Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Kevis
#642522

Download Giáo án sử 12 - Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930 miễn phí

Nhóm 3: Tìm hiểu nguyên nhân, diễn biến và kết quả của khởi nghĩa Yên Bái.
HS: Nghiên cứu SGK và làm việc theo nhóm để trả lời câu hỏi.
GV - HS: Hết thời gian, GV yêu cầu thay mặt từng nhóm trình bày, các nhóm khác lắng nghe và có thể nêu thắc mắc để nhóm trình bày giải thích rõ hơn.
GV: Nhận xét phần trình bày của từng nhóm, sau đó sử dụng lược đồ về khởi nghĩa Yên Bái để trình bày khái quát lại và chốt ý
GV cần nhấn mạnh:
- Vai trò của các yếu nhân trong Việt Nam Quốc dân Đảng, nhất là Nguyễn Thái Học.
- Việt Nam Quốc dân đảng về căn bản là một tổ chức tiểu tư sản trí thức lớp trên ở nước ta. Vì thiếu một cơ sở kinh tế và giai cấp đủ mạnh làm chỗ dựa, cho nên trong suốt mấy năm tồn tại của mình. Việt Nam Quốc dân Đảng rất sơ hở, lỏng lẻo, công tác tuyên truyền huấn luyện thì sơ sài. Những nhược điểm và hạn chế đó làm cho Việt Nam Quốc dân đảng không đủ khả năng đảm nhiệm vai trò lãnh đạo cách mạng Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

NS: 28/09/2011 Tuần: 9,10
BÀI 13 – Tiết 18, 19, 20
PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM
TỪ NĂM 1925 ĐẾN NĂM 1930
I. Mục tiêu
1. Kiến thức
- Biết được những sự kiện tiêu biểu thể hiện sự phát triển của ptrào dt dân chủ ở Việt Nam dưới T/động của các tổ chức CM có khuynh hướng dân tộc dân chủ.
- Hiểu được sự ra đời của ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam là kết quả của sự lựa, chọn sàng lọc lịch sử.
2. Kĩ năng
Rèn luyện HS kĩ năng phân tích tính chất, vai trò lịch sử của các tổ chức, đảng phái chính trị, đặc biệt là Đảng cộng sản Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc sáng lập.
3. Tư tưởng, thái độ
Bồi dưỡng HS tinh thần dân tộc theo hướng CM vô sản, lòng kính yêu lãnh tụ CM.
II. Thiết bị dạy học
- dáng các nhân vật lịch sử như lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, nhà yêu nước Nguyễn Thái Học.
III. Tổ chức dạy học
1. Ổn định lớp học
Lớp
12A1
12A2
12A3
Ngày dạy
Sĩ số
2. Kiểm tra bài cũ
1. Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp đã tác động đến tình hình kinh tế, xã hội Việt nam như thế nào?
2. Trình bày tóm tắt những hoạt động yêu nước của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1917 đến năm 1919. Ý nghĩa?
3. Bài mới
Chuẩn kiến thức
Hoạt động dạy – học của thầy, trò
I. Sự ra đời và hoạt động của ba tổ chức cách mạng
1. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên
* Sự ra đời:
- 11/1924, NAQ về Quảng Châu (Trung Quốc) và lựa chọn một số thanh niên tích cực của nhóm Tâm tâm xã, lập ra Cộng sản đoàn (2/25)
- 6/1925, NAQ Tlập Hội VNCMTN.
* Hoạt động của Hội VNCMTN:
- 21/6/1925 XB báo “Thanh niên” làm cơ quan ngôn luận
- 1927 XB tác phẩm “Đường kách mệnh”, tập hợp các bài giảng của NAQ.
- Báo “Thanh niên” và sách “Đường kách mệnh” trang bị lí luận cho cán bộ CM, tài liệu tuyên truyền cho CM.
- 1928, tổ chức ptrào “Vô sản hóa”: đưa hội viên vào hầm mỏ, xí nghiệp vận động quần chúng và công nhân đứng lên đấu tranh.
- Vai trò: truyền bá CN Mác-Lênin làm chuyển biến về chất của Ptrào cno, tạo đk cho sự ra đời của ba tổ chức Cộng Sản.
GV hướng dẫn HS tìm hiểu về hoàn cảnh ra đời của tổ chức Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.
- Hội Việt Nam cách mạng thanh niên ra đời vào thời gian nào, dựa trên cơ sở nào?
- Hội do ai sáng lập? Mục tiêu của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên là làm gì?
HS: Dựa vào SGK để trả lời
GV: Nhận xét và nhấn mạnh tới “tầm nhìn xa trông rộng” của Nguyễn Ái Quốc khi người lựa chọn đối tượng là thanh niên để làm lực lượng nòng cốt cho cách mạng, giúp HS thấy được trách nhiệm của thê hệ trẻ đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay.
GV hướng dẫn HS tìm hiểu về hai ấn phẩm của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên là báo Thanh niên – Cơ quan ngôn luận của Hội, đặc biệt là tác phẩm Đường kách mệnh – được coi là Sơ thảo trong Chính cương, Sách lược vắn tắt của Nguyễn Ái Quốc tại Hội nghị thành lập Đảng (tháng 2/1930).
GV hướng dẫn HS quan sát hình bìa cuốn sách Đường Kách mệnh và nhấn mạnh: Ðường Kách mệnh được viết một cách mộc mạc, đơn giản, ngắn gọn, nhưng nội dung phong phú, hàm chứa những tư tưởng lớn mang tính quốc gia và quốc tế vĩ đại của Hồ Chí Minh. Người đã đưa chủ nghĩa Mác-Lê-nin vào Việt Nam theo cách của riêng mình. Với những lời mộc mạc, dễ hiểu về "vũ khí tư tưởng của thời đại", làm cho lý luận Mác - Lê-nin đến với Việt Nam, thật giản dị và sinh động.
GV khẳng định: Hai ấn phẩm trên đã trang bị lí luận cho cán bộ cách mạng. Sau khi được trang bị lí luận và đào tạo các hội viên về nước và hoạt động trong phong trào “vô sản hóa”.
- Về tác động của phong trào: GV cho HS đọc to phần chữ nhỏ trong SGK trang 84, qua đó HS có thể nhận xét về phong trào đấu tranh công nhân, cũng như qui mô, địa bàn của phong trào.
2. Việt Nam Quốc dân Đảng
* Sự ra đời:
- 25/12/1927, Việt Nam Quốc dân đảng được thành lập trên cơ sở hạt nhân là Nam đồng thư xã do Nguyễn Thái Học, Phó Đức Chính…
=> đây là tổ chức của TS dt theo khuynh hướng dc TS.
* Tôn chỉ mục đích:
- Khi mới Tlập chưa có cương lĩnh rõ ràng
- 1929, đưa ra “đánh đổ ngôi vua, thiết lập dân quyền” " đi theo con đường cách mạng dân chủ tư sản.
* Hoạt động:
- Địa bàn bó hẹp ở 1 số tỉnh Bkỳ
- 2/1929, tổ chức ám sát tên trùm mộ phu Badanh " Pháp tiến hành khủng bố dã man cách mạng.
- Trước tình thế đó, VNQDĐ tiến hành cuộc k/n Yên Bái (9/2/1930) với phương châm “không thành công cũng thành nhân” nhưng cuối cùng đã thất bại.
- Ý nghĩa: Cổ vũ lòng yêu nước và chí căm thù giặc của nhân dân ta. Đồng thời chấm dứt vai trò của Việt Nam Quốc dân Đảng.
GV chia lớp học thành 3 nhóm, giao nhiệm vụ cụ thể để các em cùng nghiên cứu SGK để trả lời câu hỏi.
Nhóm 1: Tìm hiểu hoàn cảnh ra đời, lực lượng lãnh đạo của tổ chức Việt Nam quốc dân Đảng
Nhóm 2: Nêu mục đích và các hình thức hoạt động của Việt Nam quốc dân Đảng.
Nhóm 3: Tìm hiểu nguyên nhân, diễn biến và kết quả của khởi nghĩa Yên Bái.
HS: Nghiên cứu SGK và làm việc theo nhóm để trả lời câu hỏi.
GV - HS: Hết thời gian, GV yêu cầu thay mặt từng nhóm trình bày, các nhóm khác lắng nghe và có thể nêu thắc mắc để nhóm trình bày giải thích rõ hơn.
GV: Nhận xét phần trình bày của từng nhóm, sau đó sử dụng lược đồ về khởi nghĩa Yên Bái để trình bày khái quát lại và chốt ý
GV cần nhấn mạnh:
- Vai trò của các yếu nhân trong Việt Nam Quốc dân Đảng, nhất là Nguyễn Thái Học.
- Việt Nam Quốc dân đảng về căn bản là một tổ chức tiểu tư sản trí thức lớp trên ở nước ta. Vì thiếu một cơ sở kinh tế và giai cấp đủ mạnh làm chỗ dựa, cho nên trong suốt mấy năm tồn tại của mình. Việt Nam Quốc dân Đảng rất sơ hở, lỏng lẻo, công tác tuyên truyền huấn luyện thì sơ sài. Những nhược điểm và hạn chế đó làm cho Việt Nam Quốc dân đảng không đủ khả năng đảm nhiệm vai trò lãnh đạo cách mạng Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc
II. Đảng cộng sản Việt Nam ra đời
1. Sự xuất hiện các tổ chức Cộng sản năm 1929
- Năm 1929, ptrào Cno và ptrào yêu nước phát triển mạnh.
- 3/1929, Chi bộ CS đầu tiên đã ra đời tại số nhà 5D Hàm Long ( Hà Nội) .
- 5/1925 tại ĐH của Hội VNCMTN, đoàn BKỳ đề nghị thành ĐCS nhưng không được chấp nhận.
- 6/1929 các tổ chức CS ở Bkỳđã quyết định thành lập ĐDCS Đảng
- 8/1929, Những hội viên còn lại của Hội VNCMTN đã thành lập An Nam cộng sản Đảng.
- 9/1929, những đảng viên tiến tiến của đảng Tân Việt Tlập ĐDương Cộng sản liên đoàn.
=> Đây là sự phản ánh xu thế ptriển tất yếu và kết quả tất yếu của cuộc vận động Cm ở Việt Nam.
GV Nêu câu hỏi:
Ba tổ chức CộNG SảN ra đời trong hoàn cảnh ntn? Qtrình xhiện của ba tổ chức Cộng Sản?
HS theo dõi SGK để trả lời câu hỏi.
GV thông báo về tình hình nước ta năm 1929, trước sự lớn mạnh của phong trào, chi bộ cộng sản đầu tiên được thành lập ở Hà Nội.
Đến tháng 5/1929 trong Đại hội lần thứ nhất của tổ chức Việt Nam Cách mạng thanh niên đoàn đại biểu Bắc Kì đặt vấn đề cần thành lập ngay một Đảng cộng sản ở Việt Nam để kịp ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement