, GV chuẩn kiến thức.
TP Hồ Chí Minh và Hà Nội trở thành hai trung tâm công nghiệp lớn nhất nước ta, vì:
- Có vị trí địa lí thuận lợi: Hà Nội nằm ở trung tâm của đồng bằng sông Hồng, trung tâm của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, lại nằm gần những vùng giàu tài nguyên khoáng sản, lâm sản và thủy điện. TP Hồ Chí Minh ở trung tâm của Đông Nam Bộ, một vùng kinh tế năng động và phồn thịnh của đất nước, nằm ở trung tâm của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Tiếp giáp với những vùng giàu tài nguyên, nằm gần những tuyến giao thông quốc tế.
- Là hai thành phố có số dân đông nhất, năm 2006, số dân của Hà Nội là 3,2 triệu người, TP Hồ Chí Minh là 6,1 triẹu người, chất lượng nguồn lao động dẫn đầu cả nước, đặc biệt là TP Hồ Chí Minh.
- Cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất hoàn thiện nhất cả nước. Đây cũng chính là đầu mối giao thông vận tải lớn nhất nước ta.
- Là hai vùng thu hút mạnh nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài.
- Các nguyên nhân khác: Có nhiều chính sách năng động trong phát triển kinh tế, đối với Hà Nội còn là thủ đô của nước ta
* Hoạt động 6: Tìm hiểu Vùng công nghiệp.
Hình thức: Cá nhân/ lớp.
Bước 1: GV yêu cầu HS:
Vùng công nghiệp: (HS tự tìm hiểu trong Atlat trang 21 để xác định 6 vùng CN của nước ta)
SGK trang 127, mục d
Atlat trang 21
Bước 2: HS trả lời, bổ sung, GV chuẩn kiến thức.
1) Khái niệm:
- Là sự sắp xếp, phối hợp giữa các quá trình và cơ sở sản xuất công nghiệp trên một lãnh thổ nhất định để sử dụng hợp lí các nguồn lực sẵn có nhằm đạt hiệu quả cao về các mặt kinh tế - xã hội và môi trường.
2) Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng tới tổ chức lãnh thổ công nghi
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement