Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By huynhtrang85
#642565 Download Câu hỏi và bài tập ôn tập Hình học 6 miễn phíCâu hỏi và bài tập:
Bài 1. Điểm M gọi là trung điểm của đoạn thẳng AB nếu:
A. M cách đều hai điểm A và B.
B. M nằm giữa hai điểm A và B.
C. M nằm giữa hai điểm A và B và M cách đều hai điểm A và B.
D. Cả ba câu đều đúng.
Bài 2. Cho biết hai tia có chung gốc O là Ox và Oy, có người nói:
A. Hai tia Ox và Oy chung gốc O thì đối nhau.
B. Hai tia Ox, Oy nằm trên một đường thẳng có x, y cùng phía với O thì đối nhau
C. Hai tia Ox, Oy nằm trên một đường thẳng có x, y khác phía với O thì đối nhau.
D. Cả ba câu trên đều đúng.


Câu hỏi và bài tập:
Bài 1: Ở hình 1 có ba điểm và hai đường thẳng chưa được đặt tên. Hãy điền các chữ A, B, C và a, b vào đúng các vị trí trong hình 1 biết rằng:
- Điểm A không nằm trên đường thẳng nào.
- Điểm B chỉ nằm trên một đường thẳng.
- Đường thẳng a không đi qua điểm B.
Hình 1
Bài 2: Xem hình 2 rồi chọn kí hiệu hay các từ đi qua, không đi qua điền vào chỗ trống ( … ) sao cho hợp nghĩa:
- C … a ; C … b ; D … a ; D … b.
- Đường thẳng a … D, đường thẳng b … O
Hình 2
Bài 3: Xem hình 3 với bốn đường thẳng a, b, c, d
Và bốn điểm M, N, P, Q rồi trả lời:
Điểm nào chỉ thuộc một đường thẳng?
Điểm nào thuộc đúng hai đường thẳng?
Điểm nào thuộc ba đường thẳng?
Đường thẳng nào chỉ đi qua một điểm?
Đường thẳng nào đi qua ba điểm?
Hình 3
Bài 4: Dùng kí hiệu để ghi các cách diễn đạt sau đây rồi vẽ hình minh họa:
Điểm H và điểm I nằm trên đường thẳng m còn điểm k ngoài đường thẳng m.
Đường thẳng n đi qua điểm A và không đi qua điểm B.
Bài 5: Cho bốn đường thẳng a, b, c, d
và sáu điểm A, B, C, D, E, F như hình 4
Hãy cho biết :
1) Điểm A thuộc những đường thẳng nào
và không nằm trên đường thẳng nào?
2) Có những đường thẳng nào chứa điểm C
Hình 4
và những đường thẳng nào không chứa điểm C?
3) Có bao nhiêu đường thẳng đi qua E? tập hợp
Các đường thẳng chứa điểm E là tập hợp gì?
4) Đường thẳng d còn có thể gọi theo bao nhiêu cách khác nhau nữa?
Bài 6: a) Vẽ ba điểm thẳng hàng M, N, P. Có mấy trường hợp hình vẽ?
b)Trong mỗi trường hợp hãy cho biết điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại.
Bài 7:Vẽ đường thẳng a rồi lấy 4 điểm E, F, G, H nằm trên đường thẳng đó. Lấy điểm O a.
Kể tên ba điểm thẳng hàng.
Kể tên ba điểm không thẳng hàng.
Bài 8: Em hãy vẽ sơ đồ trồng 9 cây thành 8 hàng, mỗi hàng 3 cây.
Bài 9: Vẽ hình theo các câu sau:
Điểm A nằm giữa hai điểm B và C; điểm B nằm giữa hai điểm A và D.
Điểm A nằm giữa hai điểm B và C; điểm A nằm giữa hai điểm M và N: ba điểm A, B, M không thẳng hàng.
Bài 10: Cho 5 điểm A, B, C, D, E phân biệt, trong đó không có bất kì ba điểm nào thẳng hàng. Vẽ các đường thẳng đi qua từng cặp hai điểm trong số các điểm đó. Có thể vẽ được bao nhiêu đường thẳng.
Bài 11: Vẽ vào ô trống hình vẽ phù hợp với cách viết thông thường:

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement