Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By noibuoncuakecodon16
#642378

Download Bài giảng Tin học 7 - Bài thực hành 5: Chỉnh sửa trang tính của em miễn phí

Hoạt động 2:
Sử dụng lại Bang diem lop em
a, Di chuyển dữ liệu cột Tin học sang một cột tạm thời, xóa cột D;
b, Chèn cột mới sau cột Ngữ văn, sao chép nội dung cột Tin học ở cột tạm thời vào vị trí đó.++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

Chỉnh sửa trang tính của em Bài thực hành 5 Hoạt động 1: Mở tệp Bang diem lop em lưu ở bài thực hành 4 Thêm cột sau Toán một cột trống là cột Tin học. Chèn thêm hàng trống trên và dưới dòng Bảng điểm lớp 7A. c. Nhập điểm môn Tin học và điều chỉnh lại công thức cho đúng. d. Di chuyển cột Tin học về sau cột Ngữ văn. e. Lưu bảng tính với tên cũ. Hoạt động 2: Sử dụng lại Bang diem lop em a. Di chuyển dữ liệu cột Tin học sang một cột tạm thời, xoá cột D; b. Chèn cột mới sau cột Ngữ văn, sao chép nội dung cột Tin học ở cột tạm thời vào vị trí đó. Hoạt động 2: c. Thêm cột môn Công nghệ, nhập dữ liệu; d. Điều chỉnh lại công thức trong cột Điểm trung bình cho đúng. Hoạt động 3: a. Tạo trang tính mới với những nội dung sau: b. Tính tổng các số trong ô A1,B1,C1 vào ô D1. c. Sao chép công thức từ ô D1 vào các ô D2, E1, E2, E3. d. Lần lượt di chuyển công thức từ ô D1 đến ô G1, từ ô D2 đến ô G2. e. Dùng lệnh Copy và Paste : Sao chép nội dung ô A1 vào khối H1:J4; Sao chép nội dung từ khối A1:A2 vào các khối A5:A7; B5:B8; C5:C9. Hoạt động 4: a) Mở bảng tính So theo doi the luc đã lưu ở bài thực hành 2. b) Thêm hàng trước và sau dòng “Danh sách lớp em” và cột Địa chỉ, Điện thoại. c) Điều chỉnh độ rộng của hàng, độ cao của cột để có trang tính như hình dưới đây. d) Lưu bảng tính với tên cũ. Kết thúc ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement