Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By baby_sanhdieu99
#642525

Download Giáo án Tin học 7 - Thế Duy (Học kỳ 2) miễn phí

 MỤC TIÊU:
- HS nhận biết và phân biệt được các màn hình chính và chức năng đã được học trong phần mềm TIM.
- HS có thể thực hiện và thao tác được các lệnh chính đã học bằng cả hai cách từ hộp thoại và từ dòng lệnh.
- HS hiểu và áp dụng được các tính năng của phần mềm trong việc học tập và giải toán trong chương trình học trên lớp.
 CHUẨN BỊ:
- Giáo viên: sách Tin học THCS (quyển 2), giáo án; phòng máy tính đã cài đặt phần mềm Toolkit Math, máy chiếu Projector.
- Học sinh: sách Tin học THCS (quyển 2).
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

mình để trả lời câu hỏi.
HS quan sát và ghi nhớ.
HS quan sát và ghi nhớ.
HS ghi vở các chú thích.
HS quan sát, ghi nhớ và làm theo hướng dẫn.
HS chú ý.
Hoạt động 5: củng cố (5 phút)
GV giới thiệu về nút lệnh Print dùng để in trang tính.
K Chuẩn bị bài thực hành số 7.
HS quan sát và ghi nhớ nút lệnh.
HS lắng nghe.
? RÚT KINH NGHIỆM:
Ngày soạn: //2009
Ngày dạy: //2009
Tiết 43, 44 – Tuần XXIII
Thực hành 7: :
In danh sách lớp em
F MỤC TIÊU:
Biết kiểm tra trang tính trước khi in.
Thiết lập lề và hướng giấy cho trang in.
Biết điều chỉnh các dấu ngắt trang phù hợp với yêu cầu in.
I CHUẨN BỊ:
Giáo viên: sách Tin học THCS (quyển 2), giáo án, bài tập mẫu, phòng máy tính có cài đặt phần mềm M.Excel, máy chiếu Projector.
Học sinh: sách Tin học THCS (quyển 2).
: PHƯƠNG PHÁP:
Thực hành.
ÿ HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
Nội dung - Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: bài cũ (5 phút)
6 Làm thế nào để có thể thay đổi hướng giấy và lề trang in cho trang tính?
HS trả lời.
HS nhận xét, cho điểm.
Hoạt động 2: bài tập 1 (20 phút)
F HS biết kiểm tra trang tính trước khi in.
2 HS thực hành.
Yêu cầu HS mở bài tập mẫu Bang diem lop em đã lưu trong đĩa và thực hiện các yêu cầu như SGK trang 66.
GV theo dõi và giải thích thêm (nếu cần).
! Riêng câu d) trong SGK tùy từng trường hợp cụ thể mà GV gợi ý HS đưa ra hướng khắc phục phù hợp như điều chỉnh độ rộng của cột, độ cao của dòng, đặt lại lề trang in,…
HS làm theo yêu cầu.
Hoạt động 3: bài tập 2 (35 phút)
F HS biết thiết đặt lề trang in, hướng giấy và điều chỉnh các dấu ngắt trang.
2 GV hướng dẫn, HS thực hành.
GV hướng dẫn HS hoàn thành bài tập 2 SGK.
GV giải thích tùy chọn căn giữa theo chiều ngang và chiều đứng:
Căn giữa theo chiều ngang
Căn giữa theo chiều đứng
GV hướng dẫn HS dùng nút lệnh Print Preview ngay trong bảng chọn Page Setup để xem trước mỗi khi thiết đặt một lựa chọn nào đó.
GV tiếp tục hướng dẫn HS phần co giãn tỉ lệ nội dung Scaling:
HS làm bài tập 2.
HS chú ý ghi nhớ.
HS chú ý hướng dẫn của GV.
HS chú ý thực hành và quan sát để rút ra kết luận.
Hoạt động 4: bài tập 3 (25 phút)
F HS định dạng và trình bày trang tính.
2 HS thực hành.
GV hướng dẫn HS mở bài tập mẫu và thực hành.
GV theo dõi hướng dẫn thêm.
! GV chú ý hướng dẫn HS sử dụng nút lệnh Merge and Center để gọp ô nhằm trình bày nội dung trang tính đẹp hơn.
HS làm theo hướng dẫn.
HS chú ý.
Hoạt động 5: củng cố (5 phút)
Nhận xét buổi thực hành, cho điểm những HS thực hành tốt.
Yêu cầu HS chuẩn bị lý thuyết bài 8.
HS lắng nghe.
HS lắng nghe.
? RÚT KINH NGHIỆM:
Ngày soạn: //2009
Ngày dạy: //2009
Tiết 45, 46 – Tuần XXIV
Bài 8:
SẮP XẾP VÀ LỌC DỮ LIỆU
F MỤC TIÊU:
Hiểu được nhu cầu sắp xếp, lọc dữ liệu.
Biết các bước cần thực hiện sắp xếp, lọc dữ liệu.
I CHUẨN BỊ:
Giáo viên: sách Tin học THCS (quyển 2), giáo án, các phiếu học tập là các bài tập của HS được sắp xếp và trích lọc dữ liệu, bài tập mẫu, phòng máy tính cài phần mềm M.Excel, máy chiếu Projector.
Học sinh: sách Tin học THCS (quyển 2).
: PHƯƠNG PHÁP:
Hướng dẫn, trực quan.
ÿ HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
Nội dung - Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: sắp xếp dữ liệu (35 phút)
F HS hiểu và biết cách sắp xếp dữ liệu theo một trật tự nào đó.
2 GV hướng dẫn trực quan.
GV phát phiếu học tập để HS quan sát trực quan.
GV đặt vấn đề.
6 Em có nhận xét gì về trật tự của dữ liệu trong phiếu học tập?
GV nêu ý nghĩa của việc sắp xếp dữ liệu và giới thiệu công cụ:
GV hướng dẫn HS thực hiện sắp xếp dữ liệu trên bài tập mẫu.
! GV chú ý hướng dẫn HS “lấy” công cụ sắp xếp nếu không có sẵn trên thanh công cụ.
HS nhận phiếu học tập và quan sát.
HS suy nghĩ trả lời.
Dữ liệu được sắp xếp theo theo thứ tự tăng dần/giảm dần.
HS lắng nghe, quan sát và ghi nhớ.
HS làm theo hướng dẫn của GV.
HS chú ý.
Hoạt động 2: lọc dữ liệu (50 phút)
F HS hiểu và biết cách lọc dữ liệu.
2 GV hướng dẫn trực quan.
GV nêu ý nghĩa của lọc dữ liệu.
GV hướng dẫn từng bước lọc dữ liệu.
Bước 1: chuẩn bị
- Nháy chuột trong vùng có dữ liệu cần lọc.
- Data → Filter → AutoFilter.
Bước 2: lọc
Nháy chuột vào nút để thực hiện lọc dữ liệu.
GV hướng dẫn HS thực hiện lọc dữ liệu ở những cột khác nhau để HS nắm bài kỹ hơn.
GV chú ý hướng dẫn HS cho hiển thị lại tất cả dữ liệu của cột đã lọc trước khi lọc cột khác.
Nháy chuột vào nút lệnh chọn (All).
Tương tự, GV hướng dẫn HS sử dụng Data → Filter → Show All để hiển thị tất cả dự liệu của tất cả các cột đã lọc.
GV tiếp tục hướng dẫn HS lọc các hàng có giá trị lớn nhất (hay nhỏ nhất).
GV hướng dẫn HS thoát khỏi chế độ lọc bằng cách bỏ chọn AutoFilter.
HS lắng nghe.
HS quan sát và ghi vở.
HS làm theo hướng dẫn.
HS chú ý ghi nhớ.
HS chú ý ghi nhớ.
HS thực hành theo hướng dẫn.
HS chú ý ghi nhớ và thực hành.
Hoạt động 3: củng cố (5 phút)
Hướng dẫn câu hỏi trang 76 SGK.
K Chuẩn bị bài thực hành số 8.
HS lắng nghe và trả lời theo gợi ý.
HS lắng nghe.
? RÚT KINH NGHIỆM:
Ngày soạn: //2009
Ngày dạy: //2009
Tiết 47, 48 – Tuần XXV
Thực hành 8: :
AI LÀ Người học giỏi?
F MỤC TIÊU:
Biết và thực hiện được các thao tác sắp xếp dữ liệu.
Biết khái niệm lọc dữ liệu và thực hiện được các bước để lọc dữ liệu.
I CHUẨN BỊ:
Giáo viên: sách Tin học THCS (quyển 2), giáo án, bài tập mẫu, phòng máy tính có cài đặt phần mềm M.Excel, máy chiếu Projector.
Học sinh: sách Tin học THCS (quyển 2).
: PHƯƠNG PHÁP:
Thực hành.
ÿ HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
Nội dung - Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: bài cũ (5 phút)
6 Để sắp xếp dữ liệu, chúng ta sử dụng lệnh gì của Excel?
6 Hãy nêu các bước cần thực hiện khi lọc dữ liệu.
HS trả lời.
GV nhận xét, cho điểm.
Hoạt động 2: bài tập 1 (20 phút)
F HS biết, thực hiện được thao tác sắp xếp và lọc dữ liệu.
2 HS thực hành.
Yêu cầu HS mở bài tập mẫu Bang diem lop em đã lưu trong đĩa và thực hiện các yêu cầu như SGK trang 77.
GV yêu cầu HS nhắc lại cách tiến hành sắp xếp dữ liệu.
! Cần lưu ý HS phải đặt con trỏ ô trong cột dữ liệu cần sắp xếp.
Khi lọc dữ liệu, GV hướng dẫn HS thao tác lọc giá trị cao nhất hay thấp nhất bằng cách chọn (Top 10...) rồi chọn Top cho lọc giá trị cao nhất, Bottom cho lọc giá trị thấp nhất và yêu cầu HS thay đổi giá trị mặc định Items cho phù hợp với yêu cầu đề bài.
HS làm theo yêu cầu.
HS trả lời.
HS chú ý.
HS theo dõi hướng dẫn và thực hành.
Hoạt động 3: bài tập 2 (25 phút)
GV yêu cầu HS thực hiện như SGK.
GV có thể mở rộng yêu cầu HS sắp xếp theo nhiều cột.
GV theo dõi và hướng dẫn thêm.
HS thực hành.
Hoạt động 4: bài tập 3 (35 phút)
GV để HS tự thực hiện như yêu cầu SGK.
GV yêu cầu HS trả lời.
GV kết luận:
- Nháy chuột vào ô sát với vùng dữ liệu thì thực hiện vẫn thành công, nhưng nếu nháy chuột vào ô bên ngoài vùng (không sát vùng dữ liệu) thì không thực hiện được.
- Khi chèn thêm hàng hay cột vào giữa vùng dữ liệu thì trang tính được xem như hai bảng dữ liệu khác nhau, khi đó chỉ th...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement