Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By cobe_doihon9150
#642532

Download Bài giảng Tin học 7 - Bài 5: Thao tác với bảng tính miễn phí

Sao chép dữ liệu và công thức
Chọn ô hay các ô có thông tin muốn sao chép.
Nháy nút Copy trên thanh công cụ (Ctrl+C)
Chọn ô muốn đưa thông tin được sao chép vào.
Nháy nút Paste trên thanh công cụ hay (Ctrl+V)
Lưu ý: Khi sao chép một ô có nội dung là công thức chứa địa chỉ, các địa chỉ được điều chỉnh để giữ nguyên quan hệ tương đối về vị trí so với ô đích.
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

Thao tác với bảng tính Bài 5 Nếu trong một ô tính có các kí hiệu #####, điều đó có nghĩa gì? a) Công thức nhập sai và Excel thông báo lỗi; b) Hàng chứa ô đó có độ cao quá thấp nên không hiển thị hết chữ số; c) Cột chứa ô đó có độ rộng quá hẹp nên không hiển thị hết chữ số; d) hay b hay c. Phải điều chỉnh độ rộng của cột cho phù hợp để có thể hiển thị hết chữ số. Điều chỉnh độ rộng cột : Đưa con trỏ vào vạch ngăn cách hai cột; Kéo thả sang phải để mở rộng hay sang trái để thu hẹp độ rộng cột. Thay đổi độ cao của các hàng: Đưa con trỏ vào vạch ngăn cách hai hàng; Kéo thả xuống dưới để mở rộng hay lên trên để thu hẹp độ cao hàng. Lưu ý: Nháy đúp chuột trên vạch phân cách cột hay hàng sẽ điều chỉnh độ rộng cột, độ cao hàng vừa khít với dữ liệu có trong cột và hàng đó. 1. Điều chỉnh độ rộng cột, độ cao hàng 1. Điều chỉnh độ rộng cột, độ cao hàng 2. Chèn thêm hay xoá cột và hàng a) Chèn thêm một cột/hàng Nháy chọn 1 cột/hàng. Mở bảng chọn Insert và chọn Columns/Rows. Một cột trống/hàng trống sẽ được chèn vào bên trái/bên trên cột/hàng được chọn. Lưu ý: Nếu chọn trước nhiều cột hay nhiều hàng, số cột hay số hàng mới được chèn thêm sẽ đúng bằng số cột hay số hàng em đã chọn. Tớ muốn xoá hàng trống này thì phải làm thế nào? a) Xoá một cột/ hàng Nháy chọn một cột/ hàng. Chọn Edit Delete. Khi xoá cột hay hàng, các cột bên phải được đẩy sang trái, các hàng phía dưới được đẩy lên trên. Lưu ý: Nếu chỉ nhấn phím Delete thì chỉ dữ liệu trong các ô trên cột/hàng đó bị xoá, còn bản thân cột/hàng thì không. 2. Chèn thêm hay xoá cột và hàng =SUM(B12:E12) =SUM(B13:E13) =SUM(B14:E14) =SUM(B15:E15) 3. Sao chép công thức Vị trí tương đối của khối ô B12:E12 đối với ô F12 trong công thức đầu tiên giống như vị trí tương đối của khối ô B13:E13 đối với ô F13 trong công thức 2. Có thể sao chép nội dung ô F12 sang ô F13. 3. Sao chép và di chuyển công thức a) Sao chép dữ liệu và công thức Chọn ô hay các ô có thông tin muốn sao chép. Nháy nút Copy trên thanh công cụ (Ctrl+C) Chọn ô muốn đưa thông tin được sao chép vào. Nháy nút Paste trên thanh công cụ hay (Ctrl+V) Lưu ý: Khi sao chép một ô có nội dung là công thức chứa địa chỉ, các địa chỉ được điều chỉnh để giữ nguyên quan hệ tương đối về vị trí so với ô đích. Tại sao khi sao chép khối F12:F15 vào ô B3 thì lại ra kết quả thế này cơ chứ??? 3. Sao chép và di chuyển công thức b) Di chuyển dữ liệu và công thức Khi di chuyển nội dung các ô có chứa địa chỉ các địa chỉ trong công thức không bị điều chỉnh (công thức được sao chép y nguyên). TRẮC NGHIỆM Câu 1: Chọn cụm từ thích hợp nhất để điền vào dấu ba chấm trong câu sau: “Khi sao chép một ô có nội dung là công thức chứa địa chỉ, các địa chỉ…” Không bị điều chỉnh; Được điều chỉnh để giữ nguyên quan hệ tương đối về vị trí so với ô đích; Được điều chỉnh để giữ nguyên vị trí so với ô đích; Được điều chỉnh để giữ nguyên quan hệ tương đối về vị trí so với ô được sao chép. Câu 2: Cho ô A3,C3,E3 lần lượt có các giá trị sau: 39,60,100. Ô B4 được tính bằng công thức =C3-A3. Nếu sao chép ô B4 sang ô D4 thì ô D4 có giá trị là bao nhiêu? 21 61 40 79 Câu 3: Muốn sửa dữ liệu trong một ô tính mà không cần nhập lại, em phải thực hiện thao tác gì? a) Nháy trên ô tính và sửa dữ liệu; b) Nháy trên thanh công thức; c) Nháy đúp trên ô tính và sửa dữ liệu. d) Cả đáp án b và c. Câu 4: Cho bảng số liệu trên. Ô E4 được tính bằng công thức =SUM(B4:D4). Nếu di chuyển ô E4 sang ô F5 thì công thức ở ô F5 là gì? =SUM(B5:D5) =SUM(B4:D4) =SUM(B4:E4) =SUM(B5:E5) Kết thúc ...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement